DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.18.2.2019.7

КЛІНІЧНІ ПРЕДИКТОРИ ГОСТРОЇ-НА-ХРОНІЧНІЙ ПЕЧІНКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ В ХІРУРГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ У ХВОРИХ НА ЦИРОЗ

I. O. Syplyviy, O. G. Petiunin, K. L. Moroz

Анотація


Мета дослідження. Визначити доопераційні клінічні предиктори гострої-на-хронічній печінкової недостатності (ГХПН) при хірургічному лікуванні хворих на цироз печінки (ЦП). Проведено комплексну мультифакторну оцінку функції печінки у 137 хворих на ЦП, що перенесли оперативне лікування. У 84 (61,31%) хворих виконано дистальний спленоренальний анастомоз (ДСРА) за Warren, у 32 (23,36%) хворого виконано екстраперитонізацію правої частки печінки з інтраопераційним або посегментарним лазерним опромінюванням її поверхні, у 21 (15,33%) хворих виконано перев’язку лівих шлункових артерії та вени разом із селезінковою артерією. Вік хворих – від 9 до 66 років. Перед операцією виконували клінічні, біохімічні, інструментальні та морфологічні дослідження, використовували математичний аналіз. Встановлено, що ГХПН ускладнює ранній післяопераційний період у 33,57% хворих на ЦП, зумовлюючи летальність на рівні 56,52%. У хворих на ЦП біохімічними показниками розвитку післяопераційної ГХПН є підвищення загального білірубіну, сечовини та креатиніну сироватки крові, збільшення співвідношення АсАТ до АлАТ. Діагностичні критерії Child-TurcottePugh дають змогу оцінювати функціональний стан печінки та можуть використовуватися в клінічній практиці при виборі лікувальної тактики, але є недостатньо чутливими для прогнозування ГХПН. Імовірність розвитку ГХПН у післяопераційному періоді найвища у хворих на ЦП з наявним асцитом та, особливо, при сполученні асциту з кровотечею з варикозних вен стравоходу та шлунку. Визначення морфологічної картини цирозу за результатами морфометричних досліджень біоптатів печінки найбільш точно дає підставу передбачити розвиток ГХПН після операції. Наявність у хворого на ЦП комплексу ультразвукових ознак, як ось: діаметр воротної вени більший за 1,4 см, ЛШК у воротній вені менша за 12 см/с та ІПЗ більший за 0,13 см х с вказує на високу вірогідність розвитку ГХПН в ранньому післяопераційному періоді.

Ключові слова


цироз печінки; гостра-на-хронічній печінкова недостатність; хірургічне лікування; предиктори виникнення

Повний текст:

PDF

Посилання


Jalan R, Gines P, Olson JC Mookerjee RP, Moreau R, Garcia-Tsao G, et al. Acute-on chronic liver failure.

J. Hepatol. 2012 Dec 1;57(6):1336-48.

Marciano S, Mauro EM, Gadano AC. Acute-on-chronic liver failure: an update. OA Hepatology 2013 Jun 01;1(1):4.

Sarin SK, Kumar A, Almeida JA, Chawla YK, Fan ST, Garg H, et al. Acute-on-chronic liver failure: consensus recommendations of the Asian Pacific Association for the study of the liver (APASL). Hepatol Int. 2009 Mar;3(1):269-82. doi: 10.1007/s12072-008-9106-x

Zamora Nava LE, Aguirre Valadez J, Chavez-Tapia NC, Torre A. Acute-on-chronic liver failure: a review. Ther Clin Risk Manag. 2014;10:295-303. doi: 10.2147/TCRM.S59723

Sarin SK, Kedarisetty CK, Abbas Z, Amarapurkar D, Bihari C, Chan AC, et al. Acute-on-chronic liver failure: consensus recommendations of the Asian Pacific Association for the Study of the Liver (APASL) 2014. Hepatol Int. 2014 Oct;8(4):453-71. doi: 10.1007/s12072-014-9580-2.

Olson JC, Kamath PS. Acute-on-chronic liver failure: concept, natural history, and prognosis. Curr Opin Crit Care. 2011 Apr;17(2):165-9. doi: 10.1097/MCC.0b013e328344b42d.

Jalan R, Stadlbauer V, Sen S, Cheshire L, Chang YM, Mookerjee RP. Role of predisposition, injury, response and organ failure in the prognosis of patients with acute-on-chronic liver failure: a prospective cohort study. Crit Care. 2012 Nov 27;16(6):R227. doi: 10.1186/cc11882.

del Olmo JA, Flor-Lorente B, Flor-Civera B, Rodriguez F, Serra MA, Escudero A, et al. Risk factors for nonhepatic surgery in patients with cirrhosis. World J Surg. 2003 Jun;27(6):647-52. Epub 2003 May 13.

Moreau R, Jalan R, Gines P, Pavesi M, Angeli P, Cordoba J, et al. Acute-on-chronic liver failure is a distinct syndrome that develops in patients with acute decompensation of cirrhosis. Gastroenterology. 2013 Jun;144(7):1426-37, 1437.e1-9. doi: 10.1053/j.gastro.2013.02.042.

Hernaez R, Sola E, Moreau R, Gines P. Acute-on-chronic liver failure: an update. Gut. 2017 Mar;66(3):541-553. doi: 10.1136/gutjnl-2016-312670.

Syplyviy VO, Petiunin OG, Markovsky VD, Petiunin PO, Ievtushenko OV. New approach for evaluation of functional liver reserve in surgical treatment of the cirrhotic patients. In:Proceedings of the 10th World Congress of IHPBA; 2012; Paris. 2012. p.1086

Syplyviy VO, Petiunin OG, Markovsky VD, Petiunin PO, Ievtushenko OV. Risk factors and prognosis of hepatic failure at surgical treatment of liver cirrhotic patients. HPB. 2014;16(Suppl. 2):512

Syplyviy VO, Petiunin OG, Markovsky VD, Petiunin PO, Ievtushenko OV. A new complex approach for evaluation of liver function in the cirrhotic patients. Inter collegas. 2014;1:172-7.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Jalan R, Gines P, Olson JC et al. Acute-on-chronic liver failure. J. Hepatol. 2012 Dec 1;57(6):1336-48.

2. Marciano S, Mauro EM, Gadano AC. Acute-on-chronic liver failure: an update. OA Hepatology 2013 Jun 01;1(1):4.

3. Sarin S, Kumar A, Almeida J, et al. Acute-on-chronic liver failure: consensus recommendations of the Asian Pacific Association for the study of the liver (APASL). Hepatol Int. 2009;3:269-82.

4. Zamora Nava et al. Acute-on-chronic liver failure: a review. Therapeutics and Clinical Risk Management 2014:10 295-303.

5. Sarin SK, Kedarisetty CK, Abbas Z, et al. Acute-on-chronic liver failure: consensus recommendations of the Asian Pacific Association for the Study of the Liver (APASL) 2014. Hepatol Int 2014;8:453-71.

6. Olson J, Kamath P. Acute-on-chronic liver failure: concept, natural history, and prognosis. Curr Opin Crit Care. 2011;17:165-9.

5. Jalan R., Stadlbauer V., Sen S. et al. Role of predisposition, injury, response and organ failure in the prognosis of patients with acute-on-chronic liver failure: a prospective cohort study. Critical Care 2012, 16:R227.

6. del Olmo JA, Flor-Lorente B, Flor-Civera B et al. Risk factors for nonhepatic surgery in patients with cirrhosis. World J Surg 2003;27:647-52.

7. Moreau R, Jalan R, Gines P, et al. Acute-on-chronic liver failure is a distinct syndrome that develops in patients with acute decompensation of cirrhosis. Gastroenterology. 2013 Jun;144(7):1426-37, 1437.

8. Hernaez R, et al. Gut 2017;0:1-13. doi:10.1136/gutjnl-2016-312670

9. V.Syplyviy, O.Petiunin, V.Markovskiy, et al. New approach for evaluation of functional liver reserve in surgical treatment of the cirrhotic patients. 10th World Congress of IHPBA. Paris.2012.:1086

10. V.Syplyviy, O.Petiunin, V.Markovskiy et al. Risk factors and prognosis of hepatic failure at surgical treatment of liver cirrhotic patientsю HPB,Vol.16, Suppl.2, 2014, Seoul, Korea:503

11. Syplyviy V.O, Petiunin O.G, Markovsky V.D et al. A new complex approach for evaluation of liver function in the cirrhotic patients. Inter colegas.2014. Vol. 1, P.172-7.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)