DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.15.1.2016.6

ДИНАМІКА ЗМІНИ ПЛОЩІ СТРУКТУР ВЕЛИКИХ СЛИННИХ ЗАЛОЗ ЩУРІВ У НОРМІ ТА ПІСЛЯ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОЇ ДІЇ АНТИГЕНУ

I. M. Maslova, Yu. O. Bureha

Анотація


Мета роботи – встановити особливості динаміки показників співвідношення площі секреторних відділів та сполучної тканини великих слинних залоз щурів після внутрішньоутробного введення антигену. У антигенпремійованих тварин першої доби постнатального розвитку спостерігається дисбаланс у відсотковому розподілі площі епітеліальних та сполучнотканинних структур слинних залоз порівняно з новонародженими інтактними тваринами у вигляді достовірного зменшення відсотка площі секреторних відділів, збільшення площі сполучнотканинних структур. Порушення у відсотковому співвідношенні частин досліджуваних структур зберігається на рівні достовірної різниці до сьомої доби, на рівні тенденції – до чотирнадцятої та, практично, нівелюється на сорок п’яту добу постнатального розвитку.

Ключові слова


слинна залоза; сполучна тканина; секреторний відділ; антиген; щури

Повний текст:

PDF

Посилання


Ho K, Lin H, Ann DK. An overview of the rare parotid gland cancer. Head Neck Oncol. 2011. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3197557.

Nakamura H, Takahashi Y, Yamamoto-Fukuda T. Direct infection of primary salivary gland epithelial cells by human T lymphotropic virus type I in patients with Sjogren's syndrome. Arthritis Rheumatol. 2015; 67 (4): 1096-1106.

Ellies M, Laskawi R. Diseases of the salivary glands in infants and adolescents. Head Face Med. 2010. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2831878.

Kotyk TL. Kharakterystyka perebudovy vyvidnykh protok pidnyzhnoshchelepnoi zalozy za umovy rozvytku eksperymentalnoho tsukrovoho diabetu z vykorystanniam analizu holovnykh komponent [The characteristic of restructuring submandibular gland ducts under the condition of experimental diabetes using principal components analysis]. Galician medical journal. 2015; 22 (3): 108-113 (in Ukrainian).

Akhtemiichuk YuT, Oliinyk IYu. Kliniko-morfolohichni aspekty doslidzhennia velykykh slynnykh zaloz [Clinical and morphological aspects of the study of salivary glands]. Clinical Anatomy and Operative Surgery. 2009; 8 (3): 76-80 (in Ukrainian).

Lavriv LP. Variant dodatkovoi chastky pryvushnoi slynnoi zalozy u ploda 7-ho misiatsiavnutrishnoutrobnoho rozvytku [Variant of additional particles of parotid salivary gland in the fetus 7th month of fetal development]. Bulletin of the problems of medicine and biology. 2012; 2 (2): 198-201 (in Ukrainian).

Voloshin NA, Grigoreva YeA. Eksperimentalnaya model razvitiya sindroma nedifferentsirovannoy displazii soedinitelnoy tkani [Experimental model of the syndrome of undifferentiated connective tissue dysplasia]. Pathology. 2009; 6 (1): 39-42 (in Russian).

Hryhorieva OA, Voloshyn MA. Eksperymentalne modeliuvannia syndromu nedyferentsiiovanoi dysplazii spoluchnoi tkanyny shliakhom porushennia antyhennoho homeostazu v systemi maty-platsenta-plid [The experimental modeling of syndrome undifferentiated connective tissue dysplasia through a breach of antigenic homeostasis in the mother-placenta-fetus]. Pathology. 2011; 2: 39-42 (in Ukrainian).

Kushch OH. Structural regularities of the placenta and associated lymphoid tissue during her third trimester of pregnancy (anatomical and experimental research). PhD in Medicine sci. diss. Ternopil, 2008 (in Ukrainian).

Hrinivetska NV. Dynamika rozmiriv ostrivtsiv pidshlunkovoi zalozy novonarodzhenykh shchuriv pislia vnutrishnoutrobnoi antyhennoi dii [The size dynamics of the pancreatic islets of newborn rats after intrauterine antigenic action]. Ukrainian morphological Almanac. 2013; 11 (1): 39-41 (in Ukrainian).

