Том 15, № 3 (2016)

Зміст

Оригінальні дослідження

ЗМІНИ УЛЬТРАСТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КЛІТИН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ СТРАВОХОДУ ЩУРІВ З МОДЕЛЬОВАНОЮ СТРИКТУРОЮ ТРЕТЬОГО СТУПЕНЯ PDF
Ye. V. Shaprynskyi 6-10
ВИЗНАЧЕННЯ ОЗНАК ІНДИВІДУАЛЬНОЇ АНАТОМІЧНОЇ МІНЛИВОСТІ СКЛЕПІННЯ ЧЕРЕПА У ЛЮДЕЙ ЗРІЛОГО ВІКУ ЗА ДОПОМОГОЮ КРАНІОЛОГІЧНИХ ІНДЕКСІВ PDF
O. Yu. Vovk, R. A. Sukhonosov 11-14
СТОРОННЄ ТІЛО СЕЛЕЗІНКОВОГО КУТА ТОВСТОЇ КИШКИ PDF
O. P. Moskaliuk, P. Yu. Moskaliuk, I. V. Shkvarkovskyi 15-17
ЗМІНИ МОРФОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ BCL-2+ НЕРВОВИХ І ГЛІАЛЬНИХ КЛІТИН КОРИ ЛОБОВОЇ ЧАСТКИ ПІВКУЛЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ САМЦІВ-ЩУРІВ ЗА УСКЛАДНЕННЯ СТРЕПТОЗОТОЦИНІНДУКОВАНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ДВОБІЧНОЮ КАРОТИДНОЮ ІШЕМІЄЮ-РЕПЕРФУЗІЄЮ PDF
T. I. Kmet 18-20
БУДОВА СЕРЕДНЬОГО ВУХА У ПЛОДІВ ЛЮДИНИ 7-ГО МІСЯЦЯ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОЗВИТКУ PDF
O. D. Sapunkov, O. M. Slobodian, Yu. V. Tovkach, V. V. Kryvetskyi 21-23
РОЗВИТОК АРТЕРІАЛЬНИХ СУДИН ШЛУНКА В ПРЕНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ PDF
A. O. Loitra, O. M. Slobodian 24-26
СТАТЕВИЙ ДИМОРФІЗМ ЗОВНІШНЬОЇ БУДОВИ СТОВБУРА МОЗОЛИСТОГО ТІЛА ЛЮДЕЙ ЗРІЛОГО ВІКУ PDF
O. D. Boyagina 27-30
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНО-ПРОСТОРОВОЇ РЕОРГАНІЗАЦІЇ АРТЕРІЙ СІМ’ЯНИКІВ ЩУРІВ ЗА УМОВ ДОЗОВАНОЇ КОМПРЕСІЇ ЕЛЕМЕНТІВ СІМ’ЯНОГО КАНАТИКА PDF
T. Ya. Stravskyi, L. V. Shkrobot 31-34
ОСОБЛИВОСТІ ТРОМБОЦИТАРНО-СУДИННОГО ГЕМОСТАЗУ У ЖІНОК З АНОМАЛЬНИМИ МАТКОВИМИ КРОВОТЕЧАМИ НА ТЛІ ПОЛІПА ЕНДОМЕТРІЯ PDF
I. V. Byrchak 35-37
ЦИТОГІСТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ЯЄЧКУ І ЕЯКУЛЯТІ В УМОВАХ ТРИВАЛОЇ БЛОКАДИ СІМ'ЯВИНОСНОЇ ПРОТОКИ ТА ЇЇ РЕКАНАЛІЗАЦІЇ В ЕКСПЕРИМЕНТІ PDF
B. V. Hrytsuliak, V. B. Hrytsuliak, T. A. Lisova, N. P. Dolynko 38-40
ІНДИВІДУАЛЬНА АНАТОМІЧНА МІНЛИВІСТЬ ВЕНОЗНО-ЛІКВОРНИХ ВЗАЄМОВІДНОШЕНЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ PDF
O. Yu. Vovk, Yu. V. Boguslavskiy 41-44
КРАНІОМЕТРИЧНІ ТА КРАНІОТОПОГРАФІЧНІ ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ СТОВБУРА МОЗКУ З УТВОРАМИ ЗАДНЬОЇ ЧЕРЕПНОЇ ЯМКИ У ЛЮДЕЙ ЗРІЛОГО ВІКУ PDF
Yu. M. Vovk, O. V. Rediakina, O. V. Rediakina 45-47
АНАЛІЗ СПІВВІДНОШЕННЯ ВИСОТИ КІСТКОВИХ І ХРЯЩОВИХ СТРУКТУР ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА У ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ PDF
O. O. Adamovych 48-52
АНАЛІЗ ВІКОВОЇ ДИНАМІКИ МІНЕРАЛЬНОГО СКЛАДУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ КОМІРКОВОЇ ЧАСТИНИ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
S. Yu. Chaikovska 53-57
ОСОБЛИВОСТІ ПОЛОЖЕННЯ СЕРЦЯ В ОСІБ ЗРІЛОГО ВІКУ РІЗНИХ КОНСТИТУЦІЙНИХ ТИПІВ PDF
S. A. Chekh, Z. Z. Masna 58-61
АНАЛІЗ ЛІНІЙНИХ РОЗМІРІВ ТА ПОКАЗНИКІВ ЩІЛЬНОСТІ ІСТКОВОЇ ТКАНИНИ КОМІРКОВОГО ВІДРОСТКА ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ ЖІНОК У ВІКОВОМУ АСПЕКТІ PDF
L. O. Dakhno 62-67
ОЦІНКА СТАНУ ПЕРИФЕРІЙНОГО ВЕНОЗНОГО РУСЛА В ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ТРИВАЛУ ЦИТОТОКСИЧНУ ХІМІОТЕРАПІЮ PDF
O. H. Kostiuk, T. V. Tkachuk, N. V. Kotelevets, O. O. Kovalov, M. P. Bulko 68-71
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОФІЛАКТИКИ ПОРУШЕНЬ У СИСТЕМІ “МАТИ-ПЛАЦЕНТА-ПЛІД” PDF
A. V. Hoshovska, V. M. Hoshovskyi 72-75
ПАТОФІЗІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗМІН ФУНКЦІЇ НИРОК ЗА УТВОРЕННЯ НИРКОВИХ КАМЕНІВ РОЗМІРОМ 0,6-1,0 СМ ВЕРХНЬОЇ ТРЕТИНИ СЕЧОВОДА PDF
Yu. Ye. Rohovyi, O. I. Ariichuk 76-80
ЗМІНИ ГІСТОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ М’ЯЗОВОЇ ТКАНИНИ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ІШЕМІЇ PDF
V. V. Savin 81-83
РОЗПОДІЛ МОРФОЛОГІЧНИХ ВАРІАНТІВ ДЕПОЗИТІВ КАЛЬЦІЮ У ПЛАЦЕНТІ ЗА УМОВ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЇ АНЕМІЇ ВАГІТНИХ PDF
A. I. Popovych, I. S. Davydenko 84-88
СИМУЛЬТАННА ГЕРНІОПЛАСТИКА В УМОВАХ ЗАГАЛЬНОХІРУРГІЧНОГО СТАЦІОНАРУ PDF
V. P. Polovyi, R. I. Sydorchuk, V. V. Arseniuk, S. I. Railianu, O. O. Karliichuk, A. S. Palianytsia 89-91
ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ РЕЦИДИВУ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ КРОВОТЕЧ З ПРИВОДУ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ШЛУНКА І ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ PDF
V. P. Polovyi, R. I. Sydorchuk, O. M. Plehutsa, A. S. Palianytsia, P. M. Volianiuk, R. P. Knut 92-95
ОСОБЛИВОСТІ МОРФОГЕНЕЗУ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА У ПЛОДІВ ТА НОВОНАРОДЖЕНИХ ЛЮДИНИ PDF
D. I. Yakymiuk 96-100

Короткі повідомлення

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК СТОРОННЬОГО ТІЛА СТРАВОХОДУ PDF
O. H. Plaksyvyi, I. V. Kalutskyi, O. O. Mazur 101-103
ВАРІАНТ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ОСТЕОМИ РЕШІТЧАСТОГО ЛАБІРИНТУ ПОЄДНАНО З ХРОНІЧНИМ ПОЛІПОЗНИМ СИНУЇТОМ PDF
O. H. Plaksyvyi, O. M. Slobodian, I. V. Kalutskyi, O. O. Mazur, D. I. Lerka 104-106

Проблеми викладання

ОВОЛОДІННЯ СТУДЕНТАМИ ПЕРВИННОЇ ХІРУРГІЧНОЮ ТЕХНІКОЮ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ТОПОГРАФІЧНОЇ АНАТОМІЇ PDF
I. S. Kashperuk-Karpiuk 107-109

Наукові огляди

ОБГРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСНЕННЯ БІОПОЛІМЕРІВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) PDF
V. V. Ilika, O. M. Davydenko, K. H. Tashchuk, O. V. Harvasiuk 110-116