DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.18.2.2019.1

АБСЦЕСИ ПЕЧІНКИ: ДІАГНОСТИКА ТА ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ

V. O. Shaprynskyi, V. M. Makarov, O. A. Kaminskyi, V. G. Suleimanova, V. F. Biloschitskyi

Анотація


Вивчені результати лікування 134 хворих з абсцесами печінки (АП). Пацієнти розподілені на групу порівняння – 64 особи (47,7%), проліковані традиційними методиками, та основну групу – 70 пацієнтів (52,3%), для лікування яких перевага надавалася мініінвазивним хірургічним втручанням. Холангіогенні абсцеси траплялися у 30,6%, криптогенні – у 25,4%, гематогенні – у 21,6%, контактні – у 11,2%, посттравматичні – у 9,0% і АП в результаті нагноєння метастазів пухлин – 2,2%.  Поодинокі нагноєння в печінці виявлялися частіше – 87,3% випадків, численні – 12,7%. Насамперед, вражалися 3, 6 і 7 сегменти печінки – 12,9 %, 26,1 %, 32,0 % відповідно. У групі порівняння переважали операції дренування АП, виконані шляхом лапаротомії – 56 втручань (87,5% від 64 пацієнтів) проти 22 (31,4% від 70 пацієнтів) в основній групі. Черезшкірне дренування гнійників – 8 (12,5%) і 42 (60%) відповідно. Лапароскопічні операції проведені тільки  в основній групі, і містили зовнішнє санаційне дренування АП у 3 випадках, фенестрацію – у 2,  пункційно-аспіраційну санацію – в 1, що склало загалом 6 втручань або 8,6%. Отже, в основній групі мініінвазивні хірургічні підходи до дренування АП застосовані у більшої частини – 48 (68,6%) пацієнтів проти 8 (12,5%) досліджених у групі порівняння. Використання мініінвазивних хірургічних дренуючих методик АП дало змогу достовірно (р<0,05) знизити кількість післяопераційних ускладнень з 48,3% у контрольній до 13,5% в основній групі, скоротити тривалість перебування хворого в стаціонарі з 14,6±1,4 до 5,2±0,8 доби та знизити післяопераційну летальність з 7,8% до 2,8% відповідно.

Ключові слова


абсцес печінки; мініінвазивні хірургічні методики; черезшкірне дренування; лапароскопічне дренування

Повний текст:

PDF

Посилання


Alperovich BI. Hirurgiya pecheni [Liver Surgery]. Moscow: GEOTAR Media; 2010. 352 р. (in Russian).

Linyov KA. Diagnostika i metody hirurgicheskogo lecheniya abstsessov pecheni [Diagnostics and methods of surgical treatment of liver abscesses]. Ukrayinskiy zhurnal ekstremalnoyi meditsini. 2010;1(11):103-5. (in Russian).

Nichitaylo MYu, Moshkivskiy GYu, Kostylev MV, Lebedeva EYu. Ultrazvukova diagnostika abstsesu pechsnki. Mozhlivosi i zdobutki [Ultrasonographic diagnostic of the hepatic abscess. Possibilities and achievements]. Klinichna hirurgiya. 2010;10(811):12-5. (in Ukrainian).

Linyov KO. Porivnyalna otsinka metodiv hirurgichnogo likuvannya abstsesiv pechinki [Comparative assessment of surgical treatment of liver abscesses][dissertation]. Kharkiv: Kharkivsʹkyy natsionalʹnyy medychnyy universytet; 2011. p.19. (in Ukrainian).

Shaprynskyi VA, Makarov VM, Suleimanova VG. Mikrobiologicheskiy peyzazh abstsessov pecheni [Microbiological landscape of liver abscesses]. Hirurgiya. Vostochnaya Evropa. 2018;3(7):311-6. (in Russian).

Desyaterik VI, Kotov OV, Savchenko TI, Chechel RYu. Miniinvazivni vtruchannya pri abstsesah pechinki [Mini-invasive interventions at liver abscesses]. Ukrayinskiy zhurnal hirurgiyi. 2011;3(12):179-82. (in Ukrainian).

Linyov KA. Sravnenie klinicheskogo techeniya i rezultatov lecheniya abstsessov pecheni holangiogennoy i kriptogennoy etiologii [Comparison of clinical features, treatment outcomes of liver abscesses of cholangiogenic and cryptogenic origin]. Ukrayinskiy zhurnal ekstremalnoyi meditsini. 2010;3:39-41. (in Russian).

Kotenko OG, Gomolyako IV, Gusev AV, Klochkova NE, Petrische II, Minich AA. Morfologicheskoe obos-novanie hirurgicheskogo lecheniya hronicheskogo abstsessa pecheni [Morphological substantiation of surgical treatment of chronic hepatic abscess]. Klinichna hirurgiya. 2011;3:34-7. (in Russian).

Shevchuk IM, Shevchuk MG, Dronyak MM, Vatseba AO. Suchasni aspekti hirurgichnogo likuvannya hvorih na abstsesi pechinki, uskladneni abdominalnym sepsisom [Modern aspects in surgical treating patients with hepatic abscesses complicated with abdominal sepsis]. Shpytalna hirurgiya. 2010;3:46-8. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Альперович БИ. Хирургия печени. М.: ГЭОТАР Медиа; 2010. 352 с.

2. Линев КА. Диагностика и методы хирургического лечения абсцессов печени. Український журнал екстремальної медицини. 2010 січ.; 1(11): 103-105. 

3. Ничитайло МЮ, Мошківський ГЮ, Костилєв МВ, Лебедєва ЕЮ. Ультразвукова діагностика абсцесу печінки. Можливості і здобутки. Клінічна хірургія. 2010 жовт.; 10 (811): 12-5.

4. Ліньов КО. Порівняльна оцінка методів хірургічного лікування абсцесів печінки [дисертація]. Харків:  Харк. нац. мед. ун-т; 2011. 19 с.

5. Шапринський ВО,  Макаров ВМ, Сулейманова ВГ. Микробиологический пейзаж абсцессов печени. Хирургия. Восточная Европа. 2018 окт.; 3(7): 311-6

6. Десятерик ВІ, Котов ОВ, Савченко ТІ, Чечель РЮ. Мініінвазивні втручання при абсцесах печінки. Український журнал хірургії. 2011 квіт.; 3(12): 179-82.

7. Линев КА. Сравнение клинического течения и результатов лечения абсцессов печени холангиогенной и криптогенной этиологии. Український журнал екстремальної медицини. 2010 квіт.; 3(11): 39-­41.

8. Котенко ОГ, Гомоляко ИВ, Гусев АВ, Клочкова НЕ, Петрище ИИ, Минич АА. Морфологическое обоснование хирургического лечения хронического абсцесса печени. Клінічна хірургія. 2011 бер.; 3(816): 34-7.

9. Шевчук ІМ, Шевчук МГ, Дроняк ММ, Вацеба АО. Сучасні аспекти хірургічного лікування хворих на абсцеси печінки, ускладнені абдомінальним сепсисом. Шпитальна хірургія. 2010 вер.; 3: 46-8.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)