DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.14.1.2015.14

ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІ ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ ОРГАНІВ І СТРУКТУР ГРУДНОЇ ПОРОЖНИНИ У РАННІХ ПЛОДІВ

I. Ye. Herasymiuk, I. A. Holubovskyi

Анотація


За допомогою макроскопічного і морфометричного методів дослідження описані топографо-анатомічні особливості деяких органів, судин і нервів грудної порожнини на початку плодового періоду онтогенезу людини. Встановлено, що у плодів 4 місяців відбувається інтенсивний розвиток стравоходу, трахеї і зростання розмірів воріт легень та компонентів їх коренів. У більшості досліджених плодів трахея розміщується в серединній стріловій площині; стравохід на рівні  I-II грудних хребців розміщений у серединній стріловій площині, а нижче тіла II грудного хребця зміщується дещо ліворуч. Роздвоєння трахеї знаходиться на рівні нижнього краю II грудного хребця. Роздвоєння легеневого стовбура на праву і ліву легеневі артерії знаходиться на 1,5-2,5 мм нижче та лівіше роздвоєння трахеї. При цьому права легенева артерія має більшу довжину і діаметр, ніж ліва однойменна артерія.

Ключові слова


стравохід; трахея; бронхи; морфогенез; плід; людина

Повний текст:

PDF

Посилання


Akhtemiychuk YuT, Slobodyan AN, Pronyaev DV. Issledovanie zakonomernostey morfometricheskikh parametrov organov i struktur v perinatalnom periode ontogeneza [Investigation of regularities of morphometric parameters of organs and structures in the perinatal period of ontogenesis]. Morphology. 2010; 137 (4): 22 (in Russian).

Zheleznov LM, Galeeva EN, Lyashchenko DN. Topograficheskaya anatomiya organov grudnoy polosti cheloveka v rannem plodnom periode [Topographical anatomy of the human thoracic cavity in the early fetal period]. Morphology. 2008; 134 (5): 39-42 (in Russian).

Kryzyna PS. Osoblyvosti budovy stravokhodu novonarodzhenoho [Features of the structure of newborn esophagus]. Anatomical and Surgical aspects of pediatric gastroenterology: Proceedings of the 2nd Scientific Symposium. Chernivtsi, 2010;17-18 (in Ukrainian).

Makarov AV, Sokur PP. Vrozhdennye anomalii razvitiya bronkholegochnoy sistemy (diagnostika, khirurgicheskoe lechenie) [Congenital malformations of the bronchopulmonary system (diagnosis, surgical treatment)]. Ukrainian pulmonological journal. 2003; 2: 72-74 (in Russian).

Marchuk OF, Khmara TV, Marchuk FD. Syntopichni vzaiemovidnoshennia plevry i stravokhodu u plodiv liudyny [In: Synthopic relationship between pleura and esophagus in humans fetuses]. Dynamics of scientific research 2003: Proceedings of the 2nd International Scientific Conference. Dnipropetrovsk, 2003; 52-53 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ахтемийчук Ю.Т. Исследование закономерностей морфометрических параметров органов и структур в перинатальном периоде онтогенеза / Ю.Т. Ахтемийчук, А.Н. Слободян, Д.В. Проняев [и др.] // Функц. морфология человека и животных: матер. X конгресса ассоц. морфологов (Ярославль, 2930.09.2010 г.) // Морфология. – 2010. – Т. 137, № 4. – С. 22.

2. Железнов Л.М.Топографическая анатомия органов грудной полости человека в раннем плодном периоде/ Л.М. Железнов, Э.Н. Галеева, Д.Н. Лященко [и др.] // Морфология. – 2008. – Т. 134, № 5. – С. 39-42.

3. Кризина П.С. Особливості будови стравоходу новонародженого / П.С. Кризина // Анатомо-хірургічні аспекти дит. гастроентерології: матер. 2-го наук. симпозіуму (Чернівці, 21 травня 2010 р.) / За ред. проф. Ю.Т. Ахтемійчука. – Чернівці, 2010. – С. 17-18.

4. Макаров А.В. Врождённые аномалии развития бронхолегочной системы (диагностика, хирургическое лечение / А.В. Макаров, П.П. Сокур // Укр. пульмонолог. ж. – 2003. – № 2. – С. 72-74.

5. Марчук О.Ф. Синтопічні взаємовідношення плеври і стравоходу у плодів людини / О.Ф. Марчук, Т.В. Хмара, Ф.Д. Марчук // Динаміка наукових досліджень 2003: матер. другої Міжнарод. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 20-27.10.2003 р.). – Дніпропетровськ, 2003. – С. 52-53.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)