DOI: https://doi.org/10.24061/173546

МОРФОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПОХІДНИХ МЕЗОНЕФРИЧНИХ ТА ПАРАМЕЗОНЕФРИЧНИХ ПРОТОК НА ПОЧАТКУ ПЛОДОВОГО ПЕРІОДУ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ

B. Yu. Banul, D. V. Pronyayev

Анотація


Важливою умовою для розуміння етіопатогенезу багатьох гінекологічниз захворювань є саме досконале вивчення фетального морфогенезу не лише сечостатевої системи але й інших органів. До прикладу, хронічний тазовий біль може бути наслідком широкого спектру порушень: ендометріоз, міоми, спайки, цистит, коліт, патологія кульшового суглоба та захворювання кісток таза. Проте більшість з цих захворювань так само можливо діагностувати, попередити або вилікувати в антенатальному періоді. Комплексом морфологічних методів дослідження простежено закономірності морфогенезу внутрішніх жіночих статевих органів на початку плодового періоду на 50препаратах плодів людини. Використано морфологічні та гістологічні методи. У статті висвітлені особливості розвитку парамезонефральних проток та їх похідних на початку плодового періоду онтогенезу людини. З’ясовано, що на початку плодового періоду положення та форма маткових труб зумовлені тісними корелятивними взаємовідношеннями з прилеглими органами та структурами. Вздовж маткової труби формується від трьох до шести звужень. Морфометричні параметри ампули маткових труб змінюються залежно від віку плода.

Ключові слова


плоди; парамезонефральні протоки; матка; маткові труби

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Cernetski O, Sarbu Z. The role of laparoscopy in diagnosis and treatment of peritoneal-tubal infertility [abstract]. In: Reproduktyvne zdorovʼya simʼyi: problemy ta shlyakhy yikh vyrishennya. Proceedings of the first scientific-practical international conference. 1997 March 14-15; Kyiv. 1997. p. 24.

Palady GA, Shmugurova VA. Aspects of epidiologic study of sterile couples in the republic of moldova [abstract]. In: Reproduktyvne zdorovʼya simʼyi: problemy ta shlyakhy yikh vyrishennya. Proceedings of the first scientific-practical international conference. 1997 March 14-15; Kyiv. 1997. p. 24-5.

Voytenko SH. Topohrafiya matkovykh trub u plidnomu periodi ontohenezu lyudyny [Topography of uterine tubes in human plots ontogenesis of people]. In: Aktualʹni pytannya morfohenezu. Proceedings of the Science Conference. Chernivtsi; 1996. p. 73-4.

Robboy SJ, Kurita T, Baskin L, Cunha GR. New insights into human female reproductive tract development. Differentiation. 2017 Sep-Oct;97:9-22. doi: 10.1016/j.diff.2017.08.002.

Cunha GR, Robboy SJ, Kurita T, Isaacson D, Shen J, Cao M, et al. Development of the human female reproductive tract. Differentiation. 2018 Sep - Oct;103:46-65. doi: 10.1016/j.diff.2018.09.001.

Makiyan Z. New theory of uterovaginal embryogenesis. Organogenesis. 2016 Jan;12(1):33-41. doi: 10.1080/15476278.2016.1145317


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Cernetski O. The role of laparoscopy in diagnosis and treatment of peritoneal-tubal infertility / O.Cernetski, Z. Sarbu / Репродуктивне здоровʼя сімʼї: проблеми та шляхи їх вирішення: тези доповідей першої науково-практичної міжнародної конференції. – Київ, 14-15 березня 1997 р. – С. 24.

2. Palady G.A. Aspects of epidiologic study of sterile couples in the republic of moldova / G.A. Palady, V.A. Shmugurova / Репродуктивне здоровʼя сімʼї: проблеми та шляхи їх вирішення: тези доповідей першої науково-практичної міжнародної конференції. – Київ, 14-15 березня 1997 р. – С. 24-25.

3. Войтенко С.Г. Топографія маткових труб у плідному періоді онтогенезу людини / С.Г. Войтенко / Актуальні питання морфогенезу: матеріали наукової конференції. – Чернівці, 1996. – С. 73-74.

4. Robboy SJ, Kurita T, Baskin L, Cunha GR. Differentiation. New insights into human female reproductive tract development. 2017 Sep-Oct;97:9-22. doi: 10.1016/j.diff.2017.08.002. Epub 2017 Aug 11.

5 Cunha GR, Robboy SJ, Kurita T, Isaacson D, Shen J, Cao M, Baskin LS. Differentiation. Development of the human female reproductive tract. 2018 Sep-Oct;103:46-65. doi: 10.1016/j.diff.2018.09.001. Epub 2018 Sep 6.

6.Makiyan Z. New theory of uterovaginal embryogenesis. Organogenesis. 2016 Jan 2;12(1):33-41. doi: 10.1080/15476278.2016.1145317. Epub 2016 Feb 22.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)