DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.15.1.2016.21

ТОПОГРАФІЧНА АНАТОМІЯ “СЛАБКИХ” МІСЦЬ ДІАФРАГМИ. ГРУДИНО-РЕБЕРНИЙ ТА ПОПЕРЕКОВО-РЕБЕРНИЙ ТРИКУТНИКИ

V. G. Dudenko, V. I. Vdovichenko, V. V. Kurinnyi

Анотація


Проведене дослідження мало за ціль встановити індивідуальні особливості просторової топографії діафрагми людини (грудино-реберний та попереково-реберний трикутники) у горизонтальній площині на основі даних СКТ-дослідження з урахуванням статі, віку та соматотипу. За результатами вимірювань визначена наявність (або відсутність) відносин між окремими характеристиками та просторова топографія залежно від статі, віку та типу будови тіла. Отримані дані були використані для розробки індивідуальних програм 3D моделювання діафрагми людини. Матеріалом були дані 75 пацієнтів обстежених з приводу захворювань різних органів черевної та грудної порожнин. Будь які випадки з патологією діафрагми були виключені. Аналіз і обробка зображення були виконані на станції "HP-Z820" з використанням спеціалізованої програми "Vitrea 2". По статевим ознакам матеріал розподілено наступним чином: чоловік - 61 і жінки - 14 випадків. Віковий інтервал був від 26 до 82 років, залежно від типу конструкції матеріал було рас поділено наступним чином – чоловіки: гіперстеніки - 35%, нормостеніки - 60%, астеніки - 15%; жінки: гіперстеніки - 30%, нормостеніки – 50% і астеніки – 20%. Тип будови тіла визначали за допомогою індексу Піньє. Були розраховані лінійні розміри грудино-реберного та попереково-реберного трикутників діафрагми в горизонтальної площині. Аналіз результатів проведеного дослідження виявив, що щілини Ларрея і Бохдалека є досить розповсюдженим явищем. Поєднання цих щілин частіше виявлялося у осіб чоловічої статі у віку 36-60 років, а у жінок таке поєднання є великою рідкістю.

Ключові слова


індивідуальна просторова топографія; діафрагма; щілина Ларрея; щілина Бохдалека

Повний текст:

PDF

Посилання


Dudenko VG, Avrunin OG, Tymkovich MYu, Kurinnoy VV. Postroenie personalizirovannoy anatomicheskoy modeli diafragmy cheloveka [Construction of personalized anatomical model of the human iris]. J. Experimental and Clinical Medicine. 2014; 2 (63): 68-70 (in Russian).

Dudenko VG, Vdovichenko VYu, Kurinnoy VV. Individualnaya prostranstvennaya topografiya diafragmy cheloveka po materialam spiralnoy kompyuternoy tomografii [Individual spatial topography of the human diaphragm based on spiral computed tomography]. In: Collection of theses of scientific works of the international scientific and practical conference "New in the Medecine of the Modern World" (November 28-29, 2014). Lviv, 2014; II: 64-66 (in Russian).

Dudenko VH, Kurynnoi VV. Metodika obrabotki meditsinskikh izobrazheniy dlya predoperatsionnogo modelirovaniya diafragmy cheloveka [Technique of processing medical images for preoperative modeling of the human diaphragm]. J. Experimental and Clinical Medicine. 2014; 3 (64): 148-151 (in Russian).

Gehan S. Seifeldein, Eman Abo Elhamd. Multidetector computed tomography of diaphragm: Anatomic variants and diagnostic problems in adult population. J. The Egyptian Journal of Radiology and Nuclear Medicine. 2011; 42 (3-4): 305-314.

Nason LK, Walker CM, McNeeley MF. Imaging of the diaphragm: anatomy and function. Radiographics. 2012; 32 (2): 51-70.

Doletsky SYa. Diaphragmatic hernia of children. Moscow, Medgiz, 1960; 244 (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Построение персонализированной анатомической модели диафрагмы человека / В.Г. Дуденко, О.Г. Аврунин, М.Ю. Тымкович, В.В. Куринной / Ж. експериментальна і клінічна медицина. – 2014. – № 2 (63). – С. 68-70.

2. Дуденко В.Г. Индивидуальная пространственная топография диафрагмы человека по материалам спиральной компьютерной томографии / В.Г. Дуденко, В.Ю. Вдовиченко, В.В. Куринной // Зб. тез наук. робіт міжнар. наук.-практ. конф. «Нове у медицині сучасного світу» (28-29 листопада 2014 р.) – Ч. II. – Львів, 2014. – С. 64-66.

3. Дуденко В.Г. Методика обработки медицинских изображений для предоперационного моделирования диафрагмы человека / В.Г. Дуденко, В.В. Куринной // Ж. Експериментальна і клінічна медицина. – 2014. – №3 (64). – С. 148-151.

4. Gehan S. Seifeldein, Eman Abo Elhamd. Multidetector computed tomography of diaphragm: Anatomic variants and diagnostic problems in adult population / Gehan S. Seifeldein, Eman Abo Elhamd // J. The Egyptian Journal of Radiology and Nuclear Medicine. – 2011. – V. 42, Iss. 3-4. – P. 305-314.

5. Imaging of the diaphragm: anatomy and function / L.K. Nason, C.M. Walker, M.F. McNeeley [et al.] // Radiographics. – 2012. – № 32 (2). – P. 51-70.

6. Долецкий С.Я. Диафрагмальные грыжи у детей / С.Я. Долецкий. – М., Медгиз, 1960. – 244 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)