DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.18.3.2019.4

ЗАСТОСУВАННЯ ІМУНОМОДУЛЯТОРА МУРАМІЛПЕПТИДНОГО РІВНЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ М’ЯКИХ ТКАНИН НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ

M. G. Bohachuk

Анотація


Актуальність. Гіперглікемія, інсулінорезистентність і адаптивна гіперінсулінемія впливають на клітини імунної системи, сприяють розвитку метаболічної імунодепресії, формується стійке імунологічне порушення. Ступінь і глибина імунопатологічних змін залежать від тяжкості, тривалості хвороби і є прогностичним  критерієм розвитку ускладнень при цукровому діабеті (ЦД) 2-го типу. В статті представлені результати дослідження використання вітчизняного імуностимулятора мурамілпептидного рівня в комплексному лікуванні хірургічних ускладнень ЦД 2 типу, а саме – гнійно-запальних захворювань м’яких тканин. Метою дослідження було дослідження ефективності застосування вітчизняного імуномодулятора мурамілпептидного рівня (Ліастен) в комплексному лікуванні хворих з гнійно-запальними захворюваннями м’яких тканин на тлі цукрового діабету 2 типу. Матеріал і методи. Аналіз проведено за результатами лікування 148 хворих, які склали основну (72 хворих) і контрольну (76 хворих) групи дослідження, що лікувались в гнійно-септичному відділенні МКЛ ШМД м. Вінниці в 2015-2018 роках і корелювали за основними критеріями відбору. В статті представлені результати клініко-лабораторних досліджень крові. Результати і обговорення. При дослідженні кількісного складу лейкоцитів в групах дослідження визначено достовірну відмінність в абсолютній кількості лейкоцитів у контрольній і основній групах дослідження за час спостереження. За результатами визначено достовірне покращення клітинної ланки імунологічного статусу пацієнтів, а саме збільшення динаміки зростання в абсолютній кількості лейкоцитів у основній групах дослідження за час спостереження при зменшенні відсотку сегментоядерних нейтрофілів у лейкоцитарній формулі основної групи дослідження на 14,7% щодо контрольних і достовірне підвищення кількості лімфоцитів на 13,8%. Висновок. За результатами дослідження виявились зміни в клітинній ланці імунної системи, на які достовірно впливає локальне введення імуномодулятора мурамілпептидного рівня: збільшення динаміки зростання в абсолютній кількості лейкоцитів, зменшенні відсотку сегментоядерних нейтрофілів у лейкоцитарній формулі, зростання відсоткового вмісту лімфоцитів та лімфоцитарно-гранулецитарного індексу.

Ключові слова


гнійно-запальні захворювання м’яких тканин; цукровий діабет 2 типу; імуностимуляція; клітинний імунітет; імуномодулятор мурамілпептидного рівня

Повний текст:

PDF

Посилання


Podpryatov SYu, Hupalo YuM, Shved OYu, Pavlyuchyk AV. Zahoyennya ran stopy u khvorykh na tsukrovyy diabet [Healing of foot wounds in patients with diabetes mellitus]. Klinicheskaia khirurgiia. 2004;11-12:83-4. (in Ukrainian).

Savon YL. Yzmenenye ymmunnoi systemы u bolnыkh s dyabetycheskoi stopoi pry razvytyy sepsysa []. Klinichna khirurhiia. 2010;13:32. (in Russian).

Whiting DR, Guariguata L, Weil C, Shaw J. IDF diabetes atlas: global estimates of the prevalence of diabetes for 2011 and 2030. Diabetes Res Clin Pract. 2011 Dec;94(3):311-21. doi: 10.1016/j.diabres.2011.10.029.

Liu M, Spellberg B, Phan QT, Fu Y, Fu Y, Lee AS, et al. The endothelial cell receptor GRP78 is required for mucormycosis pathogenesis in diabetic mice. J Clin Invest. 2010 Jun;120(6):1914-24. doi: 10.1172/JCI42164.

American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes – 2013. Diabetes Care. 2013 Jan; 36(Supplement 1): S11-S66. https://doi.org/10.2337/dc13-S011.

Wong E, Backholer K, Gearon E, Harding J, Freak-Poli R, Stevenson C, et al. Diabetes and risk of physical disability in adults: a systematic review and meta-analysis. Lancet Diabetes Endocrinol. 2013 Oct;1(2):106-14. doi: 10.1016/S2213-8587(13)70046-9.

Sinclair A, Dunning T, Rodriguez-Mañas L. Diabetes in older people: new insights and remaining challenges. Lancet Diabetes Endocrinol. 2015 Apr;3(4):275-85. doi: 10.1016/S2213-8587(14)70176-7.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Подпрятов СЮ, Гупало ЮМ, Швед ОЮ, Павлючик АВ. Загоєння ран стопи у хворих на цукровий діабет. Клінічна хірургія. 2004;11-12:83-4.

2. Савон ЮЛ. Изменение иммунной системы у больных с диабетической стопой при развитии сепсиса. Клиническая хирургия. 2010;13:32.

3. Whiting DR, Guariguata L, Weil C, Shaw J. IDF Diabetes Atlas: Global estimates of the prevalence of diabetes for 2011 and 2030. Diabetes Res Clin Pract. 2011;94:311-21.

4. Liu M, Spellberg B, Phan QT, Fu Y, Fu Y, Lee AS, et al. The endothelial cell receptor GRP78 is required for mucormycosis pathogenesis in diabetic mice. J Clin Invest. 2010;120:1914-24. 

5. Standards of Medical Care in Diabetes-2013. American Diabetes Association Diabetes Care. 2013.Jan;36:S11-S66. https://doi.org/10.2337/dc13-S011.

6. Wong E, Backholer K, Gearon E, Harding J, Freak‐Poli R, Stevenson C, et al. Diabetes and risk of physical disability in adults: a systematic review and meta‐analysis. Lancet Diabetes Endocrinol.2013;1:106-14.

7. Sinclair A, Dunning T, Rodriguez‐Mañas L. Diabetes in older people: new insights and remaining challenges. Lancet Diabetes Endocrinol. 2015;3:275-85.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)