DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.15.3.2016.72

АНАЛІЗ ВІКОВОЇ ДИНАМІКИ МІНЕРАЛЬНОГО СКЛАДУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ КОМІРКОВОЇ ЧАСТИНИ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

S. Yu. Chaikovska

Анотація


Терміни прорізування та зміни зубів, їх положення в зубних рядах, формування прикусу і щелепно-лицевої ділянки в цілому значною мірою залежать від якості кісткової тканини щелепних кісток, що характеризується вираженою віковою динамікою і перебуває залежно як від перебігу процесу мінералізації скелету в цілому, так і від особливостей мінерального складу кісткової тканини власне щелеп. Мета роботи: вивчення особливостей мінерального складу кісткової тканини коміркової частини нижньої щелепи та його вікової динаміки у дітей дошкільного віку різної статі. Для досягнення поставленої мети проведено атомно-абсорбційний спектральний аналіз 70 фрагментів кісткової тканини коміркового відростка нижньої щелепи дітей різної статі у віці до 6 років (постекстракційний матеріал і матеріал, отриманий у ході хірургічних втручань з приводу травм нижньої щелепи в дитячих відділеннях стоматологічних поліклінік м. Львова). Матеріал дослідження було поділено на п’ять вікових груп: до 6 місяців, до 1 року, до 2 років, до 4 років і до 6 років, по сім фрагментів у кожній групі (відповідно хлопчики і дівчатка). У досліджуваних фрагментах кісткової тканини визначали вміст макроелементів, що забезпечують як повноцінну мінералізацію, так і якісні характеристики кісткової тканини: кальцію (Ca), фосфору (Р), натрію (Na) та магнію (Mg). Дослідження проводили на атомно-абсорбційному спектрофотометрі С-115, концентрацію досліджуваних елементів у зразках кісткової тканини вказували у мкг/г. Встановлено, що вікова динаміка досліджуваних елементів у складі кісткової тканини коміркової частини нижньої щелепи у дітей різної статі є подібною. Як у хлопчиків, так і у дівчаток кількість натрію різко знижується у 1річних порівняно з 6-місячними, поступово збільшується до 4-х років і незначно знижується до 6річного віку. Вміст магнію у дітей обох статей поступово збільшується до 4-річного віку і знижується впродовж наступних двох років. Вміст фосфору поступово підвищується впродовж усього досліджуваного вікового проміжку як у хлопчиків, так і у дівчаток, і у 6-річних є майже удвічі більшим, ніж у 6-місячних. Незначну різницю виявлено у дітей різної статі лише у віковій динаміці кальцію – у хлопчиків його кількість збільшується до 4-х років і незначно знижується у 6-річних, а у дівчаток вміст кальцію в кістковій тканині збільшується до 1-го року, дещо знижується у 2-річних, знову підвищується до 4-х років і незначно знижується до 6-ти років. Максимальними показники вмісту кальцію і магнію у дітей обох статей є в 4-річному віці, як і показники вмісту натрію у дівчаток, а у хлопчиків вміст натрію має максимальні показники упродовж двох вікових проміжків – у 6-місячних і 4-річних; вміст фосфору є максимальним у 6-річному віці як у хлопчиків, так і у дівчаток. Мінімальними показники вмісту кальцію, магнію та фосфору в кістковій тканині коміркової частини нижньої щелепи є в 6-місячному віці, а натрію – у 1-річних дітей, незалежно від статі. Упродовж всього досліджуваного вікового проміжку вміст кальцію та фосфору є вищим у хлопчиків, а вміст магнію – у дівчаток. Впродовж першого року життя вміст натрію є вищим у хлопчиків, в наступному віковому проміжку (до чотирьох років) у дівчаток в кістковій тканині натрію більше, ніж у хлопчиків, а у 6-річних дітей співвідношення знову змінюється і кількість натрію в кістковій тканині у хлопчиків є вищою, ніж у дівчаток. Результати вивчення мінерального складу кісткової тканини коміркової частини нижньої щелепи дітей дошкільного віку, його вікової динаміки та гендерних особливостей можуть стати теоретичним підґрунтям для розробки нових профілактичних та лікувальних заходів для попередження та корекції патологій щелепно-лицевої ділянки, пов’язаних з якістю кісткової тканини щелеп.

Ключові слова


кісткова тканина; нижня щелепа; мінеральний склад; вікова динаміка

Повний текст:

PDF

Посилання


Masna Z, Ryzhuk Kh, Kukhlevs'kyy Yu, Kurylo O. Analiz pokaznykiv shchil'nosti kistkovoyi tkanyny shchelep u osib yunats'koho viku, shcho prozhyvayut' na L'vivshchyni v normi [The analysis of bone tissue density of jaws of adolescence living in Lviv in normal]. In: XI Congress Of Ukrainian Medical Association; 2011 Sep 28-30; Харків. Киев; 2011. 310 p. (in Ukrainian).

Dakhno LO, Krynytskyi RP, Pavliv KhI. Osoblyvosti perebudovy komirkovykh vidrostkiv shchelep ta yikh spivvidnoshennia z koreniamy postiinykh zubiv u vikovomu aspekti [Features of restructuring alveolar bone of the jaws and their relationship with the roots of permanent teeth in age aspect]. Bulletin of problems biology and medicine. 2014; 1(2):136-139 (in Ukrainian).

Bondarenko NN, Balakhontseva EV. Izmerenie opticheskoy plotnosti kostnoy tkani alveolyarnogo otrostka chelyustey pri zabolevaniyakh parodonta s pomoshchyu trekhmernoy kompyuternoy tomografi [Measurements of the optical density of the alveolar process bone tissue of the jaws during periodontal diseases with the use of three-dimensional computed tomography]. Kazan medical journal. 2012;93(4):660-662 (in Russian).

Maksyukov SY, Gadjiyeva DN, Shahbazov OI, Belikova ES. Vozrastnye i gendernye aspekty izmeneniya mineralnoy plotnosti oporno-dvigatelnogo apparata, zubov i parodonta [Age and gender sensitive mineral density changes in the musculoskeletal system, teeth and periodontal diseases]. Fundamental research. 2012;5(1):74-79 (in Russian).

Henyk ID, Krynyts'kyy RP, Masna ZZ. Analiz vikovoyi dynamiky vmistu mineral'nykh elementiv v kistkoviy tkanyni osib Prykarpat·s'koho rehionu [The analysis of age dynamics of macroelements content in bone tissue in the mature age of transcarpathian region]. Ukrayins'kyy morfolohichnyy al'manakh. 2011;9(3):106-107 (in Ukrainian).

Henyk ID, Krynytskyi RP. Doslidzhennia vmistu mineralnykh elementiv kistkovoi tkanyny v osib riznoi stati Prykarpatskoho rehionu u vikovomu aspekti [The research of macroelements content in bone tissue in the mature age of transcarpathian region of different sex in the age aspect]. In: IV Mizhnarodni Pyrohovs'ki chytannya, V z"yizdu anatomiv, histolohiv, embriolohiv i topohrafoanatomiv Ukrayiny. Vinnytsya; 2010. 21 p. (in Ukrainian).

Minchenko BI, Benevolevskiy DS, Tishenina RS. Biokhimicheskie pokazateli metabolicheskikh narusheniy v kostnoy tkani. Ch. І: Rezorbtsiya kosti [Biochemical indices of metabolic disturbances in bone tissue. Part I: Bone resorption]. Russian clinical laboratory diagnostics. 1999;1:8-5 (in Russian).

Minchenko BI, Benevolevskiy DS, Tishenina RS. Biokhimicheskie pokazateli metabolicheskikh narusheniy v kostnoy tkani. Ch. ІІ : Obrazovanie kosti [Biochemical indices of metabolic disturbances in bone tissue. Part II: Bone formation]. Russian clinical laboratory diagnostics. 1999;4:11-17 (in Russian).

Pykaliuk VS. Kilkisnyi stereometrychnyi analiz mikrostruktury kistky za rezultatamy rastrovoi elektronnoi mikroskopii [Quantitative stereometric analysis of the bone microstructure by results of scanning electron microscopy]. In: Morphological studies - challenges of our time; 2015 Apr 23-24; Sumy. Sumy; 2015. p. 95-97 (in Ukrainian).

Puchkova LV, Dorokhova II. Novye geneticheskie faktory riska pri osteoporoze [New genetic risk factors for osteoporosis]. Osteoporoz i osteopatii. 2005;1:16-19 (in Russian).

Govindraju P, Chandra P. Radiomorphometric indices of the mandible – an indicator of osteoporosis. J. Clin. Diagn. Res. 2014;8(3):195-198.

Krynytskyi RP, Masna ZZ. Vikovi ta statevi osoblyvosti mineralnoho skladu kistkovoi tkanyny komirkovoi chastyny nyzhnoi shchelepy u osib zriloho viku [Age and gender peculiarities of mineral composition of collar bone tissue of the lower jaw of adulthood patients]. In: Morphological studies - challenges of our time; 2015 Apr 23-24; Sumy. Sumy; 2015. p. 30-32 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Аналіз показників щільності кісткової тканини щелеп у осіб юнацького віку, що проживають на Львівщині в нормі / З.З. Масна, Х. Рижук, Ю. Кухлевський, О. Курило // ХI з’їзд ВУЛТ: матер. (м. Харків, 28-30 вересня 2011 р.). – К., 2011. – С. 310. – [Українські медичні вісті. – 2011. – Т. 9, чис. 1-4].

2. Особливості перебудови коміркових відростків щелеп та їх співвідношення з коренями постійних зубів у віковому аспекті / Л.О. Дахно, Р.П. Криницький, Х.І Павлів [та ін.] // Вісн. проблем біолог. і мед. – 2014. – Вип. 2, Т. 1. – С. 136-139.

3. Бондаренко Н.Н. Измерение оптической плотности костной ткани альвеолярного отростка челюстей при заболеваниях пародонта с помощью трёхмерной компьютерной томографи / Н.Н. Бондаренко, Е.В. Балахонцева // Казанский мед. ж. – 2012. – Т. 93, № 4. – С. 660-662.

4. Возрастные и гендерные аспекты изменения минеральной плотности опорно-двигательного аппарата, зубов и пародонта / С.Ю. Максюков, Д.Н. Гаджиева, О.И. Шахбазов, Е.С. Беликова // Фундаментальные исследования. – 2012. – № 5(1). – С. 74-79.

5. Геник І.Д. Аналіз вікової динаміки вмісту мінеральних елементів в кістковій тканині осіб Прикарпатського регіону / І.Д. Геник, Р.П. Криницький, З.З. Масна // Укр. морфолог. альманах.  2011.  Т. 9, № 3, додаток. – С. 106-107.

6. Геник І.Д. Дослідження вмісту мінеральних елементів кісткової тканини в осіб різної статі Прикарпатського регіону у віковому аспекті / І.Д. Геник Р.П. Криницький // IV Міжнародні Пироговські читання, V з’їзду анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України: матер. – Вінниця, 2010. – С. 21.

7. Минченко Б.И. Биохимические показатели метаболических нарушений в костной ткани. Ч. 1: Резорбция кости / Б.И. Минченко, Д.С. Беневоленский, Р.С. Тишенина // Клин. лаб. диагностика. – 1999. – № 1. – С. 8-5.

8. Минченко Б.И. Биохимические показатели метаболических нарушений в костной ткани. Ч. ІІ : Образование кости / Б.И. Минченко, Д.С. Беневолевский, Р.С. Тишенина // Клин. лаб. диагностика. – 1999. – № 4. – С. 11-17.

9. Пикалюк В.С. Кількісний стереометричний аналіз мікроструктури кістки за  результатами растрової електронної мікроскопії / Пикалюк В.С. // Морфологічні дослідження – виклики сучасності: зб. тез доповідей наук.-практ. конф. (Суми, 23-24 квітня 2015 р.). – Суми, 2015.  С. 95-97.

10. Пучкова Л.В. Новые генетические факторы риска при остеопорозе / Л.В. Пучкова, И.И. Дорохова // Остеопороз и остеопатии. – 2005. – № 1. – С. 16-19.

11. Govindraju P. Radiomorphometric indices of the mandible – an indicator of osteoporosis / P. Govindraju, P. Chandra // J. Clin. Diagn. Res. – 2014. – Vol. 8, № 3. – P. 195-198.

12. Криницький Р.П. Вікові та статеві особливості мінерального складу кісткової тканини коміркової частини нижньої щелепи у осіб зрілого віку / Р.П. Криницький, З.З. Масна // Морфологічні дослідження – виклики сучасності : збірник тез доповідей на-уковопрактичної конференції (Суми, 23-24 квітня 2015 р.). – Суми, 2015. - С. 30-32.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)