DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.15.1.2016.27

ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ АНАТОМІЧНОЇ МІНЛИВОСТІ ДЛЯ СУЧАСНОЇ КРАНІОЛОГІЇ

Yu. N. Vovk, O. Yu. Vovk, V. B. Ikramov, A. A. Shmargalev, S. S. Malakhov

Анотація


Для правильного розуміння й аналізу діапазону індивідуальної мінливості голови слід застосовувати набір індексів, запропонованих В.М. Шевкуненко (1925, 1935). Вони дозволяють систематизувати типи будови людей за формою і розмірами голови, черепа, обличчя, зовнішніх і внутрішніх утворень, взаємовідношень між ними та ін. Для вивчення індивідуальної анатомічної мінливості голови, черепа та їх утворень важливою є стереотопометрична методика, розроблена В.С. Сперанським (1980). В якості координатних площин взяті площини, що є загальноприйнятими у краніології. При вивченні індивідуальної анатомічної мінливості голови доцільно використовувати оригінальну методику геотопографічних координат тіла людини, запропоновану М.П. Бурих (1991), згідно з якою тіло людини за аналогією із земною кулею розглядається за допомогою меридіан і паралелей.

Ключові слова


індивідуальна анатомічна мінливість; краніологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Bekov DB. Individualnaya anatomicheskaya izmenchivost - ee nastoyashchee i budushchee [Individual anatomical variability - its present and future]. Ukrainian medical almanac. 1998; 2: 14-16 (in Russian).

Bekov DB. Izuchenie individualnoy anatomicheskoy izmenchivosti - zadacha sovremennoy morfologicheskoy nauki [The study of individual anatomical variability is the task of modern morphological science]. Arkhivy anatomii. 1990; 2: 91-101 (in Russian).

Belitskaya YeYa. Training manual on medical statistics. Moscow, 1972; 60-100 (in Russian).

Burykh MP. The system of topographic coordinates of the human body. Kharkiv. 1991; 35 (in Russian).

Vovk YuN, Bekov DB. Individualnaya anatomicheskaya izmenchivost i anatomicheskaya norma stroeniya cheloveka [Individual anatomical variability and anatomical rate of human structure]. In: Collection “Problems of Ecological and Medical Genetics and Clinical Immunology”. Lugansk-Kharkiv, 2001; 7: 81-89 (in Russian).

Vovk YuN, Bekov DB. Uchenie ob individualnoy anatomicheskoy izmenchivosti akad. V.N. Shevkunenko v morfologicheskikh issledovaniyakh [The doctrine of the individual anatomical variability of acadademics VN. Shevkunenko in morphological studies]. Bulletin of problems in biology and medicine. 2003; 3: 3-7 (in Russian).

Vovk YuN, Fominykh TA. Sovremennyy vzglyad na klassifikatsii formy mozgovogo cherepa cheloveka [Modern view on the classification of the shape of the human skull]. In: Collection “Problems of Ecological and Medical Genetics and Clinical Immunology”. Kiev-Lugansk-Kharkiv, 2001; 6: 215-224 (in Russian).

Vovk YuM, Fominykh TA. Teoretychne ta praktychne znachennia indyvidualnoi anatomichnoi minlyvosti pazukh tverdoi obolony holovnoho mozku liudyny [Theoretical and practical importance of individual anatomical variability of sinus dura mater of the human brain]. Bulletin of problems in biology and medicine. 2003; 3: 9-11 (in Ukrainian).

Vovk YuM, Vovk VYu, Vovk OYu. Metodychni osnovy doslidzhennia indyvidualnoi anatomichnoi minlyvosti orhaniv, system ta tkanyn liudyny [The methodical bases of research of individual anatomical variability of organs, systems and tissues]. Ukrainian medical almanac. 2004; 7 (5): 34-36 (in Ukrainian).

Speranskiy VS. O ponyatii anatomicheskoy normy [About the concept of the anatomical norm]. Arkhivy anatomii. 1967; 6: 101-107 (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Беков Д.Б. Индивидуальная анатомическая изменчивость - ее настоящее и будущее / Д.Б. Беков // Укр. мед. альманах. – 1998. – № 2. – С. 14-16

2. Беков Д.Б. Изучение индивидуальной анатомической изменчивости - задача современной морфологической науки / Д.Б. Беков // Архив анатомии. – 1990. – № 2. – С. 91-101.

3. Белицкая Е.Я. Учебное пособие по медицинской статистике / Е.Я. Белицкая. – М., 1972. – С. 60-100.

4. Бурых М.П. Система топографоанатомических координат тела человека / М.П. Бурых. – Харьков, 1991. – с. 35.

5. Вовк Ю.Н. Индивидуальная анатомическая изменчивость и анатомическая норма строения человека / Ю.Н. Вовк, Д.Б. Беков // Збір. "Проблеми екології та медичної генетики і клінічної імунології". – К.-Луганськ-Харків, 2001. – Вип. 7 (39). – С. 81-89.

6. Вовк Ю.Н. Учение об индивидуальной анатомической изменчивости акад. В.Н. Шевкуненко в морфологических исследованиях / Ю.Н. Вовк, Д.Б. Беков // Вісник проблем біології та медицини. – 2003. – № 3. – С. 3-7.

7. Вовк Ю.Н. Современный взгляд на классификации формы мозгового черепа человека / Ю.Н. Вовк, Т.А. Фоминых // Збір. "Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. – К.-ЛуганськХарків, 2001. – Вип. 6 (38) – С. 215-224.

8. Вовк Ю.М. Теоретичне та практичне значення індивідуальної анатомічної мінливості пазух твердої оболони головного мозку людини / Ю.М. Вовк, Т.А. Фоміних // Вісник проблем біології та медицини. – 2003. – № 3 – С. 9-11.

9. Методичні основи дослідження індивідуальної анатомічної мінливості органів, систем та тканин людини / Ю.М. Вовк, В.Ю. Вовк, О.Ю. Вовк, О.П. Антонюк [та ін.] // Укр. мед. альманах. – 2004. – Т. 7, № 5. – С. 34-36.

10. Сперанский В.С. О понятии анатомической норм / В.С. Сперанский // Арх. анат. – 1967. – № 6. – С. 101-107.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)