DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.15.3.2016.64

РОЗВИТОК АРТЕРІАЛЬНИХ СУДИН ШЛУНКА В ПРЕНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ

A. O. Loitra, O. M. Slobodian

Анотація


На 59 серіях гістологічних зрізів зародків та передплодів людини 4-12 тижнів внутрішньоутробного розвитку досліджено особливості розвитку артеріальних судин шлунка. Встановлено, що у закладці шлунка, судини починають виявлятися з п’ятого тижня внутрішньоутробного розвитку в мезенхімному шарі стінки органа у вигляді острівців внутрішньоорганного кровотворення окремими скупченнями клітин типу еритробластів. Дефінітивної топографії основні артеріальні стовбури, які беруть участь у кровопостачанні шлунка визначаються у передплодів дев’ятого тижня.

Ключові слова


артерії; шлунок; зародок; передплід; людина

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Закономірності перинатальних параметрів органів людини / О.М. Слободян, Ю.Т. Ахтемійчук, Ю.Є. Роговий [та ін.] // Укр. ж. екстремальної мед. ім. Г.О. Можаєва. – 2013. – Т. 14, № 3. – С.78-80.

2. Ахтемійчук Ю.Т. Пренатальний розвиток органів і структур організму / Ю.Т. Ахтемійчук, О.М. Слободян, Л.П. Лаврів // Експеримент. і клін. мед. – 2014. – № 3(64). – С. 18-21.

3. Сапин М. Р. Сегодня и завтра морфологической науки / М.Р. Сапин // Морфология. – 2002. – Т. 117, № 3. – С. 6-8.

4. Di Naro E. Fetal thymic involution: a sonographic marker of the fetal inflammatory syndrome / E. Di Naro, A. Cromi, F. Ghezzi // Am. J. Obstet. and Gyn. – 2006. – Vol. 194, № 1. – P. 153-159.

5. Ахтемійчук Ю.Т. Перинатальна анатомія стравохідно-шлункового переходу / Ю.Т. Ахтемійчук, О.М. Слободян, Ю.В. Товкач // Бук. мед. вісн. – 2011. – Т. 15, № 1 (57). – С. 114-118.

6. Ахтемійчук Ю.Т. Анатомічні особливості гастродуоденального переходу в перинатальному періоді онтогенезу людини / Ю.Т. Ахтемійчук, А.Й. Заволович, О.М. Слободян // Клін. анатом. та оператив. хірург. – 2011. – Т. 10, № 1 (35). – С. 33-39.

7. Токарев А.В. Топография и строение желудка у мужчин с различными формами органа, живота и соматики: автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. мед. наук: спец. 14.00.02 “Анатомия человека” / А.В. Токарев. – М., 2005. – 18 с.

8. Калаев АА. Теоретические и клинические аспекты морфогенеза желудка на этапах онтогенеза: автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. мед. наук: спец. 14.00.02 “Анатомия человека” / А.А. Калаев. – Волгоград, 2005. – 18 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)