Том 12, № 3 (2013)

Зміст

Оригінальні дослідження

CТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА КРОВОНОСНОГО РУСЛА СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ МЕХАНІЧНІЙ ЖОВТЯНИЦІ PDF
N. O. Tverdokhlib, A. H. Shulʹhay
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОЗРОБЦІ НОВИХ СПОСОБІВ ЕЗОФАГОЄЮНОСТОМІЙ PDF
R. V. Senyutovych, O. I. Ivashchuk, M. A. Senyutovych
ВПЛИВ ДЕКОМПРЕСІЇ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ НА ПЕРЕБІГ ГОСТРОЇ ХІРУРГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ ЇЇ ОРГАНІВ В ЕКСПЕРИМЕНТІ PDF
V. Yu. Bodyaka, O. I. Ivashchuk, I. K. Morar, V. M. Lyanskorunsʹkyy, L. V. Nepelyak
СТАН АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГОСТРОГО РЕСПІРАТОРНОГО ДИСТРЕС- СИНДРОМУ ПРИ ПРОФІЛАКТИЧНОМУ ЗАСТОСУВАННІ АНТИГІПОКСАНТІВ PDF
A. V. Dobrorodniy
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ВЕРХНЬОЇ СТІНКИ НОСОВОЇ ПОРОЖНИНИ У ПЛОДОВОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ PDF
N. B. Kuznyak
ВПЛИВ ІЛЕОЦЕКАЛЬНОГО ВІДДІЛУ КИШЕЧНИКУ НА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ІЛЕО-АСЦЕНДОАНАСТОМОЗУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ PDF
O. B. Bodnar
ВПЛИВ ОКРЕМИХ ФАКТОРІВ РИЗИКУ НА ПРОГНОЗ ХВОРИХ ІЗ СИНДРОМОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ PDF
O. B. Kolotylo
ПРОГНОЗУВАННЯ ОСТЕОГЕННОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛЮДИНИ PDF
M. V. Kasiyanchuk
БУДОВА РЕШІТЧАСТОЇ КІСТКИ У ПЕРІОДІ РАННЬОГО ДИТИНСТВА PDF
O. M. Boychuk, T. B. Sykyrytsʹka, V. A. Honcharenko, A. V. Bambulyak, B. H. Makar
ПЕРИНАТАЛЬНА АНАТОМІЯ ТЕРМІНАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ПОЗАПЕЧІНКОВИХ ЖОВЧНИХ ПРОТОК PDF
O. V. Tsyhykalo
МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДЕНОГІПОФІЗА БІЛИХ ЩУРІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗУ PDF
I. V. Bobrysheva
КОАРКТАЦІЇ АОРТИ: МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ НА ДО- І ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ЕТАПІ PDF
T. A. Yalynskaya

Наукові огляди

ПРАВОСТОРОННЯ ГЕМІКОЛЕКТОМІЯ PDF
D. V. Pronyayev
МОРФОКЛІНІЧНІ АСПЕКТИ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИХ ПАЗУХ PDF
M. P. Barsukov

Короткі повідомлення

ЧАСТКОВИЙ НЕКРОЗ СТРУКТУР КАНАЛУ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ ЯК НАСЛІДОК НЕВДАЛОГО ЕНДОДОНТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ PDF
N. B. Kuznyak, P. P. Perebyynis, Ya. V. Horytsʹkyy, O. L. Kushnir
ЛІПОСАРКОМА ЗАОЧЕРЕВИННОГО ПРОСТОРУ ВЕЛИТЕНСЬКИХ РОЗМІРІВ, УСКЛАДНЕНА РОЗПАДОМ ПУХЛИНИ ТА КРОВОТЕЧЕЮ PDF
V. B. Reva, O. B. Rusak, O. I. Filipetsʹ, O. B. Kolotylo

Методи дослідження

ПЕРИКАРДІОСКОПІЯ PDF
H. M. Ursol, Ye. V. Kolyesov, M. M. Velyhotsʹkyy

Проблеми викладання

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИКІВ АНГЛОМОВНИМИ СТУДЕНТАМИ НА КАФЕДРІ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF
O. Ya. Popadyuk