DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.16.4.2017.111

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ АНТИГІПОКСАНТНОЇ ТЕРАПІЇ З МЕТОЮ ПРОФІЛАКТИКИ І ЛІКУВАННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ГІПОПАРАТИРЕОЗУ

V. D. Skrypko, A. Ya. Pasko, O. H. Popadynets

Анотація


Метою нашої роботи було дослідити морфологічні та гістохімічні зміни прищитоподібних залоз (ПЩЗ) після тиреоїдектомії в експерименті та обгрунтувати застосування антигіпоксанто-антиоксидантної терапії в післяопераційному періоді. Враховуючи актуальність проблеми післяопераційного гіпопаратиреозу в ендокринній хірургії постає багато невирішених питань щодо уникнення можливого розвитку даного ускладнення і методів корекції післяопераційної гіпокальціємії. Проблема післяопераційного гіпопаратиреозу носить важливий медичний та соціальний аспект. Транзиторний гіпопаратиреоз  часто супроводжується коливаннями рівня кальцію крові і тому вимагає постійного лабораторного контролю і постійної корекції лікувальних доз замісної терапії. Натомість постійна форма післяопераційного гіпопаратиреозу може призвести до інвалідизації пацієнта, а тому має важливе соціальне значення. Тому гостро стоїть питання недопущення розвитку даного ускладнення. В зв’язку із цим проведено дане експериментальне дослідження. Всі дослідження були проведені на 20 кролях. Моделювання гіпопаратиреозу здійснювали за Лопухіним Ю.М. (1971 р.). Залежно від ведення післяопераційного періоду всі тварини були розподілені на 2 групи. І група (9 тварин) в післяопераційному періоді з метою знеболення отримувала по 2 мл 50% розчину анальгіну дом’язово двічі на день. З метою дезінтоксикації довенно (через постійний катетер) вводили 0,9% NaCl – 100 мл на добу двічі. ІІ група (9 тварин) крім перерахованого лікування отримувала на протязі 7 днів препарат цитофлавін в дозі 1,5 мг/кг 2 рази на добу в/в. Групою контролю були 2 кроля, в яких забирали ПЩЗ і вивчали їх морфологію в нормі. Таким чином, нами виявлено, що оперативні втручання на щитоподібній залозі супроводжуються морфологічними змінами у ПЩЗ, при цьому, дистрофічно-деструктивні реакції посилюються до третьої доби експерименту і їх ознаки утримуються на сьому добу. Застосування цитофлавіну зменшує прояви дистрофії на третю добу і до сьомої доби спостерігаються компенсаторновідновні прояви у структурній організації ПЩЗ.

Ключові слова


післяопераційний гіпопаратиреоз; тиреоїдектомія; антигіпоксанти; цитофлавін

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. American association of clinical endocrinologist and American college of еndocrinology disease state clinical review: postoperative hypoparathyroidism – definitions and management / B. Stack, D. Bimstone, D. Bodenneretal // Endocr. Pract. – 2015. – 21(No. 6). – P. 675-684.

2. European Society of Endocrinology clinical guideline: treatment of chronic hypoparathyroid is minadults / J. Bollerslev, L. Rejnmark, C. Marcoccietal // Eur. J. Endocrinol. – 2015. – Vol. 173(2). – P. 1-20.

3. Guidelines for complication safter thyroidsurgery: pitfallsin diagnosis and advices for continuous quality improvement / C. Bures, T. Klatte, G. Friedrichetal // Eur. Surg. – 2014. – № 46. – P. 38-47.

4. Hypoparathyroid is maftertotal thyroidectomy: incidence and resolution / K. Ritter, D. Elfenbein, D. Schneideretal // J. Surg. Res. – 2015. – Vol. 197(2). – P. 348-353.

5. Экспериментальная модель гипотиреоза / В.Я. Хрыщанович,  С.И. Третьяк, В.А. Горанов [и др.] // Мед. ж. – 2008. – № 4. – С. 80-82.

6. Development of hypoparathyroid is manimal model and thefeasibility of small intestinal submucosa application on the parathyroid autotransplantation / H.S. Park, S.Y. Jung, H.Y. Kimetal // Eur. Arch. Otorhinolaryngol. – 2015. – Vol. 272(10). – P. 2969-2977.

7. Identification and preservation of theparathyroid glandduring total thyroidectomy in dogs with bilateral thyroid carcinoma: a report of six cases / S. Fukui, Y. Endo, K. Hirayamaetal // J. Vet. Med. Sci. – 2015. – Vol. 77(6). – P. 747-751.

8. Лопухин Ю.М. Экспериментальная хірургія / Ю.М. Лопухин. – М., 1971. – 346 с.

9. Афанасьев В.В. Цитофлавин в интенсивной терапии: Пособие для врачей / В.В. Афанасьев. – СПб.: Б. И., 2005. – 36 с.

10. Бульон В.В. Коррекция последствий постишемического реперфузионного повреждения головного мезга цитофлавином / В.В. Бульон // Бюлл. эксперимент. биолог. и мед. – 2010. – № 129(2). – С. 149-151.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)