DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.13.4.2014.10

Двоетапне ревізійне ендопротезування кульшового суглоба із застосуванням прес-форм для інтраопераційного виготовлення спейсерів

Ya. M. Vasylchyshyn

Анотація


Метою даного дослідження є підвищення ефективності хірургічного лікування інфекційних ускладнень ендопротезування кульшового суглобу шляхом удосконалення технології двоетапного ревізійного ендопротезування (ДРЕ) із застосуванням розроблених прес-форм, що дозволяє швидко виготовити під час операції спейсер потрібного розміру, який за формою точно імітує однополюсний ендопротез. Виготовлення спейсера з використанням прес-форми виконує операційна медсестра, що економить операційний час хірурга. Головка спейсера має ідеально сферичну форму та гладеньку поверхню. Завдяки армуючим спицям спейсер набуває достатньої механічної міцності, що дозволяє пацієнту дотримуватися активного рухового режиму. До цементу додають високі дози антибіотиків з урахуванням даних антибіотикограми конкретного пацієнта. Удосконалена технологія ДРЕ кульшового суглоба застосована при хірургічному лікуванні перипротезної інфекції у 49 пацієнтів. Проведений аналіз віддалених результатів ДРЕ кульшового суглоба показав, що ерадикація інфекції та добрі функціональні результати досягнуті у 89,5% випадків. Середня оцінка у них становила 87,18±6,44 балів за шкалою Harris Hip Score.

Ключові слова


ендопротезування; кульшовий суглоб; інфекційні ускладнення; перипротезна інфекція; ревізійне ендопротезування; спейсер

Повний текст:

PDF

Посилання


Zazirnyi I.M. Zastosuvannia tymchasovykh implantativ (speiseriv) u reviziinomu endoprotezuvanni kolinnoho suhloba [The use of temporary implants (spacers) in the case of revision knee replacement]. Orthopedics, traumatology and prosthetics. 2012; 2: 13-19 (in Ukrainian).

Vakulenko A.V. Infectious complications of total hip arthroplasty: forecasting and prevention. PhD in Medicine sci. diss. Donetsk, 2008. (in Ukrainian).

Vasilchishin Ya.N., Vasyuk V.L., Vasyuk S.V. The causes of revision hip arthroplasty. In: Current issues of prosthetic joints: materials of scientific conference with international participation. Kiev, 2013; 22-23 (in Russian).

Kolov H.B. Diagnosis and treatment of septic complications after endoprosthetics of hip and knee joints. PhD in Medicine sci. diss. Київ, 2008 (in Ukrainian).

Haiko H.V., Herasymenko S.I., Poluliakh M.V., Torchynskyi V.P. Stan ta perspektyvy endoprotezuvannia suhlobiv [Status and prospects of replacement arthroplasty]. Abstracts of XIV Congress of orthopaedists- traumatologists of Ukraine. Odessa, 2006; 423-425 (in Ukrainian).

Filippenko A.V., Mezentsev V.A., Krasnobay V.V. Diagnostika i lechenie infektsionnykh oslozhneniy posle endoprotezirovaniya kolennogo i tazobedrennogo sustavov [Diagnosis and treatment of infectious complications after knee and hip arthroplasty]. In: Proceedings of the XVI Congress of orthopaedists- traumatologists of Ukraine. Kharkiv, 2013; 259-260 (in Russian).

Cordero-Ampuero J. Treatment of Early and Late Infections Following THA // European Instructional Lectures: 14th EFORT Congress (Istanbul, Turkey, 2013); edited by George Bentley. J. Cordero-Ampuero.. 2013; 13: 217-227.

Kurtz S., Mowat F., Ong K. Prevalence of primary and revision total hip and knee arthroplasty in the United States from 1990 through 2002. J. Bone Joint Surg. Am. 2005; 87: 1487-1497.

Wang C., Hsieh M.C., Huang T.W. Clinical outcome and patient satisfaction in aseptic and septic revision total knee arthroplasty. Knee. 2010; 11: 45-49.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Зазірний І.М. Застосування тимчасових імплантатів (спейсерів) у ревізійному ендопротезуванні колінного суглоба / І.М. Зазірний // Ортопедия, травматолог. и протезирование. – 2012. – № 2. – С. 13-19.

2. Вакуленко А.В. Інфекційні ускладнення тотального ендопротезування кульшового суглоба: прогнозування та профілактика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / А.В. Вакуленко. – Донецьк, 2008. – 19 с.

3. Васильчишин Я.Н. Причины ревизионного эндопротезирования тазобедренного сустава / Я.Н. Васильчишин, В.Л. Васюк, С.В. Васюк // Актуальні питання протезування суглобів: матер. наук.-практ. конф. з міжнародною участю. – К., 2013. – С. 22-23.

4. Колов Г.Б. Діагностика та лікування гнійних ускладнень після ендопротезування кульшового та колінного суглобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Г.Б. Колов. – К., 2008. – 19 с.

5. Стан та перспективи ендопротезування суглобів // Г.В. Гайко, С.І. Герасименко, М.В. Полулях, В.П. Торчинський // Тези доповідей XIV з’їзду ортопедів-травматологів України. − Одеса, 2006. − С. 423-425.

6. Филиппенко В.А. Диагностика и лечение инфекционных осложнений после эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов / А.В. Филиппенко, В.А. Мезенцев, В.В. Краснобай // Зб. наук. праць XVІ з’їзду ортопедів-травматологів України – Харків, 2013. – С. 259-260.

7. Cordero-Ampuero J. Treatment of Early and Late Infections Following THA // European Instructional Lectures: 14th EFORT Congress (Istanbul, Turkey, 2013); edited by George Bentley / J. Cordero-Ampuero. – Vol. 13. – Springer, 2013. – P. 217-227.

8. Prevalence of primary and revision total hip and knee arthroplasty in the United States from 1990 through 2002 / S. Kurtz, F. Mowat, K. Ong [et al.] // J. Bone Joint Surg. Am. – 2005. – Vol. 87. – P. 1487-1497.

9. Wang C. Clinical outcome and patient satisfaction in aseptic and septic revision total knee arthroplasty / C. Wang, M.C. Hsieh, T.W. Huang // Knee. – 2010. – Vol. 11. – P. 45-49.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)