DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.18.2.2019.21

НЕПУХЛИННЕ ПОРУШЕННЯ ПРОХІДНОСТІ ХОЛЕДОХА: ПРИЧИНИ, ДІАГНОСТИКА ТА ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ

V. B. Borysenko

Анотація


Метою дослідження є оптимізація програми комплексної діагностики та лікування хворих з порушенням дистальної прохідності холедоха непухлинного генезу. Матеріал та методи. Проаналізовано результати обстеження та лікування 120 хворих із дистальною непрохідністю холедоха непухлинного генезу. Діагностична програма містила клініко-лабораторну, ультразвукову діагностику, папілоскопію, ендоскопічну ретроградну холангіопанкреатографію і комп'ютерну томографію. Хірургічне лікування проводили з пріоритетним використанням транспапілярних ендобіліарних втручань, при неефективності яких виконували етапну через шкірну черезпечінкову холангіостомію під контролем УЗД і «відкриті» оперативні втручання. Результати. З використанням УЗД ознаки жовчної гіпертензії встановлені у всіх 120 (100 %) хворих. У 94 (78,5 %) пацієнтів порушення дистальної прохідності холедоха супроводжувалося механічною жовтяницею. Розроблений нами діагностичний алгоритм дав змогу в 98 % випадках встановити причину холестазу і кінцевий деталізований діагноз. Одноетапні транспапілярні втручання були ефективними в 92 (76,7 %) випадках. Черезшкірна черезпечінкова етапна холангіостомія виконана 5 (4,2 %) хворим. У якості другого етапу лікування, «відкрита» холедохолітотомія і біліодігестивні анастомози зроблені 12 (10 %) хворим. 16 (13,3 %) пацієнтам, яким встановлена дисфункція сфінктера Одді, оперативне лікування не виконували. Висновки. Запропонована нами діагностична програма з використанням ультразвукової діагностики, папілоскопіі, ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографії дає можливість встановити деталізований діагноз у 98% випадків. Пріоритетним способом хірургічної корекції органічної патології термінального відділу холедоха і зони великого дуоденального сосочка є малоінвазивні транспапілярні втручання і тільки у випадках їх неефективності можливе проведення етапних черезпечінкових ендобіліарних декомпресаційних маніпуляцій і традиційних «відритих» оперативних втручань.

Ключові слова


дистальна непрохідність холедоха; механічна жовтяниця; ультразвукове дослідження; ендобіліарні втручання

Повний текст:

PDF

Посилання


Borysenko VB. Biliarnyy sepsys: pryntsypy dyferentsialʹnoyi diahnostyky z mekhanichnoyu zhovtyanytseyu ta hostrym kholanhitom [Biliary sepsis: principles of differential diagnosis with mechanical jaundice and acute cholangitis]. Arkhiv klinichnoyi medytsyny. 2014;2(part 2):17-9. (in Ukrainian).

Dacenko BM, Borisenko VB. Kriterii diagnostiki i principy lechenija obturacionnoj zheltuhi i ee oslozhnennyh form ostrogo holangita i biliarnogo sepsis [Criteria of diagnosis and principles of treatment of obturation jaundice and its complicated forms - an acute cholangitis and biliary sepsis]. Klinicheskaia khirurgiia. 2013;3:5-8. (in Russian).

Fedorov VJe, Vlasov AP, Fedosejkin IV. Mehanicheskaja zheltuha neopuholevogo geneza [Non-tumor obstructive jaundice]. Moscow: Nauka; 2014: 233 p. (in Russian).

Maistrenko NA, Stukalov VV, Pryadko AS, Azimov FH, Strukov EU, Kazakevich GG. Diagnostika i lecheniye sindroma mekhanicheskoy zheltukhi sindroma mekhanicheskoy zheltukhi dobrokachestvennogo genezadobrokachestvennogo geneza [Diagnosis and Treatment of the Benign Genesis Obstructive Jaundice SyndromeObstructive Jaundice Syndrome]. Annaly khirurgicheskoy gepatologii. 2011; 16(3):26-34. (in Russian).

