DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.15.2.2016.50

МІКРОСКОПІЧНІ ЗМІНИ ТИМУСА ЩУРІВ ЗА ДОВГОТРИВАЛИМ ВПЛИВОМ ОПІОЇДУ

T. V. Harapko, A. S. Holovatskyi

Анотація


У даній статті наведено дані щодо структурних змін компонентів часточок загруднинної залози (тимуса) білих щурів за умов довготривалого (6 тижнів) впливу на організм налбуфіну, а також через 1 тиждень після його відміни. Показано динаміку змін відносних площ кіркової та мозкової речовин, кірково-мозкового індексу, товщини сполучнотканинної капсули, щільності лімфоцитів на одиницю площі у кірковій та мозковій речовинах тимуса білих щурів-самців репродуктивного віку (1,53,5-місячних). У часточках тимуса виявлено збільшення відносної площі кіркової речовини, зменшення відносної площі мозкової речовини, зростання кірково-мозкового індексу, збільшення товщини капсули, збільшення щільності лімфоцитів у кірковій речовині, зменшення щільності лімфоцитів у мозковій речовині. Через один тиждень після відміни препарату, повернення значень показників до норми не відбувається, що свідчить про незворотній вплив препарату на структуру органа.

Ключові слова


загруднинна залоза (тимус); часточка; анальгетик; налбуфін

Повний текст:

PDF

Посилання


Viievskyi AM, Zhdanov MP, Sydiak SV. Zriz narkolohichnoi sytuatsii v Ukraini (dani 2010 roku) [The cut Narcological situation in Ukraine (data 2010)]. Kiev: Ukrainian Medical and Monitoring Centre for Drugs and Alcohol MoH Ukraine; 2011. 22 p. (in Ukrainian).

Davydovych OV, Kopcha VS, Maslii KO. Farmakoterapiia bolovoho syndromu [Pharmacotherapy of pain syndrome]. Ratsionalna farmakoterapiia. 2011;4(21):66-68 (in Ukrainian).

Onysko IO, Onysko RM, Korol AP. Mikrostrukturni zminy v yazytsi, vyklykani vplyvom malykh doz opioidu protiahom 42-kh i 56-ty dib (eksperymentalne doslidzhennia) [Micro-structural changes in the tongue caused by exposure to low doses of an opioid within 42-story and 56-days (experimental study)]. Reports of morphology. 2013;19(2):280-285 (in Ukrainian).

Onysko IO, Onysko RM. Zminy na svitlooptychnomu rivni u strukturakh yazyka, yaki sprovokovani vplyvom malykhdoz opioidu protiahom 14-ty i 28-my dib [Changes in light optical levels in the structures of tongue caused by the influence of small doses of opioid within 14 and 28-days]. Experimental physiology and biochemistry. 2013;3:20-25 (in Ukrainian).

Pidvalna UIe. Strukturni osoblyvosti sudynnoi obolonky ochnoho yabluka za umov dovhotryvaloho opioidnoho vplyvu v eksperymenti [Structural features of the uvea conditions of for long-term opioid exposure in experiment]. Visnyyk ukrayins'koyi medychnoyi stomatolohichnoyi akademiyi “Aktual'ni problemy suchasnoyi medytsyny”. 2014;14(4):209-212 (in Ukrainian).

Pidvalna UYe. Morfolohichne pidhruntia bezpechnoho zastosuvannia nalbufinu na prykladi sudynnoi obolonky ochnoho yabluka [Morphological matrices for safe use of nalbuphine as based]. Eksperymental'na i klinichna medytsyna. 2014;3(64):117-120 (in Ukrainian).

Diskovskyi IS. Osoblyvosti mikrostruktury shkiry shchura za umov vplyvu opioidu [Features of microstructure of rat skin in conditions of opioid exposure]. Eksperymental'na i klinichna medytsyna. 2014;3(64):61-64 (in Ukrainian).

MateshchukVatseba LR, Diskovskyi IS. Ultrastrukturni zminy shkiry shchuriv pry dovhotryvalomu vplyvi opioidu [Ultrastructural changes of rat skin during prolonged opioid exposure]. Visnyyk ukrayins'koyi medychnoyi stomatolohichnoyi akademiyi “Aktual'ni problemy suchasnoyi medytsyny”. 2014;14(4):205-208 (in Ukrainian).

Zinko AV. Krovonosne ruslo promenystoho vintsia shchura v normi ta za umov dovhotryvaloho vplyvu opioidu [Blood supply of the telencephalon radiate crown of the rat in norm and under the long-term opioid use]. Zaporozhye medical journal. 2015;3(90):78-81 (in Ukrainian).

Zinko AV, Mateshchuk-Vatseba LR. Vplyv opioidu na ultrastrukturu promenystoho vintsia kintsevoho mozku v eksperymenti [The impact of opioids on the ultrastructure radiant crown of forebrain in experiment]. World of medicine and biology. 2014;4(47):127-130 (in Ukrainian).

Bekesevych AM. Morfolohichni osoblyvosti struktury kory mozochka shchura v normi ta za umov tryvaloho vplyvu opioidu [Morphological features of the structure of the cerebellar cortex of rats in the norm and under prolonged exposure to the opioid]. Zaporozhye medical journal. 2015;3(90):82-85 (in Ukrainian).

