DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.18.3.2019.8

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РОЗВИТКУ СИНДРОМУ ПОЛІОРГАННОЇ НЕДОСТАТНОСТІ НА ОСНОВІ ДИНАМІКИ МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ ПРИ ГОСТРОМУ ПОШИРЕНОМУ ПЕРИТОНІТІ

I. Ya. Dziubanovskyi, B. M. Verveha, A. M. Prodan, A. A. Kovalchuk

Анотація


Актуальною проблемою ургентної абдомінальної хірургії залишається гострий поширений перитоніт, летальність при якому доволі висока, за рахунок розвитку синдрому поліорганної недостатності. Мета дослідження – вивчити динаміку морфологічних змін внутрішніх органів у тварин із змодельованим гострим поширеним перитонітом залежно від стадії перебігу запального процесу очеревини. Матеріали та методи Експерементально на 48 нелінійних щурах змоделювано гострий перитоніт за В.А. Лазаренком. Досліднаа група – 24 тварини, 24 – контрольна група. Тварин виводили з експерименту на 1-шу, 3-тю та 7-му добу змодельованого перитоніту.  Результати та висновки: на 1-шу добу моделювання перитоніту у тварин основної групи при гістологічному дослідженні очеревини виявлено: вогнищевий гнійний перитоніт з ураженням парієнтальної очеревини, дифузну гіперемію, вогнищевий набряк сполучної тканини. Морфо-функціональних змін у печінці і нирках не виявлено. Проте вже на третю добу дослідження структура печінкової часточки була збереженою лише частково. Центральні вени добре візуалізувались, дещо розширювались та містили невелику кількість еритроцитів. Зміни в легеневій тканині: розширені альвеоли та повнокров’я дрібних судин і крововиливи. На сьому добу у тварин структура печінкової часточки була значно порушеною. Центральні вени добре візуалізувались, незначно розширювались та містили велику кількість еритроцитів. Синусоїди не візуалізувались в переважній більшості полів зору, часом виявлялись лише центролобулярно. Балкова організація гепатоцитів була порушеною по всій величині часточки. При гістологічному дослідженні тканини нирки тварин на 7–му добу експерименту у кірковому шарі нирки клубочки були дещо збільшеними, розширеними, судини їх повнокровними, у просвітах спостерігався серозний ексудат, окремі клубочки були зморщеними, колабованими. Судини венозного русла дещо розширювались, були повнокровними, візуалізувались дрібні периваскулярні точкові крововиливи.

Ключові слова


гострий поширений перитоніт; запалення очеревини; морфологічні зміни

Повний текст:

PDF

Посилання


Boyko VV, Logachov VK, Tymchenko MYe. Poperedzhennia rozvytku uskladnen pry likuvanni poshyrenykh form perytonitu [Prevention of complications in the treatment of diffuse forms of peritonitis]. Kharkiv Surgical School. 2011;1:99-101.(in Ukrainian).

Hushul IY, Ivashchuk OI, Bodjaka VYu. Osoblyvosti klinichnoho perebihu hostroho poshyrenoho perytonitu onkolohichnoho genezu [Features of clinical course of acute widespread peritonitis of oncologic genesis]. Buk. Med. Herald. 2015;19(2):62-5. (in Ukrainian).

Baba Guru Prasad N, Bhaskar Redd KV. A study of acute peritonitis: evaluation of its mortality and morbidity. International Surgery Journal. 2016;3(2):663-8. doi: http://dx.doi.org/10.18203/2349-2902.isj20161140


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бойко ВВ, Логачов ВК, Тимченко МЄ. Попередження розвитку ускладнень при лікуванні поширених форм перитоніту. Харківська хірургічна школа. 2011;46(1):99-101.

2. Гушул ІЯ, Іващук ОІ, Бодяка ВЮ. Особливості клінічного перебігу гострого поширеного перитоніту онкологічного ґенезу. Буковинський медичний вісник. 2015;19(2):62-5.

3. Baba Guru Prasad N., Bhaskar Redd KV. A study of acute peritonitis: evaluation of its mortality and morbidity. International Surgery Journal. 2016;3(2):663-8.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)