ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КЛІНІЧНОЇ АНАТОМІЇ ТА ОПЕРАТИВНОЇ ХІРУРГІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • С. Білаш
  • O. Проніна

Ключові слова:

клінічна анатомія; оперативна хірургія; інноваційні форми навчання

Анотація

Реформування вищої медичної освіти України передбачає впровадження у навчальний процес кредитно-модульної системи. Основним завданням при вивченні клінічної анатомії та оперативної хірургії є зміцнення знань і фундаментальних практичних навичок з клінічної анатомії та оперативної хірургії у кожного студента для формування якісних професійних вмінь. У навчальному процесі на практичних заняттях з оперативної хірургії та клінічної анатомії викладачі кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії Вищого державного навчального закладу України “Українська медична стоматологічна академія” успішно поєднують різні новітні форми навчання. Завдяки цьому суттєво змінюється роль викладача: він стає не лише джерелом пасивного отримання знань для студентів, але й ініці-
атором їхнього творчого пошуку, організатором самостійної роботи. Використання новітніх технологій навчання дозволяє викладачеві оцінювати не окремі знання, уміння та навички студента, а рівень його професійних умінь. Цікавим, на наш погляд, є поєднання методу кейсів та ділової гри. Спочатку моделюється клінічна ситуація, коли студенту необхідно визначитися з діагнозом, тактикою оперативного лікування, вибором найраціональнішого способу хірургічного втручання. При цьому, на всіх етапах пошуку вирішення поставленої проблеми, студенти повинні приділити увагу питанням клінічної анатомії. Маючи фундаментальні знання з нормальної анатомії, вони повинні вміти обґрунтувати з морфологічних позицій діагноз, обрати найраціональніший хірургічний доступ, пояснити шляхи ймовірного поширення гнійно-запальних процесів та тактику припинення кровотечі при ушкодженні різних судин.
Значна увага приділяється можливим ускладненням або труднощам хірургічного лікування, зокрема, пов’язаним з аспектами клінічної анатомії. Таким чином ми розвиваємо у студентів клінічне інтегроване мислення та чітке розуміння важливості міждисциплінарних зв’язків у медицині. Оптимізація навчального процесу при вивченні нашої дисципліни можлива лише із застосуванням інноваційних форм навчання.

Посилання

Bendas VV, Bendas AO, Mikhyeyev VV. Vykorystannya suchasnykh novitnikh tekhnolohiy u vyshchykh medychnykh navchalʹnykh zakladakh. Kredytno-modulʹna systema orhanizatsiyi navchalʹnoho protsesu u vy-shchykh medychnykh (farmatsevtychnomu) navchalʹnykh zakladakh Ukrayiny na novomu etapi [The use of modern technologies in higher medicine

educational institutions. Credit-modular system of organization of educational process in higher medical (pharmaceutical) educational institutions of Ukraine at a new stage]. In: Mater. KH yuvi-leynoyi Vseukr. nauk.-prakt. konf. z mizhnarodnoyu uchastyu. Ternopilʹ; 2013. p. 95-6. (in Ukrainian).

Hnatyuk MS, Slabyy OB, Tatarchuk LV. Orhanizatsiyno-metodychni osoblyvosti prove-dennya prakzatsiyi navchalʹnoho protsesu u vyshchykh medychnykh (farmatsevtychnomu) nav-chalʹnykh zakladakh Ukrayiny na novomu etapi [Organizational and methodological features of the event practical classes in operative surgery and topographic anatomy. Credit-module system organization of the educational process in higher medical (pharmaceutical) educational institutions of Ukraine on new stage]. In: Mater. KH yuvileynoyi Vseukr. nauk.-prakt. konf. z mi-zhnarodnoyu uchastyu. Ternopilʹ; 2013. p. 255-6. (in Ukrainian).

Pronina OM, Koptev MM, Danylʹchenko SI. Orhanizatsiya praktychnoyi pidhotovky stude-ntiv z operatyvnoyi khirurhiyi ta topohrafichnoyi anatomiyi v umovakh kredytno-modulʹnoyi systemy navchannya. Dosyahnennya i perspektyvy vprovadzhennya kredytno-modulʹnoyi systemy orhanizatsiyi navchalʹnoho protsesu u vyshchykh medychnykh (farmatsevtychnomu) navchalʹnykh zakladakh Ukrayiny[Organization of practical training of students with operative surgery and topographic anatomy in terms of credit-module system of education. Toachievements and prospects of introduction of credit-modular system of organization of educational process in higher medical (pharmaceutical) educational institutions of Ukraine]. In: Ma-ter. Vseukr. nauk.-prakt. konf. z mizhnarodnoyu uchastyu. Ternopilʹ; 2014. p. 321-3. (in Ukrainian).

Pronina OM, Koptev MM, Danylʹchenko SI. Formuvannya klinichnoho myslennya u studen-tiv pid chas vyvchennya operatyvnoyi khirurhiyi ta topohrafichnoyi anatomiyi [Formation of clinical thinking in students under time of studying operative surgery and topographic anatomy]. Eksperyment. i klin. med. 2014;63(2):25-8. (in Ukrainian).

Pronina OM, Danylʹchenko SI, Koptev MM. Zastosuvannya suchasnykh informatsiynykh tekh-nolohiy u navchalʹnomu protsesi – shlyakh do vdoskonalennya yakosti osvity vitchyznyanykh likariv [Application of modern information technologies in

educational process - a way to improve the quality of education of domestic doctors]. In: Ma-ter. navch.-nauk. konf. z mizhnarodnoyu uchastyu. Suchasni tekhnolohiyi upravlinnya navchalʹnym protsesom u vyshchykh medychnykh navchalʹnykh zakladakh. Poltava; 2014. p. 177-8. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-03

Номер

Розділ

Проблеми викладання