DOI: https://doi.org/10.24061/173545

МОРФОЛОГІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТРУБЧАСТИХ СТРУКТУР ПЕЧІНКОВО-ДВАНАДЦЯТИПАЛОКИШКОВОЇ ЗВ'ЯЗКИ ПЛОДІВ

R. V. Yuzʹko

Анотація


Компоненти печінково-дванадцятипалокишкової зв’язки відіграють важливу роль у процесі травлення. Конкременти у спільній жовчній протоці виявляються в 10-15% осіб, хворих на хронічний калькульозний холецистит, а непрохідність жовчних проток виявляється в 59,1-67,4% випадків. Метою дослідження було визначення особливостей морфогенезу компонентів печінково-дванадцятипалокишкової звʼязки в перинатальному періоді онтогенезу людини, індивідуальної та вікової анатомічної мінливості, просторово-часових перетворень, анатомо-гістологічних особливостей її структур. Для догягнення поставлених цілей використовували комплекс методів: макроскопічний – для візуального вивчення стану компонентів печінково-дванадцятипалокишкової звʼязки, інʼєкції судин – для вивчення особливостей та варіантів ангіоархітектоніки артеріальних компопентів печінково-дванадцятипалокишкової звʼязки, статистичний – для встановлення особливостей морфологічних перетворень компопентів печінково-дванадцятипалокишкової звʼязки та суміжних структур у різні терміни пренатального і постнатального періодів онтогенезу. За результатами досліджень встановлено наявність та описано декілька додаткових трикутників печінково-дванадцятипалокишкової звʼязки. Спільна жовчна протока, загальна печінкова протока, міхурова протока, права та ліва печінкові протоки, печінкова ворітна вена, загальна печінкова артерія, права шлункова артерія, власна печінкова артерія, права, ліва, та додаткова гілки власної печінкової артерії – постійні компоненти звʼязки, що формують між собою безліч комбінацій перетинів. Проте, нами встановлені певні закономірності утвореного візерунку, а саме: пропонуємо виділити як мінімум 5 постійних трикутників: трикутник Кало або "верхній латеральний трикутник", "верхній медіальний трикутник", "нижній медіальний трикутник", "нижній латеральний трикутник", "центральний простір печінково-дванадцятипалокишкової звʼязки".

Ключові слова


печінково-дванадцятипалокишкова звʼязка; спільна жовчна протока; власна печінкова артерія

Повний текст:

PDF

Посилання


Tomescu RSt, Lupu G, Popescu D. The morphology of portal vein – anatomical study using the method of the injection of acrylic polymers. In:Proceedings of the IVth National Congress of the Romanian Society of Anatomists and Ist Congress of the Anatomy Department of the Medical Union of Balkans and Black Sea Region countries, Romania, Oradea,2000 Jun 2-4, 2000. p. 231.

Barr J, Kokotsakis J, Tsipas P, Papapavlou P, Velissarios K, Kratimenos T, et al. Ascending Aorta to Hepatic and Mesenteric Artery Bypassing, in Patients with Chronic Mesenteric Ischemia and Extensive Aortic Disease-A Case Report and Review of the Literature. Ann Vasc Surg. 2017 Feb;39:292.e9-292.e15. doi: 10.1016/j.avsg.2016.08.036.

Bent CK, Wright L, Dong PR. "Coildocholithiasis"-Common Bile Duct Obstruction Secondary to Migration of Right Hepatic Artery Pseudoaneurysm Coils. J Vasc Interv Radiol. 2016 Nov;27(11):1741-3. doi: 10.1016/j.jvir.2016.07.005.

García Bernardo CM, Argüelles García B, Redondo Buil P, Miyar de León A, González Dieguez L, et al. Collateral Development in Thrombosis of the Hepatic Artery After Transplantation. Transplant Proc. 2016 Nov;48(9):3006-9. doi: 10.1016/j.transproceed.2016.07.047.

Gutovich JM, Van Allan RJ. Hepatic Artery Embolization for Hepatic Rupture in HELLP Syndrome. J Vasc Interv Radiol. 2016 Dec;27(12):1931-1933. doi: 10.1016/j.jvir.2016.08.003. 6. Barlotta KS, Page D. Hepatic Artery Rupture in a Young Man with Abdominal Pain and a Testicular Mass. J Emerg Med. 2017 Feb;52(2):e33-e36. doi: 10.1016/j.jemermed.2016.07.109.

