DOI: https://doi.org/10.24061/172435

ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЙ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ ЗА ГОСТРИМ НЕКРОТИЧНИМ ПАНРКРЕАТИТОМ

O. V. Rotar

Анотація


Мета дослідження. Дослідити зміни функції шлунково-кишковго тракту, з урахуванням поглинальної і метаболічної, та їх вплив на розвиток ускладнень на етапах перебігу гострого некротичного панкреатиту. Матеріал і методи. Проведено проспективне когортне дослідження 151 пацієнтів із гострим некротичним панкреатитом, які госпіталізовані у відділення інтенсивної терапії. Тяжкість кишкової дисфункції оцінена відповідно до рекомендацій Європейського товариства інтенсивної терапії (ESICM). Вивчено клінічні та лабораторні зміни, а також концентрацію цитруліну в плазмі крові. Результати та їх обговорення. Порушення функції шлунково-кишкового тракту І ступеня виявлено в 17,9%, ІІ ступеня – в 29,1%, ІІІ ступеня – в 31,7%, ІVступеня – в 8,6% хворих на гострий некротичний панкреатит. Концентрація цитруліну в сироватці крові менше 12,5 ммоль/л дала змогу вірогідно діагностувати розвиток кишкової недостатності. Під час багатофакторного аналізу методом логістичної регресії встановлено, що дихальна, серцево-судинна, ниркова та кишкова недостатності були незалежними чинниками летальності. Висновки. Порушення функції шлунково-кишкового тракту в 35,8% хворих на гострий некротичний панкреатит виявляється непереносимістю орального харчування, у 33,2% пацієнтів – кишковою недостатністю. Рівень цитруліна в плазмі крові дає змогу з високою чутливістю і специфічністю діагностувати розвиток кишкової недостатності.

Ключові слова


гострий некротичний панкреатит; кишкова дисфункція; цитрулін

Повний текст:

PDF

Посилання


Phillip V, Steiner JM, Algül H. Early phase of acute pancreatitis: assessment and management. World J Gastrointest Pathophys. 2014;5(3):158-68. doi: 10.4291/wjgp.v5.i3.158.

Flint RS, Windsor JA. The role of the intestine in the pathophysiology and management of severe acute pancreatitis. HPB (Oxford). 2003;5(2):69-85. doi: 10.1080/13651820310001108.

Fishman JE, Levy G, Alli V, Zheng X, Mole DJ, Deitch EA. The intestinal mucus layer is a critical component of the gut barrier that is damaged during acute pancreatitis. Shock. 2014 Sep;42(3):264-70. doi: 10.1097/SHK.0000000000000209.

Banks PA, Bollen TL, Dervenis C, Gooszen HG, Johnson CD, Sarr MG et al. Classification of acute pancreatitis 2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. Gut. 2013 Jan;62(1):102-11. doi: 10.1136/gutjnl-2012-302779.

Reintam Blaser A, Malbrain ML, Starkopf J, FruhwaldS, Jakob SM, De Waele J, et al. Gastrointestinal function in intensive care patients: terminology, definitions and management. Recommendations of the ESICM Working Group on Abdominal Problems. Intensive Care Med. 2012 Mar;38(3):384-94. doi: 10.1007/s00134-011-2459-y.

Hecker A, Hecker B, Hecker M, Riedel JG, Weigand MA, Padberg W. Acute abdominal compartment syndrome: current diagnostic and therapeutic options. Langenbecks Arch Surg. 2016 Feb;401(1):15-24. doi: 10.1007/s00423-015-1353-4.

Rotar O, Rotar V. Plasma citrulline in diagnosing of acute intestinal failure in patients with severe acute pancreatitis. Pancreatology. 2013;13(3):S66 doi:10.1016/j.pan.2013.04.230


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)