DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.11.2.2012.19

ГОСТРИЙ ГНІЙНИЙ ПОШИРЕНИЙ ПЕРИТОНІТ: ПРОВІДНІ КОМПОНЕНТИ СУЧАСНОЇ ХІРУРГІЧНОЇ ТАКТИКИ

V. P. Andryushchenko, S. T. Fedorenko, D. V. Andryushchenko

Анотація


На підставі аналізу результатів лікування 371 хворого на гострий гнійний поширений перитоніт визначено провідні компоненти операційного втручання: усунення/елімінація причини перитоніту, санація, лаваж і дренування черевної порожнини в поєднанні з пролонгованою інтубацією тонкої кишки, реалізацією черезтюбажних лікувальних програм, формуванням тимчасової тонкокишкової нориці, виконанням за показаннями програмованої релапаротомії.

Ключові слова


гострий поширений перитоніт; хірургічне лікування

Повний текст:

PDF

Посилання


Andryushchenko VP. Aktualʹni aspekty khirurhichnoho likuvannya hostroho poshyrenoho perytonitu [Actual aspects of surgical treatment of acute widespread peritonitis]. Visn. Ukr. stomatol. akademiyi. 2009;9(1):34-8. (in Ukrainian).

Savelʹev VS, Helʹfand BR, Fylymonov MY. Perytonyt [Peritonitis]. Moscow: Lytera; 2006. 208 p. (in Russian).

Andryushchenko VP, Fedorenko ST, Makara VZ. Patomorfolohichni zminy tonkoyi kyshky pry yiyi dekompresiyi shlyakhom inkubatsiyi [Pathomorphological changes of the small intestine during decompression by incubation]. Klinichna khirurhiya. 1995;2:14-5. (in Ukrainian).

Andryushchenko VP, Fedorenko ST. Zastosuvannya cherezzondovoyi likuvalʹnoyi prohramy u khvorykh z hostroyu neprokhidnistyu kyshechnyku ta perytonitom [Application through a prognostic therapeutic program in patients with acute bowel obstruction and peritonitis]. Klinichna khirurhiya. 1997;9-10:18-20. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андрющенко В.П. Актуальні аспекти хірургічного лікування гострого поширеного перитоніту / В.П.Андрющенко, С.Т.Федоренко, Д.В.Андрющенко // Вісн. Укр. стоматол. академії. – 2009. – Т. 9, вип. 1. – С. 34-38.

2. Савельев В.С. Перитонит: практическое руководство / Савельев В.С., Гельфанд Б.Р., Филимонов М.И. –
М.: Литера, 2006. – 208 с.

3. Андрющенко В.П. Патоморфологічні зміни тонкої кишки при її декомпресії шляхом інкубації / В.П.Андрющенко, С.Т.Федоренко, В.З.Макара // Клін. хірургія. – 1995. – № 2. – С.14-15.

4. Андрющенко В.П. Застосування череззондової лікувальної програми у хворих з гострою непрохідністю
кишечнику та перитонітом / В.П.Андрющенко, С.Т.Федоренко // Клін. хірургія. – 1997. – № 9-10. – С.18-20.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)