Ryabyy SI. Morfolohichni peredumovy vynyknennya pryrodzhenykh vad spilʹnoyi zhovchnoyi protoky u prenatalʹnomu periodi ontohenezu [Morphological prerequisites for the birth defects of the common bile duct in the prenatal period of ontogeny]. Bukovynsʹkyy medychnyy visnyk. 2013;17(2):104-6. (in Ukrainian).

Akhtemiychuk YUT, Khmara TV, Pronyayev DV. Variant anatomiyi orhaniv cherevnoyi porozhnyny [Anatomy of an abdominal cavity]. Klinichna anatomiya ta operatyvna khirurhiya. 2008;7(3):81-2. (in Ukrainian).

Borisova YeL. Izucheniye variantnoy anatomii pechenochnykh arteriy s pomoshch'yu MSKT na pri-mere 200 issledovaniy [he study of the variant anatomy of the hepatic arteries using MSCT in an example of 200 studies]. Russian electronic journal of radiology. 2013;3(3): 84-90. (in Russian).

Kanikovsʹkyy OYe, Babiychuk OYe, Kariy YaV, Kanikovsʹkyy DO. Sposoby korektsiyi neprokhidnosti zhovchnykh porotok u vikovomu aspekti [Methods of correction of bile marrow obstruction in the age aspect]. Visnyk Vinnytsʹkoho natsionalʹnoho medychnoho universytetu. 2016. 1 Pt 2:195-9. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. The morphology of portal vein – anatomical study using the method of the injection of acrylic polymers / R.St. Tomescu, G.Lupu, D.Popescu [et all] / The IVth National Congress of the Romanian Society of Anatomists and Ist Congress of the Anatomy Department of the Medical Union of Balkans and Black Sea Region countries, Romania, Oradea, June 2 – 4, 2000. – C. 231.

2. Barr J. Ascending aorta to hepatic and mesenteric artery bypassing, in patients with chronic mesenteric ischaemia and extensive aortic disease – a case report and review of literature / J. Barr, J. Kokotsakis, P. Tsipas [et al] // Ann. Vasc. Surg. – 2016. – Nov. 28. – P. S0890-5096 (16) 31273-0. doi: 10.1016/j.avsg.2016.08.036.

3. Bent C.K. "Coildocholithiasis" – Common bile duct obstruction secondary to migration of right hepatic artery pseudoaneurysm coils / C.K. Bent, L. Wright, P.R. Dong // J. Vasc. Interv. Radiolo. – 2016. – Nov. 27 (11). – P. 1741-1743. doi: 10.1016/j.jvir.2016.07.005.

4. Garcia Bernardo C.M. Collateral development in thrombosis of the hepatic artery after transplantation / C.M. Garcia Bernardo, B. Arguelles Garcia, Buil P. Redondo [et al] // Transplant. Proc. – 2016. – Nov. 48(9). – P. 3006-3009. doi: 10.1016/j.transproceed.2016.07.047.

5. Gutovich J.M. Hepatic artery embolization for hepatic rupture in HELLP syndrome / J.M. Gutovich, R.J. Van Allan // J. Vasc. Interv. Radiolo. – 2016. – Dec. 27 (12). – P. 1931-1933. doi: 10.1016/j.jvir.2016.08.003.

6. Barlotta K.S. Hepatic artery rupture in a young man with abdominal pain and a testicular mass / K.S. Barlotta, D. Page // J.Emerg.Med. – 2016. – Nov. 22. – P. S0736-4679(16)30565-0. doi: 10.1016/j.jemermed.2016.07.109.

7. Рябий С.І. Морфологічні передумови виникнення природжених вад спільної жовчної протоки у пренатальному періоді онтогенезу / С.І. Рябий // Буковинський медичний вісник. – 2013. – Т. 17, № 2. – С. 104-106.

8. Ахтемійчук Ю.Т. Варіант анатомії органів черевної порожнини / Ю.Т.Ахтемійчук, Т.В.Хмара, Д.В.Проняєв // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2008. – Т.7, № 3. – С. 81-82.

9. Борисова Е.Л. Изучение вариантной анатомии печеночных артерий с помощью МСКТ на примере 200 исследований / Е.Л. Борисова // Russian electronic journal of radiology. – 2013. – Т. 3, №3. – С. 84-90.

10. Способи корекції непрохідності жовчних пороток у віковому аспекті / О.Є. Каніковський, О.Є. Бабійчук, Я.В. Карій, Д.О. Каніковський // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2016. – № 1, ч. 2. – С. 195-199.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)