DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.15.3.2016.84

ВАРІАНТ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ОСТЕОМИ РЕШІТЧАСТОГО ЛАБІРИНТУ ПОЄДНАНО З ХРОНІЧНИМ ПОЛІПОЗНИМ СИНУЇТОМ

O. H. Plaksyvyi, O. M. Slobodian, I. V. Kalutskyi, O. O. Mazur, D. I. Lerka

Анотація


Остеома – доброякісна пухлина, із кісткової тканини, найчастіше локалізується в лобових пазухах (до 70% випадків), рідше в решітчастому лабіринті (22%), характеризується повільним ростом. В її розвитку виділяють 2 періоди – латентний і явний, в якому розвиваються симптоми, з приводу яких хворий звертається до офтальмолога, невропатолога, отоларинголога. Діагноз встановлюють на підставі клінічної картини і даних рентгенологічного дослідження (остеома на рентгенограмі має вигляд інтенсивного осередка затемнення) та комп’ютерної томографії, які підтверджують правильний діагноз, а також визначають її розміри, топографоанатомічні співвідношення з суміжними ділянками, а також структуру остеом для вирішення питання хірургічного втручання і плану оперативного втручання. Інколи зустрічається поєднання гігантських остеом приносових пазух з хронічним поліпозним синуїтом з вираженою клінічною картиною, що потребує оперативного втручання.

Ключові слова


остеома; пухлина; решітчастий лабіринт

Повний текст:

PDF

Посилання


Parkhomovskiy MA. Statisticheskie dannye pro osteomu okolonosovykh pazukh [Statistical data about osteoma of paranasal sinuses]. Journal of Ear, Nose and Throat Diseases. 1979;5:43-44 (in Russian).

Bobrov VM. Dva nablyudeniya obshirnoy osteomy lobnoy pazukhi s prorastaniem za ee predely [Two observations of extensive osteoma of the frontal sinus with sprouting beyond it]. Vestnik otorinolaringologii. 1999;5:56-57 (in Russian).

Boienko SK, Klimov ZT, Boienko DS, Danylova NA. Hihantska osteoma lobovoi pazukhy z prorostanniam v orbitu i reshitchastyi labirynt [Giant osteoma of the frontal sinus germination in orbit and ethmoid labyrinth]. Journal of Ear, Nose and Throat Diseases. 2006;6:63-65 (in Ukrainian).

Zinger VG, Afzaesh D, Mustafaev DM, Kopchenko OO. Obshirnaya osteoma lobnoy pazukhi s prorastaniem za ee granitsy [Extensive osteoma of the frontal sinus with sprouting beyond its boundaries]. Vestnik otorinolaringologii2009;4:72-74 (in Russian).

Kuzmenko EIa, Dolzhenko SA, Kuzmenko DIe. Hihantska osteoma obokh lobovykh pazukh, ochnytsi ta pazukh reshitchastoho labiryntu [Giant osteoma of both frontal sinuses, orbit and sinuses lattice maze]. Journal of Ear, Nose and Throat Diseases. 2002;1:66-67 (in Ukrainian).

Sanzharovskaya NK. Osteoma okolonosovykh pazukh [Osteoma of the paranasal sinuses]. Rossiyskaya rinologiya. 1992;3:19-219 (in Russian).

Aleskerov DSh. Osteomy lobovykh pazukh nosa [Osteoma of the frontal sinuses of a nose]. Journal of Ear, Nose and Throat Diseases. 1973;1:69 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Пархомовский М.А. Статистические данные про остеому околоносовых пазух / М.А. Пархомовский// Журн. ушных, носовых и горловых болезней. – 1979. – № 5. – С. 43-44.

2. Бобров В.М. Два наблюдения обширной остеомы лобной пазухи с прорастанием за ее пределы / В.М. Бобров// Вестн. оториноларинголог. – 1999. – № 5. – С. 56-57.

3. Гігантська остеома лобової пазухи з проростанням в орбіту і решітчастий лабіринт / С.К. Боєнко, З.Т. Клімов, Д.С. Боєнко, Н.А. Данилова // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 2006. – № 6. – С. 63-65.

4. Обширная остеома лобной пазухи с прорастанием за её границы /В.Г. Зингер, Д. Афзаеш, Д.М. Мустафаев, О.О. Копченко// Вестн. оториноларингологи. – 2009. – № 4. – С. 72-74.

5. Кузьменко Е.Я. Гігантська остеома обох лобових пазух, очниці та пазух решітчастого лабіринту / Е.Я. Кузьменко, С.А. Долженко, Д.Є. Кузьменко// Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 2002. – № 1. – С. 66-67.

6. Санжаровская Н.К. Остеома околоносовых пазух / Н.К. Санжаровская// Рос. ринолог. – 1992. – № 3. – С. 19-219.

7. Алескеров Д.Ш. Остеоми лобових пазух носа / Д.Ш. Алескеров // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. – 1973. – № 1. – С. 69.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)