DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.15.3.2016.69

ІНДИВІДУАЛЬНА АНАТОМІЧНА МІНЛИВІСТЬ ВЕНОЗНО-ЛІКВОРНИХ ВЗАЄМОВІДНОШЕНЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

O. Yu. Vovk, Yu. V. Boguslavskiy

Анотація


Отримані дані з 40 препаратів венозно-лікворної системи головного мозку людей зрілого віку. Кожен препарат підлягав морфометричному аналізу з встановленням цілого ряду показників. Попередньо, в кожному випадку, проводилось обчислення головного (черепного) індексу, що дозволило визначити конституційний тип будови голови. Встановлено, що поздовжні параметри голови, порожнини черепа і бічних шлуночків зазвичай переважають у представників чоловічої і жіночої статей, що мають доліхоцефалічну форму (довгоголових людей). За цих умов, незалежно від статі, спостерігається характерна тенденція поступового збільшення ширини голови, порожнини черепа і бічних шлуночків від доліхо- до брахіцефалів. У той же час, показники висоти голови і порожнини черепа поступово збільшуються від доліхо- до брахіцефалів за рахунок переважання у останніх поперечних розмірів і загального об’єму головного мозку.

Ключові слова


венозно-лікворна система головного мозку людини; індивідуальна анатомічна мінливість; люди зрілого віку

Повний текст:

PDF

Посилання


Baron MA, Mayorova NA. Funktsionalnaya stereomorfologiya mozgovykh obolochek [Functional stereomorphology of meninges]. Moscow: Meditsina; 1982. 352 p. (in Russian).

Celik HH, Gürbüz F, Erilmaz M, Sancak B. CT measurement of the normal brainventricular system in 100 adults. Kaibogaku Zasshi. 1995;70(2):107115.

Trimarchi F, Bramanti P, Marino S. MRI 3D lateral cerebral ventricles in living humans: morphological and morphometrical age-, gender-related preliminary study. Anat. Sci Int. 2013;88(2):61-69.

Bersnev VP, Khachatryan VA, Omoshin VYe. Lechenie gidrotsefalii ventrikulosinustransverzostomiey [Treatment of hydrocephalus of ventriculosinustransversostomy]. Voprosy neyrokhirurgii. 1989;4:17 (in Russian).

Kagan II. Venoznoe ruslo TsNS pri narusheniyakh mozgovoy venoznoy tsirkulyatsii [Venous bed of the CNS in cases of cerebral venous circulation disorders]. Morphology. 1995;108(2):11-15 (in Russian).

Vovk VYu. Osoblyvosti budovy synusiv tverdoi mozkovoi obolonky sklepinnia cherepa ta yikh znachennia dlia ratsionalnoho shuntuvannia (anatomo-eksperymentalne doslidzhennia) [Peculiarities of the sinuses of the dura mater of the cranial vault and its importance for sustainable bypass surgery (anatomical and experimental study)] [abstract]. Харків; 2000. 20 p. (in Ukrainian).

Vovk YuM. Suchasni perspektyvy vyvchennia indyvidualnoi anatomichnoi minlyvosti intrakranialnoho sudynnoho baseinu [Modern prospects for the study of individual anatomical variability of intracranial vascular pool]. Ukrainian medical journal. 2002;3(29):52-55 (in Ukrainian).

Vovk YuN, Vovk OYu. Perspektivy i novye napravleniya ucheniya ob individualnoy anatomicheskoy izmenchivosti [Perspectives and new directions of the doctrine of individual anatomical variability]. Bulletin of problems in biology and medicine. 2016; 1(2):376-379 (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Барон М.А. Функциональная стереоморфология мозговых оболочек: Атлас / М.А. Барон, Н.А. Майорова. М.: Медицина, 1982. - 352 c.

2. CT measurement of the normal brainventricular system in 100 adults / H.H. Celik, F. Gürbüz, M. Erilmaz, B. Sancak // Kaibogaku Zasshi. – 1995. – V. 70, № 2. – P. 107115.

3. MRI 3D lateral cerebral ventricles in living humans: morphological and morphometrical age-, gender-related preliminary study / F. Trimarchi, P. Bramanti, S. Marino [et al.] // Anat. Sci Int. – 2013. – V. 88, № 2. – P. 61-69.

4. Берснев В.П. Лечение гидроцефалии вентрикулосинустрансверзостомией / В.П. Берснев, В.А. Хачатрян, В.Е. Омошин // Вопросы нейрохирург. – 1989. – № 4. – С. 17.

5. Каган И.И. Венозное русло ЦНС при нарушениях мозговой венозной циркуляции / И.И. Каган // Морфолог. – 1995. – Т. 108, № 2. – С. 11-15.

6. Вовк В.Ю. Особливості будови синусів твердої мозкової оболонки склепіння черепа та їх значення для раціонального шунтування (анатомо-експериментальне дослідження): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.01 “нормальна анатомія” / В.Ю.Вовк. – Харків, 2000. – 20 с.

7. Вовк Ю.М. Сучасні перспективи вивчення індивідуальної анатомічної мінливості інтракраніального судинного басейну / Ю.М. Вовк //Укр. мед. часопис. – 2002. – № 3(29). – С. 52-55.

8. Вовк Ю.Н. Перспективы и новые направления учения об индивидуальной анатомической изменчивости / Ю.Н. Вовк, О.Ю. Вовк // Вісн. проблем біолог. і мед. – 2016. – Вип. 2, Т. 1(128). – С. 376-379.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)