DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.18.3.2019.17

ВІДМЕЖОВАНІ ФОРМИ ПЕРИТОНІТУ: ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ

P. V. Moroz, A. V. Kotelban

Анотація


Відмежований перитоніт є проявом запальної реакції в очеревинній порожнині, яка має переважно захисний характер, направлений на недопущення розповсюдження чинників запалення по очеревинній порожнині шляхом формування інфільтрату. Відмежований перитоніт виникає за умови порушення рівноваги між ініціаторами запалення, пошкоджувальними факторами та вираженістю місцевої резистентності, адекватної реактивності в організмі, у першу чергу, імунологічної. На нашу думку, доцільним є вивчення механізмів ініціації запального процесу, а також чинників, які його підтримують, сприяють відмежуванню чи прогресуванню та розповсюдженню по очеревинній порожнині. Пацієнтам з відмежованим перитонітом, у комплексне обстеження яких, окрім стандартних методів, включені дослідження, направлені на оцінку генетичних предикторів виникнення, відмежування та прогресування  запального процесу. Проведені дослідження є підґрунтям для зміни підходів до вибору адекватної лікувальної тактики у хворих на відмежований перитоніт. При СС-варіанті ми до комплексного консервативного лікування таких хворих пропонуємо залучати антицитокінову терапію, засоби для пригніченння фібринолітичної активності, зниження протеолізу та антиоксидантну терапію. За наявності у пацієнтів СТ- чи ТТ варіанта гена IL1β (-511С/Т) можна прогнозувати високу ймовірність надмірної вираженості запального процесу, його прогресування з формуванням гнійників, їх прорив у очеревинну порожнину і виникнення розповсюдженого перитоніту. Таким пацієнтам рекомендовано раннє дренування відмежованих скупчень ексудату з використанням малоінвазивних технологій, у першу чергу, УЗД-контрольованих пункцій та дренування. Для попередження прогресування запального процесу ефективним виявилося запропоноване комплексне патогенетично обгрунтоване лікування.

Ключові слова


відмежований перитоніт; IL1β; дренування

Повний текст:

PDF

Посилання


Grynchuk FV, Grynchuk AF, Maksimiuk VV. Comparative characteristic of fibrinolytic activity in case of experimental peritonitis and underlying diabetes mellitus. International journal of endocrinology. 2017;13(8):618-23. doi: 10.22141/2224-0721.13.8.2017.119281

Polianskyi ІYu, Moroz PV. Peculiarities of immunological and metabolic disorders in case of diffuse peritonitis with different variants of il1β (-511 с/т) gene. German Science Herald. 2017;3:55-60.

Hrynchuk FV, Polyansʹkyy IYu, Hrynchuk AF. Obʼyektyvna diahnostyka poshyrennyu perytonitu. In: Zapalennya: morfolohichni, patofiziolohichni, terapevtychni i khirurhichni aspekty. Proceedings of the IV scientific and practical conference; Vinnytsya; 2015. p. 24-6. (in Ukrainian).

Polyansʹkyy IYu, Moroz PV, Maksymyuk VV, Moskalyuk VI, inventors; Higher State Educational Establishment of Ukraine "Bukovinian State Medical University", assignee. Sposib aktyvnoyi prolonhovanoyi sanatsiyi ocherevynnoyi porozhnyny u kompleksnomu likuvanni rozpovsyudzhenykh form hostroho perytonitu [Method of active prolonged rehabilitation of peritoneal cavity in complex treatment of common forms of acute peritonitis]. Patent of Ukraine № 94494. 2014 Nov 11. (in Ukrainian).

Polyansʹkyy IYu, Moroz PV, inventors; Higher State Educational Establishment of Ukraine "Bukovinian State Medical University", assignee. Prohnoz prohnozuvannya vynyknennya riznykh form perytonitu v khvorykh z hostroyu khirurhichnoyu patolohiyeyu [A method for predicting the occurrence of various forms of peritonitis in patients with acute surgical pathology]. Patent of Ukraine № 93421. 2014 Sep 25. (in Ukrainian).

Polyansʹkyy IYu, Moroz PV, Moskalyuk VI, Andriyetsʹ VV, inventors; Higher State Educational Establishment of Ukraine "Bukovinian State Medical University", assignee. Sposib likuvannya hostroho perytonitu [A method of treating acute peritonitis]. Patent of Ukraine № 117630. 2017 Jun 26. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Grynchuk FV, Grynchuk AF, Maksimiuk VV. Comparative characteristic of fibrinolytic activity in case of experimental peritonitis and underlying diabetes mellitus. Міжнародний ендокринологічний журнал. 2017;13(8):618-23. DOI: 10.22141/2224-0721.13.8.2017.119281

2. Polianskyi ІYu, Moroz PV. Peculiarities of immunological and metabolic disorders in case of diffuse peritonitis with different variants of il1β (-511 с/т) gene. Deutscher Wissenschaftsherold German Science Herald. 2017;3:55-60.

3. Гринчук ФВ, Полянський ІЮ, Гринчук АФ. Обʼєктивна діагностика поширеності перитоніту. Матеріали IV наук.-практ. конф. Запалення: морфологічні, патофізіологічні, терапевтичні і хірургічні аспекти. Вінниця. 2015: 24-26.

4. Полянський ІЮ,  Мороз ПВ, Максим’юк ВВ, Москалюк ВІ, винахідники; БДМУ патентовласник. Спосіб активної пролонгованої санації очеревинної порожнини у комплексному лікуванні розповсюджених форм гострого перитоніту  Патент України №94494. 2014 лист. 21.

5. Полянський ІЮ, Мороз ПВ, Спосіб прогнозування виникнення різних форм перитоніту у хворих з гострою хірургічною патологією  Патент України № 93421. 2014 вер. 18

6. Полянський ІЮ, Мороз ПВ, Москалюк ВІ, Андрієць ВВ, винахідники; БДМУ патентовласник. Спосіб лікування гострого перитоніту. Патент України № 117630. 2017 черв. 12.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)