Том 10, № 2 (2011)

Зміст

Оригінальні дослідження

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУДИННО-НЕРВОВОГО КОМПОНЕНТА ЗВ'ЯЗОК СЕЛЕЗІНКИ PDF
O. V. Belik
ЗМІНИ ТКАНИННОГО ФІБРИНОЛІЗУ ПРИ НЕСПРОМОЖНОСТІ КИШКОВИХ ШВІВ PDF
S. I. Riabyi, L. I. Haidych
МОРФОЛОГІЧНІ ЕКВІВАЛЕНТИ МЕХАНІЗМІВ АЛЬТЕРАЦІЇ В РОЗВИТКУ ВАД КЛАПАНІВ СЕРЦЯ PDF
L. Ya. Fedonyuk, V. P. Zakharova, Yu. Yu. Malyk
АНАТОМІЯ ВНУТРІШНІХ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ У 7-МІСЯЧНИХ ПЛОДІВ ЛЮДИНИ PDF
D. V. Proniaiev, F. D. Marchuk, T. V. Khmara
СУДОВО-МЕДИЧНИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕЛОМІВ ДОВГИХ КІСТОК НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ PDF
I. H. Savka, V. L. Vasiuk, P. Ye. Koval'chuk, O. I. Zin'kiv
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КРОВОНОСНОГО РУСЛА ТА ПАРЕНХІМИ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ПРОСТАТИТІ PDF
Ye. A. Lytvynetsʹ, O. Ye. Khallo
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБУДОВИ ТА МІКРОАРХІТЕКТОНІКИ ГУБЧАСТОЇ РЕЧОВИНИ ВЕЛИКО- ГОМІЛКОВИХ КІСТОК ЩУРІВ ПРИ ГРАВІТАЦІЙНИХ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯХ PDF
S. A. Kutya
ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ВИБІР ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ У ХВОРИХ З МІСЦЕВИМИ УСКЛАДНЕННЯМИ ГОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТУ PDF
V. V. Maksym'yuk
ВІКОВІ ТА ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ НА ТЛІ УРАЖЕНЬ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ PDF
T. O. Bezruk, V. V. Bezruk, O. I. Fediv, D. Yu. Nechytaylo
БІОМЕХАНІЧНА ОЦІНКА МЕТОДІВ ОСТЕОСИНТЕЗУ ПЕРЕЛОМІВ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ PDF
Vitaliye Kirile
АВТОФАГІЯ У ДИНАМІЦІ КЛІТИННОЇ СМЕРТІ В ТИМУСІ ПРИ ОПІКОВІЙ ХВОРОБІ ТА ЇЇ ЛІКУВАННІ В ЕКСПЕРИМЕНТІ PDF
V. M. Blahodarov, E. V. Cherkasov, O. V. Blahodarova
ХАРАКТЕРИСТИКА ЕФЕКТІВ МЕЛАТОНІНУ ТА ЕПІТАЛОНУ НА СТАН ГЕНА C-FOS У НЕЙРОСЕКРЕТОРНИХ ЯДРАХ ГІПОТАЛАМУСА СТРЕСОВАНИХ СВІТЛОМ ЩУРІВ PDF
R. Ye. Bulyk, V. P. Pishak, V. P. Pishak, Yu. V. Lomakina, Yu. V. Lomakina
КЛІНІЧНІ СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ НАЯВНІСТЮ ВЕГЕТАТИВНИХ РОЗЛАДІВ І ТЯЖ- КІСТЮ ЗАХВОРЮВАННЯ У ПАЦІЄНТІВ З ХВОРОБОЮ ПАРКІНСОНА PDF
Ye. A. Trufanov, O. N. Sukhoverskaya

Нові хірургічні технології

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕЗОФАГОПЛАСТИКИ РЕВАСКУЛЯРИЗОВАНИМ ТОВСТОКИШКОВИМ ТРАНСПЛАНТАТОМ PDF
V. T. Mal'kevich, A. F. Rylyuk, A. V. Podgayskiy, I. A. Il'in
ІНТРАОПЕРАЦІЙНА ПРОФІЛАКТИКА ЛІМФЕДЕМИ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ У ХВОРИХ НА МІСЦЕВО-ПОШИРЕНИЙ РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ PDF
L. A. Semichkovskiy, L. A. Putyrskiy, A. F. Rylyuk, G. I. Bylinskiy

Наукові огляди

СУЧАСНІ ВІДОМОСТІ ПРО СТАТЕВО-ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ШЛУНОЧКІВ ГОЛОВНОГО МОЗКУ В ОНТОГЕНЕЗІ ЛЮДИНИ PDF
T. S. Komshuk, V. P. Pishak

Короткі повідомлення

ВИПАДОК ІЛЕОЦЕКАЛЬНОЇ ІНВАГІНАЦІЇ У 3-РІЧНОЇ ДИТИНИ З ПІДОЗРОЮ НА ГОСТРИЙ АПЕНДИЦИТ PDF
B. M. Bodnar, D. V. Bodnaruk, S. O. Sokolʹnyk, V. S. Khashchuk