DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.10.1.2011.2

РОЗВИТОК ВЕНТРИКУЛЯРНОЇ СИСТЕМИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ НА РАННІХ СТАДІЯХ ПРЕНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ

T. S. Komshuk

Анотація


Вивчення морфогенезу бічних, третього і четвертого шлуночків головного мозку проведено на 12 зародках та 8 передплодах людини 4,5-20,0 мм тім'яно-куприкової довжини. Установлено, що на 5-му тижні формуються примітивні бокові і третій шлуночки. Наприкінці 6-го тижня відбувається інтенсивний розвиток кінцевого та заднього мозку, що призводить до зміни конфігурації мозкової порожнини, в якій можна виділити передній і нижній роги бічних шлуночків. У 7-тижневих передплодів починається формування судинного сплетення головного мозку.


Ключові слова


головний мозок; шлуночки; ембріотопографія; зародок; передплід

Повний текст:

PDF

Посилання


Volkov AE. Prenatal'naia dyahnostyka redkykh porokov tsentral'noi nervnoi systemы [Prenatal diagnosis of rare central nervous system defects]. Prenatal'naia dyahnostyka. 2005;4(3):179-85. (in Russian).

Doroshkevych EIu, Doroshkevych SV. Prenatal'naia dynamyka lyneinыkh parametrov bokovыkh zheludochkov holovnoho mozgha cheloveka [Prenatal dynamics of linear parameters of the lateral ventricles of the human brain]. Morphology. 2007;131(3):66. (in Russin).

Pavliuk OV. Stanovlennia i syntopichni vzaiemovidnosyny bichnykh shlunochkiv mozku z prylehlymy strukturamy v prenatal'nomu periodi ontohenezu liudyny [Formation and synthetic relationship of the lateral ventricles of the brain with adjacent structures in the prenatal period of human ontogenesis]. In: Proceedings of the III Natsionoho konhresu anatomiv, histolohiv, embriolohiv i topohrafoanatomiv Ukrainy. Aktual'ni pytannia morfolohii; 2002 Oct. 21-23; Kiev. Ternopil: Ukrmedknyha; 2002. p. 227-28. (in Ukrainian).

Reshetilova NB, Tulika TI, Koval'chuk LI. Osoblyvosti budovy i formy tret'oho shlunochka holovnoho mozku u plodiv chetvertoho misiatsia vnutrishn'outrobnoho rozvytku [Features of the structure and form of the third ventricle of the brain in the fruits of the fourth month of intrauterine development]. Tavricheskiy Mediko-Biologicheskiy Vestnik. 2006;9(3, part 3):153-5. (in Ukrainian).

Khalaturnyk HM. Anatomichni osoblyvosti IV shlunochka holovnoho mozku ta okremykh yoho struktur u plodiv ta novonarodzhenykh [Anatomical features of the IV ventricle of the brain and its separate structures in the fetus and newborns]. Bukovinian Medical Herald. 2003;7(3):135-6. (in Ukrainian).

Korzhevskyi DЭ, Petrova ES. Strukturnaia orhanyzatsyia sosudystoho spletenyia konechnoho mozgha эmbryona cheloveka 8-i nedely razvytyia [Structural organization of the vascular plexus of the human brain's final brain in the 8th week of development]. Morphology. 2000;117(1):23-8. (in Russian).

Slonets'ka OV. Do pytannia embrional'noho rozvytku sudynnykh spleten' bichnykh shlunochkiv holovnoho mozku [On the issue of embryonic development of vascular plexuses of the lateral ventricles of the brain]. In: Proceedings of the Vseukrains'koi naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv ta molodykh vchenykh. Aktual'ni problemy klinichnoi, eksperymental'noi ta profilaktychnoi medytsyny. Donetsk; 2002. p. 215. (in Ukrainian).

Darii A. Aspecte macromicromorfologice ale plexurilor coroide. Curierul medical. 2007;5:13-5.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Волков А.Е. Пренатальная диагностика редких пороков центральной нервной системы / А.Е.Волков // Пренат. диагн. – 2005. – Т. 4, № 3. – С. 179-185.

2. Дорошкевич Е.Ю. Пренатальная динамика линейных параметров боковых желудочков головного мозга человека / Е.Ю.Дорошкевич, С.В.Дорошкевич // Совр. асп. гистогенеза и вопр. преподавания гистол. в ВУЗе: матер. науч.-практ. конф., посв. 100-летию со дня рожд. проф. Л.И.Фалина // Морфол. – 2007. – Т. 131, № 3. – С. 66.

3. Павлюк О.В. Становлення і синтопічні взаємовідносини бічних шлуночків мозку з прилеглими структурами в пренатальному періоді онтогенезу
людини / О.В.Павлюк // Акт. пит. морфол.: матер. III Націоного конгр. анат., гістол., ембріол. і топографоанатомів України (Київ, 21-23 жовтня 2002 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – С. 227-228.

4. Решетілова Н.Б. Особливості будови і форми третього шлуночка головного мозку у плодів четвертого місяця внутрішньоутробного розвитку / Н.Б.Решетілова, Т.І.Туліка, Л.І.Ковальчук // Таврич. мед.-биол. вестн. – 2006. – Т. 9, № 3 (ч. 3). – С. 153-155.

5. Халатурник Г.М. Анатомічні особливості IV шлуночка головного мозку та окремих його структур у плодів та новонароджених / Г.М.Халатурник // Бук. мед. вісн. – 2003. – Т. 7, № 3. – С. 135-136.

6. Коржевский Д.Э. Структурная организация сосудистого сплетения
конечного мозга эмбриона человека 8-й недели развития / Д.Э.Коржевский, Е.С.Петрова // Морфол. – 2000. – Т. 117, № 1. – С. 23-28.

7. Слонецька О.В. До питання ембріонального розвитку судинних сплетень бічних шлуночків головного мозку / О.В.Слонецька // Акт. пробл. клініч., експерим. та профіл. медицини: матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. студ. та молодих вчених. – Донецьк, 2002. – С. 215.

8. Darii A. Aspecte macromicromorfologice ale plexurilor coroide / A.Darii // Curierul medical. – 2007. – № 5. – P. 13-15.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)