DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.15.3.2016.85

ОВОЛОДІННЯ СТУДЕНТАМИ ПЕРВИННОЇ ХІРУРГІЧНОЮ ТЕХНІКОЮ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ТОПОГРАФІЧНОЇ АНАТОМІЇ

I. S. Kashperuk-Karpiuk

Анотація


З метою визначення шляхів оптимізації навчального процесу і освоєння практичних навичок з топографічної анатомії та оперативної хірургії у студентів проведено педагогічне дослідження з використанням критичного аналізу навчально-методичної літератури з даної проблеми, вивчення думки експертів (викладачів) і анкетування студентів на підставі сформованого переліку питань, статистичний аналіз отриманих даних. Встановлено, що 94% студентів вважають, що оволодіння елементами первинної хірургічної техніки є важливою і необхідною складовою навчального процесу з топографічної анатомії та оперативної хірургії, 78% студентів бажають брати активну участь у відпрацюванні хірургічних маніпуляцій і етапів оперативних втручань в умовах навчальної операційної, 34% студентів хотіли б працювати в студентському науковому гуртку, щоб мати можливість удосконалити свою первинну хірургічну техніку. Унаслідок дослідження визначено шляхи оптимізації та удосконалення форм і методів навчального процесу. Таким чином, відпрацювання в умовах операційної первинної хірургічної техніки є дієвим і перспективним методом передачі навчальної інформації шляхом практичних дій, коли студенти є активними генераторами ідей для пошуку нових методик. Максимально наближені до реальних умов практичні заняття і позааудиторна робота студентів підвищують їх мотивацію і зацікавленість до самостійного глибокого вивчення топографічної анатомії та оперативної хірургії.

Ключові слова


топографічна анатомія; практичні навички; практичні заняття

Повний текст:

PDF

Посилання


Zhbra HI. Teoretychni osnovy formuvannia ta rozvytku poniat mizhpredmetnoho kharakteru [The theoretical basis of formation and development of concepts intersubject character]. In: Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Series 17. Theory and practice of education and training. Vol. 15. Kyiv: NPU imeni M. P. Drahomanova, 2010. 56-66 p. (in Ukrainian).

Kovalenko AB. Osoblyvosti zastosuvannia metodiv aktyvnoho navchannia u vuzi [The application features of active learning methods in the university]. In: Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Series 12. Psychological Science. Vol. 17. Kyiv: NPUimeni M. P. Drahomanova, 2007; Part 1: 310-315 p. (in Ukrainian).

Turkot TI. Pedahohika vyshchoyi shkoly [Pedagogy of high school]. Kyiv: Kondor; 2011. 628 (in Ukrainian).

Kovalchuk LYа. Rezul'taty realizatsiyi novitnikh metodyk orhanizatsiyi navchal'noho protsesu v Ternopil's'komu derzhavnomu medychnomu universyteti imeni I.Ya. Horbachevs'koho ta plany na maybutnye [Results of implementation of modern organization methods of educational process in Ternopil State Medical University by I. Ya. Horbachevsky and plans for the future]. Medical Education. 2012;2:11-17 (in Ukrainian).

Moskalenko VF, Volosovets OP, Yavorskyi OP. Vyshcha medychna osvita Ukrainy i Bolonskyi protses: navchalno-metodychni ta informatsiino-dovidkovi materialy [Higher Medical Education and the Bologna Process Ukraine: methodological and reference materials]. Kiev: MOZ Ukrainy; 2004. 98-112 p. (in Ukrainian).

Akhtemiichuk YuT, Pishak VP, Slobodian OM, Tsyhykalo OV. Praktychni navychky z operatyvnoi khirurhii [Practical skills of of operative surgery]. Chernivtsi: Misto; 2005. 152 p. (in Ukrainian).

Umbetov TZh. Interaktivnye metody obucheniya na kafedrakh universiteta [Interactive methods of teaching at the departments of the university]. Medical journal of West Kazakhstan. 2011;29(1):12-14 (in Russian).

Yeroshina NA. Samostoyatelnaya uchebnaya deyatelnost studentov pedvuza [Independent educational activity of students of a teacher training university]. Pedagogical education and science. 2005;5:59-63 (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Жбра Г.І. Теоретичні основи формування та розвитку понять міжпредметного характеру / Г.І. Жбра // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Вип. 15: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – С. 56-66.

2. Коваленко А.Б. Особливості застосування методів активного навчання у вузі / А.Б. Коваленко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки : [зб. наук. праць]. – Вип. 17 (41). – К.: вид-во НПУімені М. П. Драгоманова, 2007. – Ч. І. – С. 310-315.

3. Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник / Т.І. Туркот.– К.: Кондор, 2011. – 628 с.

4. Ковальчук Л.Я. Результати реалізації новітніх методик організації навчального процесу в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського та плани на майбутнє / Л.Я. Ковальчук // Медична освіта. – 2012. – № 2.– С. 11-17.

5. Москаленко В.Ф. Вища медична освіта України і Болонський процес: навчально-методичні та інформаційно-довідкові матеріали / В.Ф. Москаленко, О.П. Волосовець, О.П. Яворський. – К.: МОЗ України, 2004.– С. 98-112.

6. Практичні навички з оперативної хірургії / Ю.Т. Ахтемійчук, В.П. Пішак, О.М. Слободян, О.В. Цигикало. – Чернівці: Місто, 2005. – 152 с.

7. Умбетов Т.Ж. Интерактивные методы обучения на кафедрах университета / Т. Ж. Умбетов // Мед. ж. Западного Казахстана. – 2011.– Т. 29, № 1.– С. 12-14.

8. Ерошина Н.А. Самостоятельная учебная деятельность студентов педвуза // Пед. образование и наука. 2005. – №5. – С. 59-63.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)