DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.15.1.2016.19

ДО ПИТАННЯ ПРО ІННЕРВАЦІЮ НАМЕТУ МОЗОЧКА

Yu. M. Vovk, S. S. Malakhov

Анотація


Дослідження проведено на 20-ти препаратах намету мозочка, вилучених у трупів дорослих людей. Встановлено, що у дорослих людей наметовий нерв досягає намету мозочка в ділянці переднього загостреного кута. Відхиляючись від медіальних країв намету мозочка, нерв поділяється на медіальний та латеральний стовбурці. Причому, перший завжди є меншим за діаметром та протяжністю, а другий – більшим по всій довжині. Медіальний стовбурець наметового нерва ліворуч та праворуч завжди вкорочений, ледве досягає тільки передньої третини стінок прямої пазухи. Латеральний стовбурець наметового нерва на обох половинах намету мозочка є більш "потужним" та великим утворенням, яке складається з 2-3 видовжених гілок з дугоподібним ходом вздовж верхньої кам’янистої та поперечної пазух. У подальшому спостерігається поділ наметових нервів, які мають поверхневе розташування з концентрацією у верхньому листку намету мозочка, а частина з них – глибоке розташування з розгалуженням у нижньому шарі відростка.

Ключові слова


наметовий нерв; іннервація; намет мозочка; тверда оболонка головного мозку

Повний текст:

PDF

Посилання


Vovk YuN. Surgical anatomy of the tent of the cerebellum and its application value. PhD in Medicine sci. diss. Kiev, 1977 (in Russian).

Bayshtruk ON. To the innervation of the hard shell of the human brain and some mammalian animals. PhD in Medicine sci. diss. Rostov Medical Institute, 1960 (in Russian).

Perlin BZ. Innervation of the hard shell of the brain. Chisinau: Shtiintsa. 1983; 250 (in Russian).

Kramer VV, Burdenko HH. Sindrom mozzhechkovogo nameta [Cerebellar whiplash syndrome]. Modern Surgery. 1931; 1-2: 41-72 (in Russian).

Sigalevich DA. Nerves of a hard shell of a brain of the person and some mammals. PhD in Medicine sci. diss. Simferopol Medical Institute, 1952 (in Russian).

Feindel W, Penfield W, Mcnaughton F. The tentorial nerves and localization of intracranial pain in man. Neurology. 1960; Jun, 10: 555-563.

Ruskell GL. The tentorial nerve in monkeys is a branch of the cavernous plexus. J. Anat. – 1988; Apr, 157: 67-77.

Piovesan EJ, Werneck LC, Teive HA. Neurophysiology of pain in tentorial irritation: description of a case secondary to medulloblastoma. Arq. Neuropsiquiatr. 1998; Sep, 56(3B): 677-682.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вовк Ю.Н. Хирургическая анатомия палатки мозжечка и ее прикладное значение. канд. дисс. – К., 1977. – С. 51-89.

2. Байштрук О.Н. К иннервации твердой оболочки головного мозга человека и некоторых млекопитающих животных: автореф. дис. к.м.н. / Ростовский Медицинский Институт. – 1960. – 25 с.

3. Перлин Б.З. Иннервация твердой оболочки головного мозга. Б.З. Перлин – Кишинев: «Штиинца». – 1983. – 250 с.

4. Крамер В.В. Синдром мозжечкового намёта / В.В. Крамер, H.H. Бурденко // Современная хирургия. – 1931. – № 1-2. – С. 41-72.

5. Сигалевич Д.А. Нервы твердой оболочки головного мозга человека и некоторых млекопитающих: автореф. дис. к.м.н. / Симферопольский Медицинский Институт. – 1952. – 30 с.

6. Feindel W. The tentorial nerves and localization of intracranial pain in man / W. Feindel, W. Penfield, F. Mcnaughton // Neurology. – 1960. – Jun;10. – Р. 555-563.

7. Ruskell GL. The tentorial nerve in monkeys is a branch of the cavernous plexus / G.L. Ruskell // J. Anat. – 1988. – Apr; 157. – Р. 67-77.

8. Neurophysiology of pain in tentorial irritation: description of a case secondary to medulloblastoma / E.J. Piovesan, L.C. Werneck, H.A. Teive [et al.] // Arq. Neuropsiquiatr. – 1998. – Sep;56(3B). Р. – 677-682.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)