Том 17, № 3 (2018)

Зміст

Оригінальні дослідження

ОСОБЛИВОСТІ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ГЕПАТОЦИТІВ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ТА ЇХ КІЛЬКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИ ХРОНІЧНОМУ ОТРУЄННІ АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВОЮ КИСЛОТОЮ PDF
M. P. Klantsa, I. Ye. Herasymyuk 6-11
ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЙ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ ЗА ГОСТРИМ НЕКРОТИЧНИМ ПАНРКРЕАТИТОМ PDF
O. V. Rotar 12-17
МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТКАНИН ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ НА ІМПЛАНТАЦІЮ ПОЛІПРОПІЛЕНОВОЇ СІТКИ З PRF МЕМБРАНОЮ PDF
V. I. Pyatnochka, I. Ya. Dzyubanovsʹkyy, K. S. Volkov 18-23
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СИСТЕМИ МАТИ-ПЛАЦЕНТА-ПЛІД У ВАГІТНИХ ІЗ ПЛАЦЕНТАРНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ PDF
L. M. Yuryeva 24-28
МОРФОЛОГІЧНА ПЕРЕБУДОВА ПІДНИЖНЬОЩЕЛЕПНОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРІВ ЧЕРЕЗ 2 ТА 4 ТИЖНІ ПЕРЕБІГУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ PDF
N. B. Blyshchak, R. Ya. Borys, U. M. Halyuk 29-37
ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТРІВ НИРКИ ЗА ДАНИМИ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ТОМОГРАФІЇ ХВОРИХ НА СЕЧОКАМ’ЯНУ ХВОРОБУ В ОСІБ З ЄДИНОЮ НИРКОЮ PDF
V. M. Monastyrsʹkyy 38-43
ЛЕКТИНОГІСТОХІМІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ ЕПІТЕЛІАЛЬ-НИХ ЗАЧАТКІВ ПРИВУШНОЇ ЗАЛОЗИ ЛЮДИНИ PDF
О. М. Slobodian, L. P. Lavriv, D. B. Stoliar, I. S. Kashperuk-Karpiuk, L. M. Rak 44-50
МОРФОЛОГІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТРУБЧАСТИХ СТРУКТУР ПЕЧІНКОВО-ДВАНАДЦЯТИПАЛОКИШКОВОЇ ЗВ'ЯЗКИ ПЛОДІВ PDF
R. V. Yuzʹko 51-57
МОРФОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПОХІДНИХ МЕЗОНЕФРИЧНИХ ТА ПАРАМЕЗОНЕФРИЧНИХ ПРОТОК НА ПОЧАТКУ ПЛОДОВОГО ПЕРІОДУ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ PDF
B. Yu. Banul, D. V. Pronyayev 58-63
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СКЛАДОК ТВЕРДОГО ПІДНЕБІННЯ ВПРОДОВЖ ДРУГОГО І ТРЕТЬОГО ТРИМЕСТРІВ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОЗВИТКУ PDF
A. I. Prodanchuk 64-68

Дискусії

МОЖЛИВОСТІ ВЕРИФІКАЦІЇ НЕОНАТАЛЬНОГО СЕПСИСУ PDF
L. O. Bezrukov, O. V. Vlasova, L. V. Kolyubakina, H. V. Nikorych 69-77

Короткі повідомлення

СПОСТЕРЕЖЕННЯ УСКЛАДНЕННЯ ЕКСТРАГЕНІТАЛЬНОГО ЕНДОМЕТРІОЗУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО РУБЦЯ PDF
O. O. Pidmurnyak, V. V. Vlasov, P. V. Prosvitlyuk 78-80

Наукові огляди

ДІАГНОСТИКА НЕДОСТАТНОСТІ КОЛОРЕКТАЛЬНИХ АНАСТОМОЗІВ (ОГЛЯД ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ) PDF
R. V. Senyutovych, O. I. Ivashchuk, V. Yu. Bodyaka, Yu. Ya. Chuprovsʹka 81-87
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ МІЖКЛІТИННОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ПРОЦЕСІ КІСТКОВОГО РЕМОДЕЛЮВАННЯ PDF
O. M. Slobodyan, L. P. Lavriv, L. Ya. Lopushnyak, A. V. Bambulyak, O. M. Boychuk 88-98

Сторінки історії

ДО 65-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ НАШОГО УЧНЯ, ХІРУРГА-ЕКСПЕРИМЕНТАТОРА ТА НАУКОВЦЯ, КАНДИДАТА МЕДИЧНИХ НАУК ВАТАМАНА ВІКТОРА МИКОЛАЙОВИЧА PDF
F. D. Marchuk, M. D. Lyutyk 99
ПРОФЕСОР ЮРІЙ ТАНАСОВИЧ АХТЕМІЙЧУК (1958-2014) PDF
T. M. Boychuk, O. M. Slobodyan, L. P. Lavriv, O. V. Akhtemiychuk, D. H. Manchulenko 100-102