Parkhisenko YuA, Zhdanov AI, Parkhisenko VYu, Kalashnik RS. Mekhanicheskaya zheltukha: sovremennyye vzglyady na problemu diagnostiki i khirurgicheskogo lecheniya [Obstructive Jaundice — Modern Views on the Problem of Diagnosis and Surgical Treatment]. Ukrainian Journal of Surger. 2013;3: 202-14. (in Russian).

Lee TH, Park SH: Optimal use of wire-assisted techniques and precut sphincterotomy. Clin Endosc. 2016;49(5):467-74.

Adler DG, Lieb II JG, Cohen J, Pike IM, Park WG, Rizk MK, et al. Quality indicators for ERCP. Gastrointest Endosc. 2015;81(1):54-66.

Kang MH, Jeong JW, Han JH. Successful hemostasis by using endoscopic band ligation for uncontrolled postendoscopic sphincterotomy bleeding. Gastrointest Endosc. 2014;79(2):336-7.

Chathadi KV, Chandrasekhara V, Acosta RD, Decker GA, Early DS, Eloubeidi MA, et al. The role of ERCP in benign diseases of the biliary tract. Gastrointest Endosc. 2015;81(4):795-803.

Cotton PB. ERCP (Ensuring Really Competent Practice): enough words-action please! Gastrointest Endosc. 2015 Jun;81(6):1343-5. doi: 10.1016/j.gie.2015.02.026.

Nakai Y, Isayama H, Sasahira N, Kogure H, Sasaki T, Yamamoto N, et al. Risk factors for post-ERCP pancreatitis in wire-guided cannulation for therapeutic biliary ERCP. Gastrointest Endosc. 2015 Jan;81(1):119-26. doi: 10.1016/j.gie.2014.06.005.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Борисенко ВБ. Біліарний сепсис: принципи диференціальної діагностики з механічною жовтяницею та гострим холангітом. Архів клінічної медицини. 2014;2(20):17-9.

2. Даценко БМ, Борисенко ВБ. Критерии диагностики и принципы лечения обтурационной желтухи и ее осложненных форм − острого холангита и билиарного сепсиса. Клінічна хірургія. 2013;3:5-8.

3. Федоров ВЭ, Власов АП, Федосейкин ИВ. Механическая желтуха неопухолевого генеза. М: Наука; 2014: 233 с.  4. Майстренко НА. Диагностика и лечение синдрома механической желтухи доброкачественного генеза. Анналы хирургической гепатологии.  2011;3(16):26-34.

5. Пархисенко Ю А. Механическая желтуха: современные взгляды на проблему диагностики и хирургического лечения. Украинский журнал хирургии. 2013;3(22):13-20.

6. Lee TH, Park SH. Optimal use of wire-assisted techniques and precut sphincterotomy. Clin Endosc. 2016;49(5):467-74.

7. Adler DG, Lieb II JG, Cohen J, Pike IM, Park WG, Rizk MK, et al. Quality indicators for ERCP. Gastrointest Endosc. 2015;81(1):54-66.

8. Kang MH, Jeong JW, Han JH. Successful hemostasis by using endoscopic band ligation for uncontrolled postendoscopic sphincterotomy bleeding. Gastrointest Endosc. 2014;79(2):336-7.

9. Chathadi KV, Chandrasekhara V, Acosta RD, Decker GA, Early DS, Eloubeidi MA, et al. The role of ERCP in benign diseases of the biliary tract. Gastrointest Endosc. 2015;81(4):795-803.

10. Cotton PB. ERCP (Ensuring Really Competent Practice): enough words-action please! Gastrointest Endosc. 2015;81(6):1337-42.

11. Nakai Y, Isayama H, Sasahira N, Kogure H, Sasaki T, Yamamoto N, et al. Risk factors for post-ERCP pancreatitis in wire-guided cannulation for therapeutic biliary ERCP. Gastrointest Endosc. 2015:81(1);11926.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)