DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.18.2.2019.2

СТРУКТУРА І АНАЛІЗ НЕСПРОМОЖНОСТІ ШВІВ АНАСТОМОЗІВ У ХВОРИХ З НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЮ ДИСПЛАЗІЄЮ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ

I. I. Voitiv

Анотація


Обстежено 42 хворих з неспроможністю швів анастомозів порожнистих органів травлення, які лікувались у ДУ «НІХТ ім. О.О. Шалімова». Визначено частоту поширення фенотипічних синдромів патології сполучної тканини, на основі яких розроблена оцінювальна скринінг-шкала, яка дає змогу діагностувати та визначити ступінь вираженості недиференційованої дисплазії сполучної тканини (НДСТ). Виявлено найбільш інформаційні фенотипічні маркери НДСТ у хворих з неспроможністю швів анастомозів порожнистих органів травлення: вісцеральний (78,6%), судинний (73,8%), аритмічний (54,7%) синдроми. Розроблено спосіб діагностики НДСТ, який оцінює найбільш інформаційні фенотипічні, вісцеральні та інструментальні ознаки патології сполучної тканини. Виявлено, що наявність дисплазії сполучної тканини у хворих з неспроможністю анастомозів порожнистих органів травлення є обтяжуючим коморбідним фактором, що важко піддається лікуванню та супроводжується високими показниками летальності. Наявність ознак НДСТ у таких хворих необхідно враховувати при виборі адекватної хірургічної тактики та комплексного патогенетично обґрунтованого лікування.

Ключові слова


недиференційована дисплазія сполучної тканини; неспроможність швів анастомозів; фенотипічні і біохімічні маркери; критерії діагностики

Повний текст:

PDF

Посилання


Boyko VV, Leonov AV, Taraban IA, Logatchev VK, Leonov VV. Nespromozhnist kyshkovykh anastomoziv [Incapacity of intestinal anastomoses]. Kharkiv surgical school. 2013;6(63):5-8. (in Ukrainian).

Pitel S, Lefevre JH, Tiret E, Chafai N, Parc Y. Redo coloanal anastomosis: a retrospective study of 66 patients. Ann Surg. 2012 Nov;256(5):806-10; discussion 810-1. doi: 10.1097/SLA.0b013e318272de70.

de Zeeuw S, Ali UA, Donders RA, Hueting WE, Keus F, van Laarhoven CJ. Update of complications and functional outcome of the ileo-pouch anal anastomosis: overview of evidence and meta-analysis of 96 observational studies. Int J Colorectal Dis. 2012;27(7):843-53. doi: 10.1007/s00384-011-1402-6

Alekseeva NT, Glukhov AA, Ostroushk AP. Rol' kletok fibroblasticheskogo differona v protsesse zazhivleniya ran [The role of fibroblastic cells differona in the process of wound healing]. Bulletin of experimental and clinical surgery. 2012;5(3):601-8. (in Russian).

Zaremba YH, Zimba OO. Dysplaziia spoluchnoi tkanyny: suchasnyi stan problemy [Connective tissue dysplasia: current state of the problem]. Simeina medytsyna. 2013;4:121-4. (in Ukrainian).

Voitiv YaYu. Sposib diahnostyky nedyferentsiiovanoi dysplazii spoluchnoi tkanyny [Features of manifestationof undifferentiated connective tissue dysplasia in surgical patients]. Clinical Anatomy and Operative Surgery. 2017; 4:14-16. doi: https://doi.org/10.24061/1727-0847.16.4.2017.86 (in Ukrainian).

Usenko OYu, Voitiv Ya.Yu. Chastota ta kryterii diahnostyky nedyferentsiiovanoi dysplazii spoluchnoi tkanyny u khvorykh khirurhichnoho statsionaru [The rate and criteria of diagnosis of undifferentiated dysplasia of connective tissue in stationary patients]. Klinicheskaia khirurgiia. 2017;10:5-7. doi: https://doi.org/10.26779/2522-1396.2017.10.05 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бойко ВВ Неспроможність кишкових анастомозів. Харківська хірургічна школа. 2016;(63):5-8.

2. Pitel S, Lefèvre JH, Tiret E. Redo coloanal anastomosis: a retrospective study of 66 patients. Ann Surg. 2012; 256 (5):806-811.

3. de Zeeuw S, Ali UA, Donders RA, Hueting WE, Keus F, van Laarhoven CJ. Update of complications and functional outcome of the ileo-pouch anal anastomosis: overview of evidence and meta-analysis of 96 observational studies. Int. J. Colorectal Dis. 2012;27:843-853.

4. Алексеева Н.Т, Глухов АА, Остроушко АП. Роль клеток фибробластического дифферона в процессе заживления ран. Вестник экспериментальной и клинической хирургии. 2012;5(3):601-608.

5. Заремба ЄХ. Дисплазія сполучної тканини: сучасний стан проблеми. Сімейна медицина. 2013;4:121-4.

6. Войтів ЯЮ. Особливості проявів недиференційованої дисплазії  сполучної тканиниу хворих хірургічного профілю. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. 2017;16(4):14-6.

7. Усенко ОЮ. Частота та критерії діагностики недиференційованої дисплазії сполучної тканини у хворих хірургічного стаціонару. Клінічна хірургія. 2017;10:5-7.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)