DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.15.1.2016.17

НАШ ДОСВІД ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ ШЛУНКА ПРИ ПОЄДНАНІЙ ТРАВМІ

I. B. Mustafakulov, A. M. Khadzhibaev, F. Sh. Mavlyanov

Анотація


У статті представлені результати діагностики та лікування 57 хворих з ізольованими (12) та поєднаними пошкодженнями шлунку. Доопераційна діагностика пошкоджень шлунку при травмі була можливою у 25,6% випадків. Пошкодження передньої стінки шлунку виявлено у 42 пацієнтів, задньої – у 4 хворих при торакоабдомінальних пораненнях, обох стінок органу – у 11 хворих. У більшості хворих було виконано ушивання ран шлунка (75%). На другому місці за частотою була ліквідація гематом при забою органа. Також були виконані дренуючі операції, антрумектомія або резекція ½ шлунку, в одному випадку була накладена тимчасова декомпресійна гастростома за допомогою катетера Фолея після ушивання розриву в кардіальному відділі шлунку. Ендоскопічне ушивання ран шлунка ручним ендошвом чи за допомогою степлера було можливим у двох хворих. Ускладнення у післяопераційному періоді виникли у 9 (15,8%) хворих із розривами всіх шарів стінки шлунку. Необхідність релапаротомії виникла у 5 пацієнтів. Померло 3 із 5 повторно оперованих хворих із поєднаними пошкодженнями.

Ключові слова


травма; пошкодження шлунку; діагностика; лікування

Повний текст:

PDF

Посилання


Abakumov MM, Lebedev NV, Malyarchuk VI. Damage of the abdomen with a combined injury. Moscow: Meditsina, 2005; 288 (in Russian).

Aghajanyan VV. Polytrauma. Novosibirsk: Nauka, 2003; 483 (in Russian).

Ankin LN. Polytrauma. Moscow: MYeDpress-inform, 2004; 173 (in Russian).

Yermolov AS, Popova TS, Pakhomova GV, Uteshev NS. Syndrome of intestinal failure in emergency abdominal surgery (from theory to practice). Moscow: MedEkspertPress, 2005; 460 (in Russian).

Yeryukhin IA, Khrupkin VI. Organizatsiya i obem khirurgicheskoy pomoshchi ranenym [Organization and scope of surgical care for the wounded]. In: The experience of medical support of troops in Afghanistan 1979-1989. Moscow: GVKG imeni akademika N.N. Burdenko, 2002; 400 (in Russian).

Urman MG. Injury of the abdomen. Permian, 2003; 258 (in Russian).

Finkielman JD, Gajic O, Farmer JC. The initial Mayo Clinic experience using high-frequency oscillatory ventilation for adult patients: a retrospective study. BMC Emerg. Med. 2006; 6 (1): 2.

Holte K, Kehlet H. Postoperative ileus: progress towards effective management. Drugs. 2002; 62: 2603-2615.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Абакумов М.М. Повреждения живота при сочетанной травме / М.М. Абакумов, Н.В. Лебедев, В.И. Малярчук. – М.: Медицина, 2005. – 288 с.

2. Агаджанян В.В. Политравма / В.В. Агаджанян // Новосибирск: Наука, 2003. – 483 с.

3. Анкин Л.Н. Политравма / Л.Н. Анкин. – М.: МЕДпресс-информ, 2004. – 173 с.

4. Синдром кишечной недостаточности в неотложной абдоминальной хирургии (от теории к практике) / А.С. Ермолов, Т.С. Попова, Г.В. Пахомова, Н.С. Утешев. – М.: «МедЭкспертПресс», 2005. – 460 с.

5. Ерюхин И.А. Организация и объем хирургической помощи раненым / И.А. Ерюхин, В.И. Хрупкин // Опыт медицинского обеспечения войск в Афганистане 1979-1989 гг. – М.: ГВКГ им. акад. Н.Н. Бурденко, 2002. – 400 с.

6. Урман М.Г. Травма живота / М.Г. Урман // Пермь, 2003. – 258 с.

7. The initial Mayo Clinic experience using high-frequency oscillatory ventilation for adult patients: a retrospective study / J.D. Finkielman, O. Gajic, J.C. Farmer [et al.] // BMC Emerg. Med. – 2006. – Vol. 6, № 1. – P. 2.

8. Holte K. Postoperative ileus: progress towards effective management / K. Holte, H. Kehlet // Drugs. – 2002. – Vol. 62. – P. 2603-2615.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)