ЕТАПИ ПЛАНУВАННЯ ЗАСВОЄННЯ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ЛІКАРЯМИ-ІНТЕРНАМИ

Автор(и)

  • Віктор Польовий
  • Руслан Салютін
  • Андрій Паляниця
  • Руслан Кнут
  • Петро Волянюк
  • Світлана Бойко
  • Петро Кифяк

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-0847.21.4.2022.48

Ключові слова:

лекції; лікарі- інтерни; етапи викладу

Анотація

Лекція є одним із основних складників дидактичного циклу навчання в закладах вищої освіти. При цьому більшість опитаних студентів освітньо- кваліфікаційного рівня «Магістр» вважають, що отримують під час слухання лекцій до 60% навчального матеріалу.
Мета роботи. Оптимізувати викладання лекційного матеріалу шляхом формування професійно-орієнтованого базису для наступного послідовного засвоєння студентами навчального матеріалу.
Основна частина. Під час підготовки лекції для лікарів- інтернів лектор повинен дотримуватися наступних етапів: аналіз і відбір основного ключового матеріалу, який складає логічну основу теми; вибір головних проблем і трансформація їх в проблемні ситуації; обгрунтування логіки і методики вирішення кожної проблемної ситуації; поєднання лекційного змісту в цілісну систему знань і методичне його забезпечення, з метою прогнозування успішності застосування методичних прийомів активізації уваги і мислення лікарів- інтернів.
Висновки. Лекційні заняття сприяють творчому спілкуванню лектора з аудиторією в контексті співтворчості, емоційної взаємодії і є дієвим способом для отримання фахових знань шляхом індивідуалізованої форми читання лекції, залежно від тематики, підготовленості аудиторії, наявності технічних засобів, що сприяє активізації просторової змістовної діяльності лікарів- інтернів.

Посилання

Fitsula MM. Pedahohika vyschoi shkoly [Pedagogy of high school]. 2th ed. Kyiv: Akademvydav; 2014. 456 p. (in Ukrainian).

Aleksiuk AA. Pedahohika vyschoi osvity Ukrainy, istoriia. Teoriia [Pedagogy of higher education of Ukraine, history. Theor]. Kyiv: Lybid'; 1998. 560 p. (in Ukrainian).

Sliepkan' ZI. Naukovi zasady pedahohichnoho protsesu u vyschii shkoli. Navchal'nyi posibnyk. [Scientific foundations of the pedagogical process in higher education. Tutorial]. Kyiv: Vyscha shkola; 2005. 239 p. (in Ukrainian).

Varii MI, Ortyns'kyi VL. Osnovy psykholohii i pedahohiky. Navchal'nyi posibnyk [Basics of psychology and pedagogy. Tutorial]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury; 2009. 376 p. (in Ukrainian).

Kuz'mins'kyi AI, Omelianenko VL. Pedahohika. Pidruchnyk [Pedagogy. Textbook]. Kyiv: Znannia- Pres; 2003. 418 p. (in Ukrainian).

Kurliand 3N, ed. Pedahohika vyschoi shkoly [Higher school pedagogy]. 2th ed. Kyyiv: Znannia; 2005. 399 p. (in Ukrainian).

Kuz'mins'kyi AI. Pedahohika vyschoi shkoly [Higher school pedagogy]. Kyyiv: Znannia; 2005. 486 p. (in Ukrainian).

Pal'chevs'kyi SS. Pedahohika [Pedagogy]. Kyiv: Karavela; 2007. 576 p. (in Ukrainian).

Yavors'ka HX. Pedahohika dlia pratsivnykiv [Pedagogy for employees]. Kyyiv: Znannia; 2004. 335 p. (in Ukrainian).

Kuz'mins'kyi AI, Omelianenko VL. Pedahohika: Khrestomatiia [Pedagogy: Textbook]. Kyiv: Znannia- Pres; 2003. 700 p. (in Ukrainian).

Fitsula MM. Pedahohika vyschoi shkoly [Pedagogy of high school]. Kyiv: Akademvydav; 2006. 352 p. (in Ukrainian).

Yahupov VV. Pedahohika. Navchal'nyi posibnyk [Pedagogy. Tutorial]. Kyiv: Lybid'; 2002. 560 p. (in Ukrainian).

Pol'ovyi VP, Sydorchuk RI, Knut RP, Palianytsia AS. Vysvitlennia navchal'noho materialu likariaminternam shliakhom provedennia lektsii [Presentation of educational material for medical interns by means of lectures]. In: Mysula IR, ed. Dosiahnennia i perspektyvy vprovadzhennia kredytno- modul'noi systemy orhanizatsii navchal'noho protsesu u vyschykh medychnykh (farmatsevtychnomu) navchal'nykh zakladakh Ukrainy. Mat. Vseukr. navch.-nauk. konf. z mizhnarodnoiu uchastiu; 2014 May 15-16; Ternopil. Ternopil: TDMU, «Ukrmedknyha»; 2014, p. 522-6. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-24

Номер

Розділ

Проблеми викладання