СТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА ОРГАНІВ НЕЙРОІМУНОЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ ЗА УМОВ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ

Автор(и)

  • O. Ковальчук
  • І. Гунас

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-0847.19.3.2020.37

Ключові слова:

опікова хвороба; аденогіпофіз; надниркова залоза; тимус; світлова та електронна мікроскопія

Анотація

Актуальність даного дослідження обумовлена відсутністю спеціальних досліджень предметом яких є аналіз показників ендогенної інтоксикації та структурних змін гістогематичних бар’єрів органів нейроімуноендокринної системи при опіковій хворобі за умов її лікування шляхом інфузії колоїдно-гіперосмолярних розчинів. Встановлено, що особливе значення в розвитку морфологічних змін в аденогіпофізі, кірковій речовині надниркової залози і тимусі мають зміни проникності судинної стінки та загибель ендотеліоцитів, що на кінцевому етапі зазначених реакцій обумовлює появу характерних для опікової травми внутрішньоорганних набряків і крововиливів. Можна стверджувати про наявність специфічного, але загального для усіх вивчених органів, механізму трансформації гістогематичних бар’єрів, який полягає у формуванні під впливом лактопротеїну-С певним чином структурованого розгалуженого мембрано подібного комплексу. Його складові забезпечують не тільки укріплення судинної стінки (як компонента власне гістогематичного бар’єра), але й ізоляцію кластерів клітин (що уможливлює функціонування неушкоджених клітин або клітин з відновленою структурою, а також дозволяє секвеструвати незворотно ушкоджені клітини). Отже, одержані дані свідчать не про відновлення (репарацію) структури гістогематичних бар’єрів, а про їх структурну трансформацію, яка призводить до появи нового утвору – мембрано подібного комплексу, що ефективно (з огляду на показники ендогенної інтоксикації) забезпечує необхідну бар’єрну функцію. Провідним фактором ушкодження гістогематичних бар’єрів в досліджених органах при опіковій хворобі є широкий діапазон морфофункціональних змін судинного ендотелію, обумовлюють утворення наскрізних трансмуральних дефектів у стінці кровоносних судин (“протікань”) і відповідних внутрішньоорганних міжклітинних розширень (“проникнень”), маркером яких є електроннощільний лактопротеїн-С. Лактопротеїн-С та HAES-LX-5% за умов розвитку опікової хвороби здійснюють цито- та ангіопротекторний вплив, гальмують розвиток крововиливів, набряку, попереджають альтерацію клітин аденогіпофіза, кіркової речовини над-
ниркової залози і тимуса та сприяють репарації органів. Лактопротеїн-С виявляє уперше описані мембранопластичні властивості, які забезпечують реалізацію спе-цифічного механізму структурної трансформації гістогематичних бар’єрів, а саме – утворення розгалуженого мембрано подібного комплексу.

Посилання

Azolov VV, Zhehalov VA, Ponomareva HA. Problemy spetsializirovannoy pomoshchi obozhzhennym v Rossii i puti ikh resheniya [Problems of specialized care for the burned in

Russia and ways to solve them]. Mezhdunar. med. zh. 2009;(2):102-7. (in Russian).

Kozynetsʹ HP, Slyesarenko SV, Sorokina OM. Opikova travma ta yiyi naslidky [Burn injury and its consequences]. Dnipropetrovsʹk: Presa Ukrayiny; 2008; 224 p. (in Ukrainian).

Kondratsʹkyy BO, Myndyuk MV, Vynarchyk MY. Obhruntuvannya rozrobky bilkovohosolʹovoho preparatu “Laktoproteyin z sorbitolom” [Rationale for the development of protein-salt drug "Lactoprotein with sorbitol"]. Ukr. zh. hematoloh. ta transfuzioloh. 2004;4(2):43-7. (in Ukrainian).

Keck M, Herdon D, Komolz L.-P. Pathophysiology of burns. Wien Med. Wochenschr. 2009;159:327-36. (in Ukrainian).

Kondratsʹkyy BO, Myndyuk MV, Vynarchyk MY. Transfuziynyy preparat “Laktoproteyin z sorbitolom” – farmakotoksykolohichna kharakterystyka[Transfusion drug "Lactoprotein with sorbitol" - pharmacotoxicological characteristics]. Ukr. zh. hematoloh. ta transfuzio-loh. 2004;4(4):36-9. (in Ukrainian).

Lin CH, Chen WL, Wu BH, Hung TY. Review of Emergency Response Management of 33 Major Burn Victims of the Formosa Fun Coast Dust Explosion Disaster in a Regional Hospital Without Burn Units. J Acute Med. 2019 Sep 1;9(3):110-117. doi: 10.6705/j.jacme.201909_9(3).0003.

Aird WC. Spatial and temporal dynamics of the endothelium. Thromb. Heamost. 2005;3(7):1392-406.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-26

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження