DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.15.3.2016.79

РОЗПОДІЛ МОРФОЛОГІЧНИХ ВАРІАНТІВ ДЕПОЗИТІВ КАЛЬЦІЮ У ПЛАЦЕНТІ ЗА УМОВ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЇ АНЕМІЇ ВАГІТНИХ

A. I. Popovych, I. S. Davydenko

Анотація


Досліджено 164 спостережень кальцинозу плаценти, у т.ч. 84 спостережень залізодефіцитної анемії та 80 спостережень вагітності без анемії. Аналіз частоти різних варіантів депозитів кальцію в хоріальному дереві плаценти показав, що за умов залізодефіцитній анемії вагітних різко переважають депозити в міжворсинчастому фібриноїді типу ІІ та типу ІV (понад у 90% та 80% плацент відповідно). Також за умов залізодефіцитній анемії вагітних часто виявляють депозити в міжворсинчастому фібриноїді типу ІІІ (біля 45% спостережень). Наведені показники суттєво перевищують величини частот групи жінок, у яких не відмічалося анемії під час вагітності. Інші варіанти депозитів кальцію за умов залізодефіцитній анемії вагітних виявляються значно рідше, хоча слід відмітити, що за умов залізодефіцитній анемії вагітних порівняно зі спостереженнями вагітності без анемії, частіше виявлялися дрібні гранулярні депозити в синцитіотрофобласті хоріальних ворсинок плаценти. Аналіз частоти різних варіантів депозитів кальцію в базальній пластинці плаценти показав, що, як у спостереженнях залізодефіцитної анемії вагітних, так й в спостереженнях без анемії переважають депозити кальцію в фібриноїді всіх чотирьох типів (трохи менше типу ІV порівняно з іншими типами). Разом з тим, слід вказати на те, що за умов залізодефіцитній анемії вагітних порівняно зі спостереженнями вагітності без анемії все ж частіше (P<0,05) виявляють депозити фібриноїду типу ІІ та типу ІV.

Ключові слова


депозити кальцію; плацента; залізодефіцитна анемія вагітних

Повний текст:

PDF

Посилання


Rohini M, Yogesh AS, Goyal M, Praveen Kurrey. Histological changes in the placentae from severe anaemic mothers. International Journal of Medical and Health Sciences. 2013;2(1):31-35.

Benirschke К, Burton GJ, Baergen RN. Pathology of the human placenta. 6th ed. New York: Springer; 2012. 974 p.

Hammer Ø. PAST: Paleontological Statistics, Version 3.14. Reference manual. Oslo: Natural History Museum University of Oslo; 2016. 243 p.

Davydenko IS, Tiulienieva OA. Udoskonalennia klasyfikatsii khorialnykh vorsynok platsenty, yii obgruntuvannia metodamy informatsiinoho analizu ta praktychne zastosuvannia, yak dosiahnennia naukovtsiv kafedry patomorfolohii Bukovynskoho derzhavnoho medychnoho universytetu [The improvement of classification of placenta horial villus, its justification by methods of information analysis and practical application as achievements of Department of Pathology Bukovinian State Medical University academics]. Clinical anatomy and operative surgery. 2014;13(2):108-113 (in Ukrainian).

Pijnenborg R, Brosens I, Romero R. Placental Bed Disorders. Cambridge: Cambridge University Press; 2010. 301 p.

Popovych AI, Davydenko IS. Pryntsypy morfolohichnoi klasyfikatsii kaltsynozu platsenty [Principles of placental calcification morphological classification]. Ukrainian medical news]. 2014;11(1-4):490 (in Ukrainian).

Popovych AI, Davydenko IS. Morfolohichni riznovydy depozytiv kaltsiiu iterviloznoho fibrynoidu ta fibrynoidu bazalnoi plastynky platsenty [Morphological variations calcium deposits of intervillous fibrinoid and fibrinoid of basal plate of the placenta]. In: The value of morphological sciences at the present stage of development of medicine: Proceedings of the web conference with international participation. Chernivtsi: BSMU; 2014. 133-134 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Histological changes in the placentae from severe anaemic mothers / M. Rohini, A.S. Yogesh, M. Goyal, Praveen Kurrey // International Journal of Medical and Health Sciences. – 2013. – V. 2, Is. 1. – P. 31-35.

2. Benirschke K. Pathology of the human placenta / К. Benirschke, G.J. Burton, R.N. Baergen. – 6th ed. – New York: Springer, 2012. – 974 p.

3. Hammer Ø. PAST: Paleontological Statistics, Version 3.14. Reference manual / Ø. Hammer. – Oslo: Natural History Museum University of Oslo, 2016. – 243 p.

4. Давиденко І.С. Удосконалення класифікації хоріальних ворсинок плаценти, її обґрунтування методами інформаційного аналізу та практичне застосування, як досягнення науковців кафедри патоморфології Буковинського державного медичного університету / І.С. Давиденко, О.А. Тюлєнєва // Клін. анатом. та оператив. хірург. – 2014. – Т. 13, № 2. – С. 108-113.

5. Pijnenborg R. Placental Bed Disorders / R. Pijnenborg, I. Brosens, R. Romero. – Cambridge: Cambridge University Press, 2010. – 301 p.

6. Попович А.І. Принципи морфологічної класифікації кальцинозу плаценти / А.І. Попович, І.С. Давиденко // Українські Медичні Вісті. – 2014. – Т. 11, Ч. 1-4(80-83). – С. 490.

7. Попович А.І. Морфологічні різновиди депозитів кальцію ітервільозного фібриноїду та фібриноїду базальної пластинки плаценти / А.І.Попович, І.С. Давиденко // Значення морфологічних наук на сучасному етапі розвитку медицини: матер. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнародною участю. – Чернівці: БДМУ. – С. 133-134.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)