ОСОБЛИВОСТІ МІКРОСКОПІЧНОЇ БУДОВИ СТРАВОХОДУ У ПЛОДОВОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ

T. V. Khmara, O. M. Halychanska, I. H. Biriuk, V. V. Kuftiak

Анотація


За допомогою мікроскопічного методу дослідження виявлені особливості структурних змін шарів стінки стравоходу впродовж плодового періоду онтогенезу людини. Встановлено, що у плодів поряд з процесами проліферації епітелію слизової оболонки стравоходу відзначаються явища його диференціації. Інтенсивний розвиток гладеньких м’язових клітин м’язового шару слизової та м’язової оболонок стравоходу відбувається у 10-місячних плодів людини.

Ключові слова


стравохід; мікроскопія; морфогенез; плід; людина

Повний текст:

PDF

Посилання


Bazhenov DV, Stupnikova YeA, Gaydukova AO. Formirovanie myshechnoy obolochki grudnogo otdela pishchevoda v embriogeneze [Formation of the muscular membrane of the thoracic esophagus in embryogenesis]. Morphology: conference materials dedicated to the 100th anniversary of L.I. Falin. 2007; 131 (3): 56 (in Russian).

Vlasov VV, Maloholovka OA, Yevchuk OS. Anatomiia stravokhodu ploda [Anatomy of fetal esophagus]. In: Anatomic and Surgical aspects of pediatric gastroenterology: materials scientific symposium. Chernivtsi: Bukrek, 2007; 16-17 (in Ukrainian).

Makar BH, Marchuk OF. Mikroskopichna anatomiia slyzovoi obolonky stravokhodu u prenatalnomu periodi ontohenezu liudyny [Microscopic anatomy of the esophageal mucosa in the prenatal period of human ontogenesis]. The dynamics of of scientific researches - 2005: Proceedings of IV international scientific conference. Dnipropetrovsk, 2005; 30: 43-44 (in Ukrainian).

Marchuk OF, Khmara TV, Marchuk FD. Osoblyvosti morfohenezu i topohrafii stravokhodu u peredplodiv liudyny [Features of morphogenesis and topography of the esophagus of human beforefetuses]. In: Actual problems of embryological research: materials of Ukrainian scientific-practical conference. Dnipropetrovsk, 2009; 47-48 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Баженов Д.В. Формирование мышечной оболочки грудного отдела пищевода в эмбриогенезе / Д.В. Баженов, Е.А. Ступникова, А.О. Гайдукова [и др.] // Морфология: матер. конф., посв. 100-летию Л.И. Фалина. – 2007. – Т. 131, № 3. – С. 56.

2. Власов В.В. Анатомія стравоходу плода / В.В. Власов, О.А. Малоголовка, О.С. Євчук // Анатомо-хірургічні аспекти дит. гастроентерології: матер. наук. симпозіуму, (м. Чернівці, 11.05.2007 р.) / За ред. В.П. Пішака, Ю.Т. Ахтемійчука. – Чернівці: БУКРЕК, 2007. – С. 16-17.

3. Макар Б.Г. Мікроскопічна анатомія слизової оболонки стравоходу у пренатальному періоді онтогенезу людини / Б.Г. Макар, О.Ф. Марчук // Динаміка наук. досліджень – 2005: матер. IV міжнарод. наук.-практ. конф., (20-30.06.2005 р.). – Т. 30, Медицина. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 43-44.

4. Марчук О.Ф. Особливості морфогенезу і топографії стравоходу у передплодів людини / О.Ф. Марчук, Т.В. Хмара, Ф.Д. Марчук // Акт. проблеми ембріологічних досліджень: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ, 2009. – С. 47-48.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)