Том 15, № 1 (2016)

Зміст

Оригінальні дослідження

ІНДИВІДУАЛЬНА КРАНІОТОПОГРАФІЧНА ТА МОРФОМЕТРИЧНА МІНЛИВІСТЬ СИГМОПОДІБНИХ ПАЗУХ ТВЕРДОЇ ОБОЛОНКИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ДОРОСЛИХ ЛЮДЕЙ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ БУДОВИ ЧЕРЕПА PDF
V. S. Cherno, Yu. M. Vovk, I. V. Aleksashyna 6-10
ГІСТОЛОГІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОННОМІКРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ ЛІКУВАННІ СТРЕПТОЗОТОЦИНОВОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ЕКСЕНАТИДОМ PDF
O. R. Ivantsiv, Yu. I. Popovych, V. A. Miskiv, V. M. Pertsovych, V. M. V.M. Zhurakivskyi 11-14
АНАЛІЗ ДАНИХ РЕНТГЕНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВІЙ ТРАВМІ PDF
V. V. Kosharnyy, A. I. Pavlov, L. V. Abdul-Ogly 15-19
ДИНАМІКА ТОВЩИНИ МЕНІСКІВ КОЛІННОГО СУГЛОБА ЩУРІВ У НОРМІ ТА ПІСЛЯ ВНУТРІШНЬОПЛОДОВОГО ВВЕДЕННЯ АНТИГЕНУ PDF
Yu. Yu. Abrosimov 20-23
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛАНОК ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА КОРИ МОЗОЧКА ЩУРА ЗА УМОВ 2- ТА 4-ТИЖНЕВОГО ВВЕДЕННЯ ОПІОЇДУ PDF
A. M. Bekesevych 24-27
ДИНАМІКА ЗМІНИ ПЛОЩІ СТРУКТУР ВЕЛИКИХ СЛИННИХ ЗАЛОЗ ЩУРІВ У НОРМІ ТА ПІСЛЯ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОЇ ДІЇ АНТИГЕНУ PDF
I. M. Maslova, Yu. O. Bureha 28-31
ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ВУГЛЕВОДНИХ ЗАЛИШКІВ β-D-ГАЛАКТОЗИ В ЕПІТЕЛІЇ СЛИЗОВОЇ ЯСЕН ЩУРІВ У НОРМІ ТА ПІСЛЯ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО АНТИГЕННОГО ВПЛИВУ PDF
M. A. Voloshyn, Yu. O. Bureha 32-35
ЛЕКТИНГІСТОХМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАКТИВНОСТІ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ЩУРІВ У ЕКСПЕРИМЕНТІ PDF
O. L. Lazaryk, O. A. Hryhorieva 36-38
МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НИРОК ЩУРІВ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ ГОСТРОГО ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ PDF
M. M. Koptev, O. M. Pronina, S. M. Bilash, A. V. Pyroh-Zakaznikova, D. Ye. Nikolenko 39-41
ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ГЛІКОЗАМІНОГЛІКАНІВ У ПАРОДОНТІ ЩУРІВ ПРИ НАЯВНОСТІ ФОТОПОЛІМЕРНОЇ ПЛОМБИ І ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ PDF
O. A. Varakuta, O. H. Kushch 42-45
ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКТИНОВОЇ ГІСТОХІМІЇ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МОРФОЛОГІЇ ЕПІТЕЛІОРЕТИКУЛОЦИТІВ ТИМУСА PDF
Ye. A. Grigoreva 46-49
ДІАГНОСТИКА ТА ОПЕРАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА МНОЖИННІ ПЕРВИННІ ГРИЖОВІ ДЕФЕКТИ БІЛОЇ ЛІНІЇ ЖИВОТА PDF
V. V. Vlasov, S. V. Kalynovskyi, O. M. Slobodian 50-53
ОДНОФАКТОРНИЙ ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ СІМꞌЯНИХ ПУХИРЦІВ СТАТЕВОНЕЗРІЛИХ ЩУРІВ, ОТРИМАНИХ В УМОВАХ ДІЇ ГІПЕРТЕРМІЇ ТА ПРИ ЗАСТОСУВАННІ КОРЕКТОРА PDF
V. A. Pastukhova, O. M. Kravchuk 54-57
ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ МІТОХОНДРІЙ СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗІВ ПРИ ФІЗИЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ В ЕКСПЕРИМЕНТІ PDF
V. A. Pastukhova 58-62
СТРУКТУРНІ РЕАКЦІЇ ПУЛЬПИ СЕЛЕЗІНКИ НА ДІЮ НОВОГО КРОВОЗАМІННИКА HAES-LX-5% PDF
I. V. Bulko 63-66
ЯДЕРНО-ЦИТОПЛАЗМАТИЧНІ ВІДНОШЕННЯ У КАРДІОМІОЦИТАХ ТА ЕНДОТЕЛІОЦИТАХ ШЛУНОЧКІВ ЛЕГЕНЕВЕГО СЕРЦЯ PDF
M. S. Hnatiuk, O. B. Slabyi, L. V. Tatarchuk 67-70
НАШ ДОСВІД ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ ШЛУНКА ПРИ ПОЄДНАНІЙ ТРАВМІ PDF
I. B. Mustafakulov, A. M. Khadzhibaev, F. Sh. Mavlyanov 71-73
ТОПОГРАФОАНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУПУТНІХ СУДИН СІДНИЧОГО НЕРВА У ПЛОДІВ ЛЮДИНИ PDF
T. V. Khmara, A. V. Vasylchyshyna 74-77
ДО ПИТАННЯ ПРО ІННЕРВАЦІЮ НАМЕТУ МОЗОЧКА PDF
Yu. M. Vovk, S. S. Malakhov 78-81
ПОРІВНЯННЯ АНАТОМІЧНИХ І УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПЕРЕРІЗУ ЛЮДСЬКОЇ ПЕЧІНКИ PDF
G. Goryainova, N. Kondrusyk, V. Vdovichenko 82-83
ТОПОГРАФІЧНА АНАТОМІЯ “СЛАБКИХ” МІСЦЬ ДІАФРАГМИ. ГРУДИНО-РЕБЕРНИЙ ТА ПОПЕРЕКОВО-РЕБЕРНИЙ ТРИКУТНИКИ PDF
V. G. Dudenko, V. I. Vdovichenko, V. V. Kurinnyi 84-86