Bekesevych AM. Morfometrychnyi analiz anhioarkhitektoniky kory mozochka za umov vplyvu opioidu [Morphometric analysis of cerebellar cortex angioarchitectonics in case of opioid exposure conditions]. World of medicine and biology. 2014;4(46):68-71 (in Ukrainian).

Popyk PM. Morfolohichni zminy sudyn pidshlunkovoi zalozy pry perytoniti, sprychynenomu vvedenniam nalbufinu v eksperymenti [Morphological changes in blood vessels of the pancreas with peritonitis, caused by the introduction of nalbuphine experiment]. Reports of morphology. 2014;20(1):170-172 (in Ukrainian).

Onysko RM, Paltov YeV, Fik VB, Vilkhova IV, Kryvko YuIa, Yakymiv NIa, Fitkalo OS, inventors; Danylo Halytsky Lviv National Medical University, assignee. Sposib modelyuvannya fizychnoyi opioyidnoyi zalezhnosti u shchuriv [Method of simulation of physical opioid dependence in rats]. Ukraine patent number u201207124; 2013 Jan 10 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Зріз наркологічної ситуації в Україні (дані 2010 року) / А.М. Вієвський, М.П. Жданов, С.В. Сидяк [та ін.]. – К.: Український медичний та моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків МОЗ України, 2011. – 22 с.

2. Давидович О.В. Фармакотерапія больового синдрому / О.В. Давидович, В.С. Копча, К.О. Маслій // Рациональная фармакотерапія. – 2011. – № 4 (21). – С. 66-68.

3. Мікроструктурні зміни в язиці, викликані впливом малих доз опіоїду протягом 42-х і 56-ти діб (експериментальне дослідження) / І.О. Онисько, Р.М. Онисько, А.П. Король [та ін.] // Вісн. морфолог. – 2013. – Т. 19, № 2. – С. 280-285.

4. Онисько І.О. Зміни на світлооптичному рівні у структурах язика, які спровоковані впливом малихдоз опіоїду протягом 14-ти і 28-ми діб / І.О. Онисько, Р.М. Онисько // Експериментал. та клін. фізіолог. і біохімія. – 2013. – № 3. – С. 20-25.

5. Підвальна У.Є. Структурні особливості судинної оболонки очного яблука за умов довготривалого опіоїдного впливу в експерименті / У.Є. Підвальна // Вісн. української медичної стоматологічної академії “Актуальні проблеми сучасної медицини”. – 2014. – Т. 14, Вип. 4(48). – С. 209-212.

6. Підвальна У.Є. Морфологічне підгрунтя безпечного застосування налбуфіну на прикладі судинної оболонки очного яблука / У.Є. Підвальна // Експериментал. і клін. мед. – 2014. – № 3(64). – С. 117-120.

7. Дісковський І.С. Особливості мікроструктури шкіри щура за умов впливу опіоїду / І.С. Дісковський // Експериментал. і клін. мед. – 2014. − № 3(64). – С. 61-64.

8. МатещукВацеба Л.Р. Ультраструктурні зміни шкіри щурів при довготривалому впливі опіоїду / Л.Р. МатещукВацеба, І.С. Дісковський // Вісн. української медичної стоматологічної академії “Актуальні проблеми сучасної медицини”. – 2014. – Т. 14, Вип. 4(48). – С. 205-208.

9. Зінько А.В. Кровоносне русло променистого вінця щура в нормі та за умов довготривалого впливу опіоїду / А.В. Зінько // Запорожский мед. ж. – 2015. − № 3(90). – С. 78-81.

10. Зінько А.В. Вплив опіоїду на ультраструктуру променистого вінця кінцевого мозку в експерименті / А.В. Зінько, Л.Р. Матещук-Вацеба // Світ мед. та біолог. – 2014. − № 4(47). – С. 127-130.

11. Бекесевич А.М. Морфологічні особливості структури кори мозочка щура в нормі та за умов тривалого впливу опіоїду / А.М. Бекесевич // Запорожский мед. ж. – 2015. – № 3(90). – С. 82-85.

12. Бекесевич А.М. Морфометричний аналіз ангіоархітектоніки кори мозочка за умов впливу опіоїду / А.М. Бекесевич // Світ мед. та біолог. – 2014. − № 4(46). – С. 68-71.

13. Попик П.М. Морфологічні зміни судин підшлункової залози при перитоніті, спричиненому введенням налбуфіну в експерименті / П.М. Попик // Вісн. морфолог. – 2014. – Т. 20, № 1. – С. 170-172.

14. Пат. 76564 U Україна, МПК Ф 61 К 31/00 Спосіб моделювання фізичної опіоїдної залежності у щурів / заявники: Онисько Р.М., Пальтов Є.В., Фік В.Б., Вільхова І.В., Кривко Ю.Я., Якимів Н.Я., Фітькало О.С. ; патентовласник: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. – № u201207124; заявл. 12.06.2012; опубл. 10.01.2013. Бюл. № 1.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)