ДИНАМІКА АКТИВНОСТІ ЛІПІДНОЇ ПЕРОКСИДАЦІЇ ПЕЧІНКИ, ПРОЯВІВ СИНДРОМУ ЦИТОЛІЗУ ТА ЕНДОТОКСИКОЗУ ЗА УМОВ ЗАКРИТОЇ ТРАВМИ ЖИВОТА, УСКЛАДНЕНОЇ ВНУТРІШНЬОЮ КРОВОТЕЧЕЮ

Автор(и)

  • Степан Запорожан
  • Віталій Хоменко

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-0847.21.4.2022.40

Ключові слова:

закрита травма живота; крововтрата; печінка; ліпідна пероксидація; цитоліз; ендотоксикоз

Анотація

Травматизм належить до актуальних проблем сьогодення. У їх структурі переважають поєднані й множинні ураження з вторинним ураженням внутрішніх органів і формування поліорганної недостатності. Значно важчі наслідки виникають у разі безпосереднього впливу травмувального чинника на порожнини тіла. За умов травматичні ураження живота мають місце безпосередній вплив енергії удару на внутрішні органи та крововтрата. Однак дотепер немає переконливих даних про те, наскільки наявність крові в перитонеальному просторі здатна поглибити прояви недостатності органів шлунково-кишкового тракту, зокрема печінки. Мета. З’ясувати активність ліпідної перокисдації в печінці, прояви синдрому цитолізу та ендотоксиозу за умов закритої травми живота, ускладненої внутрішньою кровоте-
чею. Матеріал і методи. В експериментах використано 132 статевозрілих білих щурі-самці лінії Вістар. У дослідній групі 1 в умовах тіопенталонатрієвого наркозу моделювали тупу травму живота (ТТЖ).У дослідній групі 2 додатково викликали зовнішню кровотечу (20% об’єму циркулюючої крові) шляхом пересікання стегнової вени. У дослідній групі 3 теж після ТТЖ викликали кровотечу в аналогічному об’ємі, яку вводили внутрішньоочеревинно. Через 1, 3, 7 та 14 діб у гомогенаті печінки піддослідних щурів визначали вміст реагентів до тіобарбітурової кислоти (ТБК-активних продуктів ПОЛ), у сироватці крові – аланінамітотрансферазну активність (АлАТ-активність) і вміст фракції молекул середньої маси
280 нм (МСМ280). Вірогідність відмінностей оцінювали за непараметричним критерієм Манна- Уітні.
Результати. Нанесення лише ТТЖ суттєво поглиблює процеси ліпідної пероксидації в печінці, активує процеси цитолізу та ендотоксикозу. Вміст ТБК-активних процесів ПОЛ поступово наростає з максимумом через 7 діб, АлАТ-активність і вміст фракції МСМ280 у сироватці крові досягають максимуму до 3 доби експерименту з наступним зниженням, яке до 14 доби не досягає рівня контролю. Нанесення ТТЖ в поєднанні з гострою крововтратою закономірно призводить до поглиблення досліджуваних процесів.
Порівняно зі щурами, яким моделювали лише ТТЖ, суттєво збільшується вміст ТБК-активних продуктів ПОЛ, АлАТ-активності та вміст фракції МСМ у сироватці крові. Аналіз глибини порушень за умов крововтрати різної за походженням показав, що однакова за об’ємом крововтрата з витком крові у внутрішньоочеревинний простір порівняно із зовнішньою крововтратою супроводжується істотно більшими порушеннями досліджуваних показників.
Висновки. Внутрішня кровотеча на тлі ТТЖ порівняно з аналогічною за об’ємом крововтратою після зовнішньої кровотечі викликає більші порушення досліджуваних показників ліпідної пероксидації з максимальним проявом через 3-7 діб експерименту, цитолізу – через 7 діб, ендотоксикозу – через 7-14 діб.

Посилання

Hur’iev SO, Fil' AIu, Tanasiienko OM. Analiz bezposeredikh prychyn smerti u postrazhdalykh iz politravmoiu ta poshkodzhenniam skeleta [Analysis of immediate causes of death in victims with polytrauma and skeletal damage]. Travma. 2015;16(4):7-10.(in Ukrainian).

El'skiy VN, Zyablitsev SV, Kryuk YuYa, Krivobok GK, Zolotukhin SE, Kolesnikova SV, et ai. Patofiziologiya travmy (obzor eksperimental'nogo kollektivnogo issledovaniya problemy za 40 let) [Pathophysiology of trauma (review of the experimental collective study of the problem for 40 years)]. Visnyk morfolohii. 2015;21(1):242-51. (in Ukrainian).

Fil' AIu. Khirurhichna kontseptsiia likuvannia postrazhdalykh iz politravmoiu u hostromu periodi [Surgical concept of treatment of victims with polytrauma in the acute period]. Travma. 2014;15(5):20-23. DOI: https://doi.org/10.22141/1608-1706.5.15.2014.81747. (in Ukrainian).

Rowland B, Savarraj JPJ, Karri J, Zhang X, Cardenas J, Choi HA, et al. Acute Infl ammation in TraumaticBrain Injury and Polytrauma Patients Using Network Analysis. Shock. 2020;53(1):24-34. doi: 10.1097/SHK.0000000000001349.

Hudyma AA, Kaschak TV, Shepit'ko KV. Antyoksydantno- prooksydantnyi ta tsytokinovyi balans u piznii period kombinovanoi travmy v eksperymenti [Antioxidant-prooxidant and cytokine balance in the late period of combined trauma in the experiment]. Svit medytsyny ta biolohii. 2019;1(67):42-7. DOI: 10.26724/2079-8334-2019-1-67-42. (in Ukrainian).

Zaporozhan SI, Khomenko VS. Abdominal'na travma (ohliad literatury) [Abdominal injury (literature review)]. Shpytal'na khirurhiia. 2020;4:99-107. (in Ukrainian).

Boiko VV, Kononenko MH, ed. Zakryta travma zhyvota [Closed abdominal trauma]. Kharkiv; 2008. 528 p. (in Ukrainian).

Kryliuk VO, Tsymbaliuk HIu. Rozvytok syndromu endohennoi intoksykatsii za umov poiednanoi travmy orhaniv cherevnoi porozhnyny na foni hipovolemichnoho shoku ta reperfuziinoho syndromu kintsivky [The development of the endogenous intoxication syndrome under the conditions of the combined trauma of the abdominal organs against the background of hypovolemic shock and limb reperfusion syndrome]. Visnyk naukovykh doslidzhen'. 2018;2(91):145-9. (in Ukrainian).

Stefanova OV, ed. Doklinichni doslidzhennia likars'kykh zasobiv: metod. rekomendatsii [Preclinical research of medicines: method. Recommendations]. Kyiv: Avitsenna; 2001. 528 p. (in Ukrainian).

Andreichyn MA, Bekh MD, Dem’ianenko VV, Nychyk AZ, Nychyk NA. Metody doslidzhennia endohennoi intoksykatsii orhanizmu. Metodychni rekomendatsii MOZ Ukrainy [Methods of studying endogenous intoxication of the body. Methodological recommendations of the Ministry of Health of Ukraine]. Kyiv; 1998. p. 1-31. [in Ukrainian].

Karyakina EV, Belova SV. Molekuly sredney massy kak integral'nyy pokazatel' metabolicheskikh narusheniy: obzor lit. [Molecules of average mass as an integral indicator of metabolic disorders: a review lit.]. Klin. lab. diagnostika. 2004;3:3-7. (in Ukrainian).

Sikiryns'ka DO, Hudyma AA, Hospodars'kyi IIa, Pokhodun KA. Vplyv kranioskeletnoi travmy, uskladnenoi krovovtratoiu, na aktyvnist' protsesiv tsytolizu ta endohennoi intoksykatsii v rannii period u schuriv z riznoiu rezystentnistiu do hipoksii [The effect of cranioskeletal trauma complicated by blood loss on the activity of cytolysis and endogenous intoxication in the early period in rats with different resistance to hypoxia]. Shpytal'na khirurhiia. 2021;2:33-40. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-24

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження