DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.18.3.2019.6

АНАЛІЗ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ЛАПАРОСКОПІЧНІЙ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ (ДОСВІД КЛІНІКИ ЗА 10 РОКІВ)

M. M. Hresko, M. D. Hresko

Анотація


Проаналізовано результати лікування 5166 хворих на калькульозний холецистит, що перенесли лапароскопічні холецистектомії (ЛХЕ) з 2009 по 2019 роки та знаходились в одному лікувальному закладі. Узагальнено досвід виникнення різних ускладнень при виконанні ЛХЕ. Вони призводили до вирішення надзвичайно важких та складних проблем в подальшому, а послідовність використання діагностичних прийомів була не однакова у всіх хворих. Зроблено скрупульозний аналіз допущених помилок. Досліджено ефективність використання різноманітних прийомів лікування при тих чи інших ускладненнях, які мали місце.

Ключові слова


жовчнокам’яна хвороба; пошкодження жовчовивідних шляхів; післяопераційне жовчовитікання; релапаротомія

Повний текст:

PDF

Посилання


Nychytaylo MYu, Skums AV, Lytvyn OI, Shkarban VP, Mykhalʹchevskyy VP, Skums AA, et al. Poshkodzhennya zhovchnykh protokiv pry laparoskopichniy kholetsystektomiyi [Damage to the bile ducts in laparoscopic cholecystectomy]. Proceedings of the XXIII Congress of Surgeons of Ukraine. 2015 Oct 21-23; Kyiv. Kyiv: Klinichna khirurhiya; 2015. p. 153-4. (in Ukrainian).

Nykonenko OS, Holovko MH, Haydarzhi YEI, Detsyk DA, Hrushka VA, Podluzhnyy OO, et al. Uskladnennya laparoskopichnoyi kholetsystektomiyi ta khirurhichni metody yikh korektsiyi [Complications of laparoscopic cholecystectomy and surgical methods of their correction]. Proceedings of the XXIII Congress of Surgeons of Ukraine. 2015 Oct 21-23; Kyiv. Kyiv: Klinichna khirurhiya; 2015. p.146-7. (in Ukrainian).

Boyko VV, Volchenko IV, Lyhman VN, Shevchenko AN, Myroshnychenko DA. Dyahnostyka zhelcheystechenyy v posleoperatsyonnom peryode [Diagnostics of bile leakage in the postoperative period]. Kharkiv Surgical School. 2017;2:58-61. (in Russian).

Hresʹko MM, Hresʹko MD. Nestandartni sytuatsiyi v khirurhichniy praktytsi yak prychyna yatrohennykh poshkodzhenʹ zhovchnovyvidnykh shlyakhiv. Shpytalʹna khirurhiya. 2017;3:83-6. (in Ukrainian).

Karanicas M, Bozali F, Vamvakerou V, Markou M, Tzoutze Z, Chasan M, et al. Papavramidis Biliary tract injuries after lap cholecystectomy-types, surgical intervention and timing. Ann Transl Med. 2016;4(9):163. doi: 10.21037/atm.2016.05.07.

Bayzharkinova AB. Khirurgicheskiye aspekty oslozhneniy pri LKhE i TKhE [surgical aspects of complications of LCE and TCE]. International Journal Of Applied And Fundamental Research. 2014;12:86-9. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ничитайло МЮ, Скумс АВ, Литвин ОІ, Шкарбан ВП, Михальчевский ВП, Скумс АА, та ін. Пошкодження жовчних протоків при лапароскопічній холецистектомії. Матеріали XXIII з’їзду хірургів України. Київ. 2015:153-4.

2. Никоненко ОС, Головко МГ, Гайдаржі ЄІ, Децик ДА, Грушка ВА, Подлужний ОО, та ін. Ускладнення лапароскопічної холецистектомії та хірургічні методи їх корекції. Матеріали XXIII з’їзду хірургів України. Київ. 2015:146-7.

3. Бойко ВВ, Волченко ИВ, Лыхман ВН, Шевченко АН, Мирошниченко ДА. Диагностика желчеистечений в послеоперационном периоде. Харківська хірургічна школа. 2017;2:58-61.

4. Гресько ММ., Гресько МД. Нестандартні ситуації в хірургічній практиці як причина ятрогенних пошкоджень жовчновивідних шляхів. Шпитальна хірургія. 2017;3:83-6.

5. Karanicas M, Bozali F, Vamvakerou V, Markou M, Tzoutze Z, Chasan M, et al. Papavramidis Biliary tract injuries after lap cholecystectomy-types, surgical intervention and timing. Ann Transl Med. 2016;4(9): 163. doi: 10.21037/atm.2016.05.07.

6. Байжаркинова АБ. Хирургические аспекты осложнений при ЛХЭ и ТХЭ. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2014;12(1):86-9.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)