Методи дослідження

ЗРІЗ ЧЕРЕЗ ТРИ СУДИНИ ЯК МЕТОД ПРЕНАТАЛЬНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СУДИН ВЕРХНЬОГО СЕРЕДОСТІННЯ PDF
T. V. Khmara, M. O. Ryznychuk, I. O. Pakholchuk 87-89

Короткі повідомлення

ТРОМБЕКТОМІЯ ЯК ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ ТРОМБОЗУ ВЕРХНЬОЇ БРИЖОВОЇ АРТЕРІЇ PDF
M. H. Hnatiuk, Yu. P. Petruk, M. V. Lianskorunskyi, S. I. Raichuk, S. Yu. Shevchenko, V. Yu. Bodiaka 90-93
ПОРУШЕННЯ ТОПОГРАФОАНАТОМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОШЕНЬ ЯК ПРИЧИНА КОМБІНОВАНОЇ КИШКОВОЇ НЕПРОХІДНОСТІ PDF
I. Yu. Polianskyi, V. I. Moskaliuk 94-97
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ЛІВОБІЧНОГО РОЗМІЩЕННЯ ЖОВЧНОГО МІХУРА ПРИ ЛАПАРОСКОПІЧНІЙ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ PDF
M. M. Hresko, V. H. Kuriavenko, A. S. Hresko 98-100

Проблеми викладання

ЗНАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ АНАТОМІЧНОЇ МІНЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ КЛІНІЧНОЇ АНАТОМІЇ PDF
Yu. N. Vovk 101-104
ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ АНАТОМІЧНОЇ МІНЛИВОСТІ ДЛЯ СУЧАСНОЇ КРАНІОЛОГІЇ PDF
Yu. N. Vovk, O. Yu. Vovk, V. B. Ikramov, A. A. Shmargalev, S. S. Malakhov 105-109