DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.18.2.2019.13

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ПЕЧІНКИ У ЩУРІВ ІЗ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ НА ТЛІ НАБУТОГО І ВРОДЖЕНОГО ЙОДОДЕФІЦИТУ

V. B. Stetsevyat, M. M. Bagrii, N. M. Voronych-Semchenko

Анотація


У щурів із інсулінорезистентністю (ІР) виявлено розвиток регенераторних процесів у клітинах печінки, зокрема в ядрах, на що вказує збільшення ядерно-цитоплазматичного індексу та наявність двохядерних гепатоцитів. Проте напруженість регенераторного процесу є невисокою (встановлено зменшення співвідношення площі ядерця до площі ядра гепатоцитів). Статевий диморфізм полягає у наявності осередків жирової дистрофії та вираженому зональному характері дистрофічних процесів гепатоцитів у самок порівняно з самцями,  у яких дистрофія має більше дифузний характер. Обтяжує розвиток структурних змін у печінці йододефіцит, особливо, вроджений. Гепатобіліарний ризик за умов ІР на тлі йодної депривації вищий у самок.

Ключові слова


інсулінорезистентність; набутий йододефіцит; вроджений йододефіцит; структура печінки; статевий диморфізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Ismailov SI, Huliamova KhR, Akhmedova ShU, Maksutova NN. Vzaimosvyaz' sakharnogo diabeta i tireoidnoy patologii (obzor literatury) [Correlation of diabetes mellitus and thyroid patholigy (literature review)]. International Journal of Endocrinology. 2015;3(67):148-52. (in Russian).

Shuprovych AA. Porushennya obminu sechovoyi kysloty u shchuriv z eksperymentalʹnym insulinorezystentnym synd-romom, indukovanym fruktozoyu [Violation of uric acid metabolism in rats with experimental insulin resistant syndrome induced by fructose[. Fiziol Zh. 2011;57(1):72-81. (in Ukrainian).

Martinez-Galan JR, Pedraza P, Santacana M. Early effect of iodine deficiency on radial glial cells of the hippocampus of the rat fetus. J Clin Invest. 1997;99:2701-9.

Bagriy MM, Dibrova VA. Metodyky morfolohichnykh doslidzhenʹ [Methods of morphological research]. Vinnitsa: Nova knyha; 2016. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Исмаилов СИ, Гулямова ХР, Ахмедова ШУ, Максутова НН. Взаимосвязь сахарного диабета и тиреоидной патологии (обзор литературы). Международный эндокринологический журнал. 2015;3(67):148-52.

2. Шупрович АА, Гуріна НМ, Корпачева-Зінич ОВ. Порушення обміну сечової кислоти у щурів з експериментальним інсулінорезистентним синдромом, індукованим фруктозою. Фізіологічний журнал. 2011;57(1):72-81.

3. Martinez-Galan JR, Pedraza P, Santacana M. Early effect of iodine deficiency on radial glial cells of the hippocampus of the rat fetus. J Clin Invest. 1997;99:2701-9.

4. Багрій ММ, Діброва ВА. Методики морфологічних досліджень: монографія. Вінниця: Нова книга; 2016.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)