DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.15.3.2016.65

СТАТЕВИЙ ДИМОРФІЗМ ЗОВНІШНЬОЇ БУДОВИ СТОВБУРА МОЗОЛИСТОГО ТІЛА ЛЮДЕЙ ЗРІЛОГО ВІКУ

O. D. Boyagina

Анотація


В роботі показано, що мозолисте тіло складається з тяжистих формувань, що візуалізуються на макроскопічному рівні, які ми пропонуємо називати комісуральними канатиками мозолистого тіла або його фунікулярними складовими. Вони можуть розглядатися як субкальозні одиниці першого порядку. Попередні дані вказують, що на цьому рівні організації мозолисте тіло людини має морфологічні ознаки статевого диморфізму.

Ключові слова


стовбур; латеральні і медіальні поздовжні смуги; коміссральні канатики; статевий диморфізм

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Biometry of the corpus callosum in children: MR imaging reference data / C. Garel, I. Cont, C. Alberti [et al.] // Am. J. Neuroradiol. – 2011. – Vol. 32, № 8. – P. 1436-1443.

2. Comparative study of ultrasonography and magnetic resonance imaging in midline structures of fetal brain / F. Yang, T.Z. Yang, H. Luo [et al.] // Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. – 2012. – Vol. 43, № 5. – P. 720-724.

3. Буклина С.Б. Мозолистое тело, межполушарное взаимодействие и функции правого полушария мозга / С.Б. Буклина // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2004. – Т. 104, № 5. – С. 8-14.

4 The anatomy and the MRI anatomy of the interhemispheric cerebral commissures / B. Blanchet, J. Roland, M. Braun [et al.] // J. Neuroradiol. – 1995. – Vol. 22, № 4. – P. 237-251.

5. Caleo M. Physiology and plasticity of interhemispheric connections [Electronic resourse] / M. Caleo, G.M. Innocenti, M. Ptito // Neural. Plast. – 2013. – Article ID176183. – DOI: 10.1155/2013/176183.1.

6. Surez R. Balanced interhemispheric cortical activity is required for correct targeting of the corpus callosum / R. Surez , L.R. Fenlon, R. Marek  [et al.] // Neuron. – 2014. – Vol. 82, № 6. – P. 1289–1298.

7. Peltier J. Anatomy of the periventricular white matter / J. Peltier, B. Nicot, M. Baroncini [et al.] // Neurochirurgie. – 2011. – Vol. 57, № 4/6. – P. 151-155.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)