МОРФОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ ЗМІН СІМ’ЯНИКІВ В УМОВАХ ПОСТРЕЗЕКЦІЙНОЇ ПОРТАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ПОЛІОРГАННОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

Автор(и)

  • M. S. Hnatjuk
  • S. O. Konovalenko
  • L. V. Tatarchuk

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-0847.18.4.2019.4

Ключові слова:

сім‛яники, портальна гіпертензія, поліорганна недостатність, морфометрія

Анотація

Морфологічно досліджено сім’яники 50 білих щурів-самців, які були розподілені на 3 групи. 1-а група нараховувала 15 інтактних тварин, 2 – 25 щурів з пострезекційною портальною гіпертензією, 3 – 10 тварин з пострезекційною портальною гіпертензією і поліорганною недостатністю. Евтаназію щурів здійснювали кровопусканням в умовах тіопенталового наркозу через місяць від початку досліду. З сім’яників готували мікропрепарати, забарвлені гематоксилін-еозином, за методом Вейгерта, ванГізон, Маллорі, толуїдиновим синім. Морфометрично на мікропрепаратах яєчок визначали діаметри сім’яних канальців, товщину їх стінки, кількість клітин епітеліо-сперматогенного шару в канальці, кількість клітин Сертолі на каналець, тубуло-інтерстиційний індекс, стромально-паренхіматозні відношення, індекс Лейдіга, індекс інтенсивності сперматогенезу. Кількісні морфологічні показники обробляли статистично. Встановлено, що досліджувані морфометричні показники сім‛яників у 2 і 3 групах спостережень виражено змінювалися порівняно з контрольними величинами. Так, діаметр сім'яних канальців в умовах пострезекційної портальної гіпертензії статистично достовірно (р˂0,001) зменшився на 11,8 %, при розвитку поліорганної недостатності – на 34,0 % (р˂0,001), а кількість клітин епітеліосперматогенного шару в канальці відповідно на 11,3 % та 32,9 % (р˂0,001), що свідчило про наявність атрофії досліджуваних структур. Товщина стінки сім'яних канальців у 2-й групі збільшилося на 8,8 %, у 3-й групі – на 26,9 % (р˂0,001), а індекс Лейдіга – відповідно на 22,9 % та 57,8 % (р˂0,001). Кількість клітин Сертолі в одному сім’яному канальці у 2-й групі зменшилася на 1,6 %, а у 3-й на 8,06 % (р<0,001). Стромально-паренхіматозні відношення у сім’яниках при змодельованій патології статистично достовірно збільшувалися (р˂0,001) на 11,3 % (р˂0,01) та 31,8 % (р˂0,001), а тубуло-інтерстиціальний індекс при цьому зменшився відповідно на 8,9 % та на 31,8 % (р<0,001). Виявлені зміни досліджуваних морфометричних параметрів свідчили про виражене збільшення кількості строми у сім’яниках. Індекс інтенсивності сперматогенезу також відповідно знизився на 2,9 % (р˂0,05) та 38,8 % (р˂0,001). Отримані морфометричні параметри свідчать, що змодельована патологія призводить до зменшення діаметра сім’яних канальців та потовщення їх стінок. В останніх світлооптично спостерігалося склерозування. У просвітах сім’яних канальців при гістологічному дослідженні виявлялися сперматоцити І порядку та сперматогонії, рідше відмічалися сперматоцити ІІ порядку. У канальцях виявлявся білковий детрит та рідко – сперматиди. Таким чином, пострезекційна портальна гіпертензія і поліорганна недостатність призводять до вираженої структурної перебудови судинного, інтерстиційного та ендокринного компонентів сім’яників, яка характеризується дилатацією, повнокров’ям, варикозними розширеннями, стазами, крововиливами, перивазальним набряком переважно венозних судин гемомікроциркуляторного русла, набряком, склерозуванням, інфільтрацією інтерстицію, гіперплазією, помірною гіпертрофією, дистрофією клітин Лейдіга. Виявлені морфологічні зміни домінують при поліорганній недостатності.

Посилання

Vishnievskiy VA, Yefanov MH, Kazakov YV. Siegmientarnye rieziektsyi, otdaliennye rezultaty pri zlokachestviennykh opukholiakh pecheni [Segmental resections, long-term results in malignant tumors of the liver]. Ukrayinskyy zhurnal khirurhiyi. 2012;1(16):5-15. (in Russian).

Nanashima A, Sumida Y, Abo T, Tobinaga S, Takeshita H, Hidaka S, et al. A modified grading system for post-hepatectomy metastatic liver cancer originating from colorectal carcinoma. J Surg Oncol. 2008 Oct1;98(5):363-70. doi: 10.1002/jso.21114.

Dzyhal OF. Formuvannya polisyndromnoyi nedostatnosti khvorykh na tsyroz pechinky z portalnoyu hipertenziyeyu [Formation of polysyndromic insufficiency of patients with portal cirrhosis]. Visnyk naukovykh doslidzhen. 2017;2:88-92. (in Ukrainian).

Kiziltas S. Toll-like receptors in pathophysiology of liver diseases. World J Hepatol. 2016 Nov 18; 8(32): 1354-69. doi: 10.4254/wjh.v8.i32.1354

Hrytsulyak BV, Spaska AM, Hrytsulyak VB. Orkhoepidydymit. Ivano-Frankivs: Prykarpatskyy natsionalnyy universytet; 2010. 188 p. (in Ukrainian).

Hnatyuk MS, Tatarchuk LV. Porushennya vsmoktuvalnoyi funktsiyi tonkoyi kyshky pry postrezektsiyniy portalʹniy hipertenziyi [Violation of the absorption function of the small intestine in postresection portal hypertension]. Visnyk naukovykh doslidzhenʹ. 2018;2:115-20. (in Ukrainian).

Horalʹsʹkyy LP, Khomych VT, Kononskyy O I. Osnovy histolohichnoyi tekhniky i morfofunktsionalni metody doslidzhen u normi i pry patolohiyi [Basis of histological technique and morphofunctional methods of research in normal and pathology]. Zhytomyr: Polissya; 2011. 288 p. (in Ukrainian).

Bazalitskaya SV, Horpinenko YY, Romanienko AM. Diahnostichieskiye metody i kriterii otsenki byopsiynoho matieriala pri muzhskom bezplodii [Diagnostic methods and criteria for evaluating biopsy material in male infertility]. Zdorovie muzhchiny. 2004;3:216-21. (in Russian).

Avtandilov HH. Osnovy kolichiestviennoi patologii [Fundamentals of quantitative pathological anatomy]. Moscow: Meditsyna; 2002. 240 p. (in Russian).

Lapach SN, Gubienko AV, Babich PN. Statistichieskiye metody v miediko-biologichieskikh issliedovaniyakh Excell [Statistical Methods in Excel Biomedical Research]. Kyiv. Morion; 2001. 410 p. (in Russian).

Reznikov OH. Zahalʹni etychni pryntsypy eksperymentiv na tvarynakh [General ethical principles of animal experiments].Endokrynolohiya. 2003;8(1):142-5. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-24

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження