УЛЬТРАСТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ КЛІТИННИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ШАРАХ СІТКІВКИ ЩУРА В НОРМІ

Автор(и)

  • Євгеній Пальтов

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-0847.22.1.2023.06

Ключові слова:

сітківка; ультраструктура; норма; око; щур

Анотація

Використання експериментальних тварин із метою вивчення в динаміці морфологічних змін вимагає глибоких знань вихідних показників будови досліджуваного об’єкта в нормі. У наукових вітчизняних і зарубіжних медичних публікаціях приділяється велике значення дослідженню сітківки в нормі та процесам зміни її структурної реорганізації за умов впливу різних нозологій. Беручи до уваги складність будови сітківки та її роль у здобутті інформації з оточуючого середовища, важливо розуміти особливості її пошарової організації з метою створення морфологічного субстрату для подальшого проведення співставлення експериментального матеріалу і порівняння його з вихідними показниками норми та результатами, отриманими на різних термінах протікання експериментально відтвореної патології.
Мета дослідження: з’ясувати особливості пошарової будови клітинних елементів сітківки на ультраструктурному рівні в нормі. Матеріал і методи. Матеріалом дослідження слугували статевозрілі, безпородні щурі – 10 самців, маса кожного – 160,0 г, вік – 4-5 місяців. Перед забором матеріалу дослідної ділянки тварину виводили з експерименту за допомогою діетилового ефіру. Як матеріал для ультраструктурного дослідження використали очні яблука щурів. Ультраструктурні препарати готували за загальноприйнятою методикою. У результаті проведеного нами дослідження сітківки інтактної групи тварин її шари зберігали чітку стратифікаційну архітектоніку. Шар пігментного епітелію локалізується на мембрані Бруха, судини хоріоідеї містять поодинокі еритроцити та плазму крові. Ядра пігментного епітелію збережені, базальні складки плазмолеми чітко контуровані. Дрібні фагосоми розташовуються в цитоплазмі пігментного епітелію в один або два ряди. Апікальні мікроворсинки пігментного епітелію збережені, міжфоторецепторний простір герметичний. Мембранні диски зовнішніх сегментів паличок чітко контуровані. Цитоплазматичний перешийок між зовнішніми та внутрішніми сегментами фоторецепторів цілісний. Зовнішня погранична мембрана інтенсивноосміофільна, збережена. Ядра фоторецепторів у зовнішньому ядерному шарі чітко контуровані. Синаптична зона зовнішнього сітчастого шару містить синаптичні мембрани та синаптичні везикули. У внутрішньому ядерному шарі розташовуються ядра горизонтальних і біполярних клітин, ядра клітин Мюллера та ядра амакринових клітин. Просвіти судин внутрішнього сітчастого шару не розширені, містять поодинокі еритроцити. Ядра та перикаріони гангліонарних клітин розташовуються в один або два ряди. Цитоплазматичні структури великих ганглоінарних клітин збережені.

Посилання

Cai J, Nelson KC, Wu M, Sternberg P Jr, Jones DP. Oxidative damage and protection of the RPE. Prog Retin Eye Res. 2000;19(2):205-21. doi: 10.1016/s1350-9462(99)00009-9.

Sjolie AK. Retinoprotaction: nev methods of altering the development and progression of retinopathy. ΧΧΧU Nordic. Congress of Ophthalmol. Acta Ophthalm. Scandinavi. 2002;80(4):415-23.

Fleckenstein M, Keenan TDL, Guymer RH, Chakravarthy U, Schmitz- Valckenberg S, Klaver CC, et al. Age-related macular degeneration. Nat Rev Dis Primers. 2021;7(1):31. doi: 10.1038/s41572-021-00265-2.

Herasymiuk IIe, Shkil'niuk IM. Osoblyvosti budovy orhana zoru ta yoho krovopostachannia u kroliv v normi [Features of the structure of the organ of vision and its blood supply in rabbits are normal]. Visnyk morfolohii. 2010;16(3):516-20. (in Ukrainian).

Kyryk KhA. Morfolohiia sudynnoi obolonky ochnoho yabluka schura v normi i za umov tsukrovoho diabetu [Morphology of the choroid of the rat eyeball in normal and diabetic conditions]. Visnyk morfolohii. 2005;11(1):36-8. (in Ukrainian).

Mateshuk- Vatseba LR, Kyryk KhA. Porivnial'na anatomiia anhioarkhitektoniky sudynnoi obolonky ochnoho yabluka liudyny i schura [Comparative anatomy of the angioarchitectonics of the vascular membrane of the human and rat eyeball]. Visnyk morfolohii. 2003;9(2):217-8. (in Ukrainian).

Mateshuk- Vatseba LR, Kyryk KhA. Porivnial'na morfolohiia sudynnoi obolonky ochnoho yabluka liudyny i schura [Comparative morphology of the choroid of the human and rat eyeball]. Visnyk morfolohii. 2005;11(1):87-90. (in Ukrainian).

Kharkovenko RV, Pushkar MS, Yaschenko AM. Lektynova histokhimiia sitkivky ta zorovoho nerva schuriv v normi ta pry hiperhomotsysteinemii [Lectin histochemistry of the retina and optic nerve of rats in normal conditions and with hyperhomocysteinemia]. Svit biolohii ta medytsyny. 2009;3(1):173-9. (in Ukrainian).

Mulish M, Welsh U. Romeis. Mikroscopiche technic. Heidelberg. 2010;127-54.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-23

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження