DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.15.1.2016.3

АНАЛІЗ ДАНИХ РЕНТГЕНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВІЙ ТРАВМІ

V. V. Kosharnyy, A. I. Pavlov, L. V. Abdul-Ogly

Анотація


Метою дослідження було встановлення особливостей клінічного перебігу та діагностики тяжких черепно-мозкових травм. Проводився аналіз історій хвороб пацієнтів, які надійшли до відділення нейрохірургії обласної лікарні ім. І.І. Мечникова м. Дніпропетровська з важкими черепно-мозковими травмами, переважно після дорожньо-транспортних пригод. Для виключення гіпердіагностики слід враховувати нормальні анатомічні структури, які здатні імітувати переломи основи черепа. Ними можуть бути: борозни гілок середньої оболонкової артерії; борозни тім'яно-клиноподібної пазухи; канали випускних вен; незарощення клиноподібно- потиличного синхондрозу позаду спинки гіпофізної ямки; потилично-соскоподібний шов. Із впровадженням в практику комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії діагностувати пошкодження структур при наявності гематом у задній черепній ямці стало значно легше. Оскільки пацієнти не завжди знаходяться у свідомому стані, дані інструментальні методи діагностики дозволяють у найкоротший термін діагностувати і проводити диференційну діагностику при пошкодженнях, які супроводжуються наявністю внутрішньочерепних гематом у задній черепній ямці.

Ключові слова


черепно-мозкова травма; гематома

Повний текст:

PDF

Посилання


Fujiwara S, Nishimura A, Yanagida Y. Traumatic intracerebral hemorrhage developing in the apparent course. Nippon-Hoigaku-Zasshi. 1991; 45 (3): 242-251.

Pedachenko YeG, Kadzhaya NV. Osobennosti klinicheskogo techeniya i diagnostiki travmaticheskikh vnutricherepnykh gematom redkoy lokalizatsii [Features of the clinical course and diagnosis of traumatic intracranial hematomas of rare localization]. Journal of Neuropathology and Psychiatry. 1993; 93 (1): 48-51(in Russian).

Krylov VV, Talypov AE, Ishmukhametov AI. Diagnostika i khirurgicheskoe lechenie povrezhdeniy zadney cherepnoy yamki [Diagnosis and surgical treatment of injuries of the posterior cranial fossa]. In: the collection of the scientific and practical conference "Craniocerebral injury and its consequences" the main military clinical hospital named after N. N. Burdenko. Moscow, 1998; 38 (in Russian).

Krylov VV, Talypov AE. Travmaticheskie povrezhdeniya zadney cherepnoy yamki [Traumatic injuries of the posterior cranial fossa]. Vestnik prakticheskoy nevrologii. 1997; 3: 231-237 (in Russian).

Kadzhaya NV, Mazepa VP, Kariev GM, Goncharuk OA. Diagnostika i klinicheskoe techenie travmaticheskoy vnutricherepnoy obolochechnoy gematomy redkoy lokalizatsii [Diagnosis and clinical course of traumatic intracranial hematoma of rare localization]. Clinical surgery. 1993; 7-8: 42-45 (in Russian).

Krylov V, Talypov A, Borzunov A, Sharif Ullin F. Traumatic hematomas supra-subtentorial localization. In: Neurotrauma symposium cruise Moscow. Volga river. (July 12-17, 1997). Programme and abstracts. Moscow, 1997; 27.

Fumeya H, Ito K, Okyama K. MR imaging of traumatic cerebellar dysfunction. No- Shinkei-Geka. 1990; 18 (3): 279-283.

Pedachenko EG, Kadzhaya NV. Traumatic intracranial hematomas of rare localization. Kiev: Zdorove, 1995; 45-61 (in Russian).

Talypov AE. Diagnosis and surgical treatment of injuries of structures of the posterior cranial fossa. PhD in Medicine sci. diss. Dnipropetrovsk, 2002 (in Russian).

Konovalov AN, Likhterman LB, Potapov AA. Klassifikatsiya cherepno-mozgovoy travmy [Classification of craniocerebral trauma]. In: Collection of scientific papers. 1992; 175 (in Russian).

Kornienko VN, Vasin NY, Kuzmenko VA. Computer tomography in the diagnosis of craniocerebral trauma. Moscow: Medicine, 1987; 15 (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Traumatic intracerebral hemorrhage developing in the apparent course / S. Fujiwara, A. Nishimura, Y. Yanagida [et al.] // Nippon-Hoigaku-Zasshi. – 1991. – Jun; vol.45, № 3. – P. 242-251.

2. Педаченко Е.Г. Особенности клинического течения и диагностики травматических внутричерепных гематом редкой локализации / Е.Г. Педаченко, Н.В. Каджая // Журнал невропатологии и психиатрии. – 1993. – T. 93, № 1. – С. 48-51.

3. Крылов В.В. Диагностика и хирургическое лечение повреждений задней черепной ямки / В.В. Крылов, А. Э. Талыпов, А.И. Ишмухаметов // В сб. науч.-практ. конф. «Черепно-мозговая травма и ее последствия» главный военный клинический госпиталь им. H. H. Бурденко. – М., 1998. – С. 38.

4. Крылов В.В. Травматические повреждения задней черепной ямки / В.В. Крылов, А.Э. Талыпов // Вестник практической неврологии. – 1997. – № 3. – С. 231-237.

5. Диагностика и клиническое течение травматической внутричерепной оболочечной гематомы редкой локализации / Н.В. Каджая, В.П. Мазепа, Г.М. Кариев, О.А. Гончарук // Клин. хирургия. – 1993. – № 7-8. – С. 42-45.

6. Traumatic hematomas supra-subtentorial localization / V. Krylov, A. Talypov, A. Borzunov, F. Sharif Ullin. [et al.] // Neurotrauma symposium cruise Moscow. Volga river. (July 12-17, 1997). Programme and abstracts. – M., 1997. – P. 27.

7. Fumeya H. MR imaging of traumatic cerebellar dysfunction / H. Fumeya, K. Ito, K. Okyama [et al.] // No- Shinkei-Geka. – 1990. – Vol. 18, № 3. – P. 279-283.

8. Педаченко Е.Г. Травматические внутричерепные гематомы редкой локализации / Е.Г. Педаченко, Н.В. Каджая. – К. «Здоровье», 1995. – С. 45-61.

9. Талыпов А.Э. Диагностика и хирургическое лечение повреждений структур задней черепной ямки: Дис... канд. мед. наук: 14.00.28. / А.Э. Талыпов. – Дніпропетровськ, 2002. – 156 с.

10. Коновалов А.Н. Классификация черепно-мозговой травмы / А.Н. Коновалов, Л.Б. Лихтерман, А.А. Потапов // Сборник научных трудов. – 1992. – С. 175.

11. Корниенко В.Н. Компьютерная томография в диагностике черепно-мозговой травмы / В.Н. Корниенко, Н.Я. Васин, В.А. Кузьменко // М., Медицина. – 1987. – С. 15.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)