DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.18.2.2019.6

КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ МАРКЕРІВ РЕЦИДИВНИХ ВИРАЗКОВИХ КРОВОТЕЧ

I. I. Dutka

Анотація


Частота розвитку рецидивних виразкових кровотеч залишається на сталому рівні. Шкали Forrest, Glasgow Blatchford, Rockall є недостатньо надійними. Мета роботи. Напрацювання комплексного підходу до прогнозування рецидивів виразкових кровотеч для створення інформативної шкали. Матеріал і методи. 203 хворих на виразкову хворобу, у 167 з яких виникла гостра виразкова кровотеча. У 24 хворих виник рецидив кровотечі. Оцінювали клінічні показники, клас кровотечі за Forrest, клас коморбідності, активність процесів окиснення ліпідів, білків і антиоксидантних чинників, фібринолітичної, протеолітичної активності плазми венозної крові, коагулограму. Провели генотипування РАІ1 (SERPINE 1). Встановлено, що передумовами виникнення рецидивних виразкових кровотеч є дисбаланс у системі гемостазу, серед причин якого можуть бути генетично детерміновані зміни механізмів гемокоагуляції. Рецидиви сприсиняє також порушення рівноваги редокс-реакцій. Комплексне врахування досліджених клінічних і лабораторних показників може створити основу для напрацювання інформативної шкали стосовно прогнозування рецидивів виразкових кровотеч. Отримані дані засвідчують також необхідність корегування медикаментозних заходів, спрямованих на запобігання відновленню кровотечі. Висновки. 1. Рецидивні виразкові кровотечі частіше виникають у чоловіків, у хворих без виразкового анамнезу, у разі наявності класів ІІ і І за Forrest та коморбідної патології ІІ-ІІІ класів. 2. Лабораторними маркерами небезпеки рецидиву кровотечі є високі показники вмісту первинних продуктів пероксидації ліпідів, рівня окиснення нейтральних білків, вмісту фібринази, низькі показники рівня окиснення основних білків та вмісту глутатіону відновленого і каталази, неферментаційної фібринолітичної активності плазми, а також протромбінового індексу. 3. Генетичним маркером небезпеки рецидиву кровотечі є поліморфізм G43A гена РАІ-1.

Ключові слова


гостра виразкова кровотеча; рецидив кровотечі; прогнозування

Повний текст:

PDF

Посилання


Matviichuk BO, Rachkevych SL, Tumak IM, Korol YaA, Pater YaZ, Kushniruk OI, et al. Prohnozuvannia retsydyvu vyrazkovykh krovotech pislia endoskopichnoho hemostazu [Prognostication of recurrence of ulcer bleeding after endoscopic hemostasis]. Acta medica Leopoliensia. 2015;21(3):53-8. (in Ukrainian).

Grynchuk FV. Analiz chynnykiv ryzyku retsydyvnykh vyrazkovykh krovotech [Tha analysis of risk factors for recurrent ulcer bleeding]. In: Aktualni pytannia medychnoi teorii ta praktyky Proceedings of the international scientific and practical conference; 2016 Dec 9-10; Dnipro. Dnipro: Salutem; 2016. p. 66-9. (in Ukrainian).

Cheng HC, Wu CT, Chen WY, Yang EH, Chen PJ, Sheu BS. Risk factors determining the need for second-look endoscopy for peptic ulcer bleeding after endoscopic hemostasis and proton pump inhibitor infusion. Endosc Int Open. [Internet] 2016 Feb 8 [cited 2019 Feb 19]; 4(3):E255–E262. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4798837/ doi: 10.1055/s-0041-111499

Park SJ, Park H, Lee YC, Choi CH, Jeon TJ, Park JC, et al. Effect of scheduled second-look endoscopy on peptic ulcer bleeding: a prospective randomized multicenter trial. Gastrointest Endosc. 2018;87(2):457-465. doi: 10.1016/j.gie.2017.07.024.

Forrest JA, Finlayson ND, Shearman DJ. Endoscopy in gastrointestinal bleeding. Lancet. 1974;2(7877):394-7. doi: 10.1016/s0140-6736(74)91770-x

Blatchford O, Murray WR, Blatchford M. A risk score to predict need for treatment for upper-gastrointestinal haemorrhage. Lancet. 2000;356(9238):1318-21.

Rockall TA, Logan RF, Devlin HB, Northfield TC. Risk assessment after acute upper gastrointestinal haemorrhage. Gut. 1996;38(3):316-21.

Fomin PD, Usenko OYu, editors. Nevidkladna khirurhiia orhaniv cherevnoi porozhnyny (standarty orhanizatsii ta profesiino oriientovani alhorytmy nadannia medychnoi dopomohy) [Emergency surgery of the abdominal cavity (organizational standards and professionally oriented algorithms for providing medical care)]. Kyiv: Biblioteka “Zdorov’ia Ukrainy”; 2018. 354 p. (in Ukrainian).

Grynchuk FV. Nova shkala dlia otsiniuvannia komorbidnosti v nevidkladnii abdominalnii khirurhii [New scale for assessing comorbidity in emergency abdominal surgery]. Art of Medicine. 2018;4(8):55-7. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Матвійчук БО, Рачкевич СЛ, Тумак ІМ, Король ЯА, Патер ЯЗ, Кушнірук ОІ, та ін. Прогнозування рецидиву виразкових кровотеч після ендоскопічного гемостазу. Acta medica Leopoliensia. 2015; 21(3):53-8.

2. Гринчук ФВ. Аналіз чинників ризику рецидивних виразкових кровотеч. Збірник матеріалів міжнародної наук.-практ. конф. Актуальні питання медичної теорії та практики; 2016 груд. 9-10; Дніпро. Дніпро: “Salutem”; 2016, с. 66-9.

3. Cheng HC, Wu CT, Chen WY, Yang EH, Chen PJ, Sheu BS. Risk factors determining the need for second-look endoscopy for peptic ulcer bleeding after endoscopic hemostasis and proton pump inhibitor infusion. Endosc Int Open. 2016; 4(3):E255–E262. Доступно на: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4798837/ doi: 10.1055/s-0041-111499

4. Park SJ, Park H, Lee YC, Choi CH, Jeon TJ, Park JC, et al. Effect of scheduled second-look endoscopy on peptic ulcer bleeding: a prospective randomized multicenter trial. Gastrointest Endosc. 2018;87(2):457-465. doi: 10.1016/j.gie.2017.07.024.

5. Forrest JA, Finlayson ND, Shearman DJ. Endoscopy in gastrointestinal bleeding. Lancet. 1974;2(7877):394-7. doi: 10.1016/s0140-6736(74)91770-x

6. Blatchford O, Murray WR, Blatchford M. A risk score to predict need for treatment for upper-gastrointestinal haemorrhage. Lancet. 2000;356(9238):1318-21.

7. Rockall TA, Logan RF, Devlin HB, Northfield TC. Risk assessment after acute upper gastrointestinal haemorrhage. Gut. 1996;38(3):316-21.

8. Фомін ПД, Усенко ОЮ, редактори. Невідкладна хірургія органів черевної порожнини (стандарти організації та професійно орієнтовані алгоритми надання медичної допомоги). Київ: Бібліотека «Здоров’я України»; 2018.354 с.

9. Гринчук ФВ. Нова шкала для оцінювання коморбідності в невідкладній абдомінальній хірургії. Art of Medicine. 2018;4(8):55-7.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)