Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Список цитованої літератури наводиться згідно з порядком цифрового посилання на неї у тексті [у квадратних дужках]. Бібліографічний опис використаних джерел наводиться згідно з формою 23 (Бюлетень ВАК України, № 3, 2008).

Оригінальні дослідження

Публікуються лише результати власних досліджень

Нові хірургічні технології

Публікуються статті присвячені результатам власних досліджень, щодо розроблення та впровадження у практику оригінальних хірургічних прийомів, методик, приладів та інструментів.

Наукові огляди

Бублікуються статті присвячені аналізу літератури з актуальних проблем хірургії та морфології.

Короткі повідомлення

Публікуються статті присвячені опису цікавих та нестандартних випадків з хірургічної практики та рідкісних випадків варіантів будови структур та органів виявлених при морфологічних дослідженнях.

Методи дослідження

Публікуються статті присвячені результатам власних досліджень, щодо розроблення та впровадження у практику нових, оригінальних методів дослідження у хірургії та морфології.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.