DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.15.1.2016.13

ОДНОФАКТОРНИЙ ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ СІМꞌЯНИХ ПУХИРЦІВ СТАТЕВОНЕЗРІЛИХ ЩУРІВ, ОТРИМАНИХ В УМОВАХ ДІЇ ГІПЕРТЕРМІЇ ТА ПРИ ЗАСТОСУВАННІ КОРЕКТОРА

V. A. Pastukhova, O. M. Kravchuk

Анотація


Кількісна інтерпретація міри чи значущості впливу дії гіпертермії як експериментального фактора та ступінь можливості корекції змін, заподіяних гіпертермічним впливом за допомогою інозину дає змогу наочно оцінити однофакторний дисперсійний аналіз. Гіпертермію визначено як первинний діючий агент, для якого було розраховано конкретними цифрами силу впливу цього агента на макро- та мікроморфометричні показники  сім′яних пухирців експериментальних тварин. Це був перший крок аналізу. Другим кроком стала калькуляція цифрового відтворення сили впливу коректора інозина як вторинного діючого фактора.

Ключові слова


сім'яні пухирці; статевонезрілі щури; однофакторний дисперсійний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Sautin SN, Punin AYe. The world of computers and chemical technology. Leningrad: Khimiya. 1991; 144 (in Russian).

Zakheim AYU. Introduction to the simulation of chemical-technological processes. Moscow: Khimiya, 1973; 224 (in Russian).

European convention for protection of vertebrate animals used for experimental and ether scientific purpose: Council of Europe. Strasburg, 1986; 52 .

Lapach CN, Chubenko AV, Babich PN. Statistical methods in biomedical research using Excel. Kiev: Morion, 2000; 320 (in Russian).

Mincer OP, Ugarov BN, Vlasov VV. Methods of processing medical information. Kiev: Vishcha shkola, 1991; 271 (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Саутин С.Н. Мир компьютеров и химическая технология. / С.Н. Саутин, А.Е. Пунин. – Л.: Химия. – 1991. – 144 с.

2. Закгейм А.Ю. Введение в моделирование химико-технологических процессов. – М.: Химия. – 1973. – 224 с.

3. European convention for protection of vertebrate animals used for experimental and ether scientific purpose: Council of Europe. – (18.03.1986). – Strasburg. – 1986. – 52 p.

4. Лапач С.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel / С.Н. Лапач, А.В. Чубенко, П.Н. Бабич. – К.: Морион, 2000. – 320 с.

5. Минцер О.П. Методы обработки медицинской информации / О.П. Минцер, Б.Н. Угаров, В.В. Власов: Учебное пособие. – К.: Вища школа, 1991. – 271 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)