Kotyk TL, Popovych YuI, Yurakh OM. Budova parenkhimy pidnyzhnoshchelepnoi ta pidiazykovoi slynnykh zaloz i morfometrychna kharakterystyka yikh atsynotsytiv z vykorystanniam faktornykh modelei [The structure of the parenchyma of submandibular and sublingual salivary glands and morphometric characteristics of atsynotsites using factor models]. Galician medical journal. 2014; 21 (1): 33-36 (in Ukrainian).

Herasymiuk IYe, Mahlona VV. Kharakter ta osoblyvosti strukturnoi perebudovy parenkhimy velykykh slynnykh zaloz shchuriv pry khronichnii intoksykatsii alkoholem [The nature and features of structural adjustment parenchyma of salivary glands of rats with chronic alcohol intoxication]. Galician medical journal. 2015; 22 (3): 60-63 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. An overview of the rare parotid gland cancer [Електронний ресурс] / Ho K., Lin H., Ann D.K. [et al.] // Head Neck Oncol. – 2011. – Режим доступу: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3197557.

2. Direct infection of primary salivary gland epithelial cells by human T lymphotropic virus type I in patients with Sjögren's syndrome / H. Nakamura, Y. Takahashi, T. Yamamoto-Fukuda [et al.] // Arthritis Rheumatol. – 2015. – Vol. 67 (4). – P. 1096-1106.

3. Ellies M. Diseases of the salivary glands in infants and adolescents [Електронний ресурс] / M. Ellies, R. Laskawi // Head Face Med. – 2010. – Режим доступу: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2831878.

4. Котик Т.Л. Характеристика перебудови вивідних проток піднижньощелепної залози за умови розвитку експериментального цукрового діабету з використанням аналізу головних компонент / Т.Л. Котик // Галицький лікарський вісник. – 2015. – Т. 22, № 3. – С. 108-113.

5. Ахтемійчук Ю.Т. Клініко-морфологічні аспекти дослідження великих слинних залоз / Ю.Т. Ахтемійчук, І.Ю. Олійник // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2009. – Т. 8, № 3. – С. 76-80.

6. Лаврів Л.П. Варіант додаткової частки привушної слинної залози у плода 7-го місяцявнутрішньоутробного розвитку / Л.П. Лаврів // Вісник проблем медицини та біології. – 2012. – Вип. 2, Т. 2. – С. 198-201.

7. Волошин Н.А. Экспериментальная модель развития синдрома недифференцированной дисплазии соединительной ткани / Н.А. Волошин, Е.А. Григорьева // Патологія. – 2009. – Т. 6, № 1. – С. 39-42.

8. Григор’єва О.А. Експериментальне моделювання синдрому недиференційованої дисплазії сполучної тканини шляхом порушення антигенного гомеостазу в системі мати-плацента-плід / О.А. Григор’єва, М.А. Волошин // Патологія. – 2011. – № 2. – С. 39-42.

9. Кущ О.Г. Закономірності будови плаценти та асоційованої з нею лімфоїдної тканини протягом третього триместру вагітності (анатомо-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук / О.Г. Кущ. – Тернопіль, 2008. – 31 с.

10. Грінівецька Н.В. Динаміка розмірів острівців підшлункової залози новонароджених щурів після внутрішньоутробної антигенної дії / Н.В. Грінівецька // Укр. морфологічний альманах. – 2013. – Т. 11, № 1. – С. 39-41.

11. Котик Т.Л. Будова паренхіми піднижньощелепної та під'язикової слинних залоз і морфометрична характеристика їх ациноцитів з використанням факторних моделей / Т.Л. Котик, Ю.І. Попович, О.М. Юрах // Галицький лікарський вісник. – 2014. – Т. 21, № 1. – С. 33-36.

12. Герасимюк І.Є. Характер та особливості структурної перебудови паренхіми великих слинних залоз щурів при хронічній інтоксикації алкоголем / І.Є. Герасимюк, В.В. Магльона // Галицький лікарський вісник. – 2015. – Т. 22, № 3. – С. 60-63.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)