DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.18.3.2019.7

ІМУНОКОРЕКЦІЯ ПРИ ГОСТРОМУ ПЕРИТОНІТІ

M. M. Hresko, M. D. Hresko

Анотація


Проаналізовано результати лікування 105 хворих на розповсюджений гострий перитоніт та на поширений гострий перитоніт з ознаками абдоминального сепсису з урахуванням гуморальної ланки імунітету у пацієнтів, що знаходились у лікувальному закладі. Узагальнено досвід використання в умовах найбільш вираженого імунного виснаження плазми донорів–реконвалесцентів, які перехворіли на гострий перитоніт. Досліджено ефективність використання різноманітних прийомів при тих чи інших ускладненнях, які мали місце.

Ключові слова


розповсюджений гострий перитоніт; абдоминальний сепсис; релапаротомія; запрограмована лапароперція

Повний текст:

PDF

Посилання


Jerraya H, Sbaï A, Khalfallah M, Dziri C. Acute celiac trunk thrombosis revealed by biliary peritonitis. Diagnostic and interventional imaging. 2015;96(11):1199-1201. doi: https://doi.org/10.1016/j.diii.2015.04.010

Batra P, Gupta D, Batra R, Kothari R, Deshmukh PR. Mannheim peritonitis index as an evaluative tool in predicting mortality in patients of perforation peritonitis. CIBTech Journal of surgery. 2013;2(3):30-6.

Kryvoruchko IA, Antonova MS. Khirurhichne likuvannya khvorykh na abdominalʹnyy sepsys z prohnozuvannyam ymovirnosti vynyknennya pislyaoperatsiynykh uskladnenʹ ta letalʹnosti pry vykonanni relaparotomiy [Surgical treatment of abdominal sepsis and prediction of the likelihood of postoperative complications and mortality in relaparotomy]. Kharkiv Surgical School. 2017;2:24-9. (in Ukrainian)

Taccone FS, Su F, De Deyne C, Abdellhai A, Pierrakos C, He X, et al. Sepsis is associated with altered cerebral microcirculation and tissue hypoxia in experimental peritonitis. Crit Care Med. 2014 Feb;42(2):e114-22. doi: 10.1097/CCM.0b013e3182a641b8.

Ioffe IV, Lyesnyy VV. Osoblyvosti mikrobnoho peyzazhu u khvorykh iz rozlytym perytonitom pry etapnykh prohramovanykh khirurhichnykh sanatsiyakh cherevnoyi porozhnyny [Features of microbial landscape in patients with spilled peritonitis during stage programmatic surgical repair of the abdominal cavity]. Ukrayinsʹkyy zhurnal khirurhiyi. 2015;1-2:51-5. (in Ukrainian).

Kapshytar AV. Perytonealʹnyy yndeks Manheyma u patsyentov s abdomynalʹnym sepsysom [Peritoneal Mangeim Index In Patients With Abdominal Sepsis]. Hospital Surgery. Journal named by L.Ya. Kovalchuk. 2013;3:115. doi: https://doi.org/10.11603/1681-2778.2013.3.1829 (in Ukrainian).

Daniels M, Kopyt N. Abdominal pain secondary to bile peritonitis in a peritoneal dialysis patient. Am J Kidney Dis. 2016;67(5):A38. doi: https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2016.03.087

Grubnik VV, Koichev EA. Rol' “ranney” relaparotomii v lechenii patsiyentov s ostrym razlitym gnoynym peritonitom [The role of «early» relaparotomy in acute diffuse purulent peritonitis treatment]. Surgery of Ukraine. 2015;4:54-8. (in Russian).

Savolyuk SI, Hudz MA, Katsal VA. Dynamika pokaznykiv tsytopatychnoyi hipoksiyi ta tsytokinovoho profilyu zalezhno vid stadiyi hniynoho perytonitu [The evolution of cytopathic hypoxia and cytokine profile depending on the stage of purulent peritonitis]. Hospital Surgery. Journal named by L.Ya. Kovalchuk. 2016;2:23-6. (in Ukrainian).

Chen L, Shen Y, Liu L, Li X, Wang T, Wen F. Interleukin-13 -1112 C/T promoter polymorphism confers risk for COPD: a meta-analysis. PLoS One. 2013 Jul 9;8(7):e68222. doi: 10.1371/journal.pone.0068222.

Hresko MM. Aktualʹni problemy prohnozuvannya tyazhkosti stanu khvorykh na hostryy perytonit [Actual problems in predicting the severity of patients with acute peritonitis]. Proceedings of the XXIII Congress of Surgeons of Ukraine. 2015 Oct 21-23; Kyiv. Kyiv: Klinichna khirurhiya; 2015. p.643-4. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Jerraya H. Acute celiac trunk thrombosis revealed by biliary peritonitis. Diagnostic and interventional imaging. 2015;96(11):1199-201.

2. Batra H, Gupta D, Batra R. Manheim peritonitis index as an evaluative tool in predicting mortality in patients of perforation peritonitis. CIBTech Journal of surgery. 2013;2(3):30-5.

3. Криворучко ІА, Антонова МС. Хірургічне лікування хворих на абдомінальний сепсис з прогнозуванням ймовірності виникнення післяопераційних ускладнень та летальності при виконанні релапаротомій // Харківська хірург. школа. 2017;24(83):24-9.

4. Taccone FS, SuF,De Deyne C. Sepsis is associated with altered cerebral microcirculation and tissue hypoxia in experimental peritonitis. Critical care medicine. 2014;42(20):114-22.

5. Іоффе ІВ, Лєсний ВВ. Особливості мікробного пейзажу у хворих із розлитим перитонітом при етапних програмованих хірургічних санаціях черевної порожнини. Український журнал хірургії.2015;1-2:51-5.

6. Кашпитарь АВ. Перитонеальный индекс Мангейма у пациентов с абдоминальным сепсисом.  Шпитальна хірургія. 2013;3:115.

7. Daniels M, Kopyt N. Аbdominal pain secondary to bile peritonitis in a peritoneal dialysis patient. Аmerican journal of kidney diseases. 2016;67(5):38-48.

8. Грубник ВВ, Койчев ЕА. Роль «ранней» релапаротомии в лечении пациентов с острым разлитым гнойным перитонітом. Хірургія України. 2015;4:54-8.

9. Саволюк СІ, Гудзь МА, Кацал ВА. Динаміка показників цитопатичної гіпоксії та цитокінового профілю залежно від стадії гнійного перитоніту. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я.Ковальчука. 2016;2:23-6.

10. Chen L, Shen Y, Liu L, Li X, Wang T, Wen F. Interleukin-13 -1112 C/T promoter polymorphism confers risk for COPD: a meta-analysis. PLoS One. 2013 Jul 9;8(7):e68222. doi: 10.1371/journal.pone.0068222.

11. Гресько ММ. Актуальні проблеми прогнозування тяжкості стану хворих на гострий перитоніт Матеріали XХІІI з’їзду хірургів України. Київ;21-23 жовтня 2015:643-4.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)