DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.18.3.2019.19

ІМУНОСУПРЕСИВНА АНТИФАГОЦИТАРНА АКТИВНІСТЬ ЗБУДНИКІВ ГНІЙНО-НЕКРОТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ М’ЯКИХ ТКАНИН ПРИ СИНДРОМІ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ

V. P. Polyovyy, Khorshani Bilel, I. Yo. Sydorchuk, R. I. Sydorchuk, Yu. M. Mishkovsky, P. V. Kyfiak

Анотація


Синдром діабетичної стопи (СДС) є одним з найпоширеніших хірургічних захворювань. Поза увагою більшості дослідників залишається негативний патогенетичний вплив факторів вірулентності збудників на систему неспецифічної резистентності та специфічної імунної реактивності організму, що зумовлює вивчення даних явищ у хворих на СДС. Мета дослідження. Дослідити супресивну дію збудників гнійно-некротичних ускладнень СДС на показники неспецифічної резистентності організму. Матеріал і методи. Дослідження базується на обстежені 107 хворих на гнійно-некротичні процеси м’яких тканин при СДС. Застосовані стандартні мікробіологічні методи. Визначали вплив мікроорганізмів на фагоцитарну активність та фагоцитарне число в популяціях нейтрофільних гранулоцитів і моноцитів периферійної крові. Результати. Встановлено, що умовно патогенні бактерії – збудники гнійно-некротичних процесів м'яких тканин при СДС, проявляють супресивну дію на систему фагоцитозу нейтрофільних гранулоцитів, понижуючи фагоцитарну активність, фагоцитарне число і фагоцитарну ємність периферійної крові хворих. Висновок. Найвищий рівень пригнічення фагоцитарної активності встановлено у S. аureus, S. pyogenes, Р. melaninogenicus, P. аeruginosa.

Ключові слова


синдром діабетичної стопи; гнійно-некротичні процеси м’яких тканин; таксономічний склад і популяційний рівень збудників; імуносупресивна активність

Повний текст:

PDF

Посилання


Sydorchuk RI, Khomko OY, Reva VB, Polyansʹkyy OI, Sydorchuk LP, Popovych AI. Morfolohiya syndrome diabetychnoyi stopy [Morphology of diabetic foot syndrome]. Klinicheskaia khirurgiia. 2017;2:66-7. (In Ukrainian).

Hingorani A, LaMuraglia GM, Henke P, Meissner MH, Loretz L, Zinszer KM. The management of diabetic foot: A clinical practice guideline by the Society for Vascular Surgery in collaboration with the American Podiatric Medical Association and the Society for Vascular Medicine. J Vasc Surg. 2016 Feb;63(2 Suppl):3S-21S. doi: 10.1016/j.jvs.2015.10.003.

Ioffe OYu, Stetsʹ MM, TsyuraYuP, Perepadya VM, Kryvopustov MS, Bilyk II, Sydorchuk RI. Suchasnipidkhody v khirurhichnomu likuvanni zaocherevynnykh flehmon [Modern approaches in surgical treatment of retroperitoneal phlegmon]. Ukrayinsʹkyy zhurnal ekstremalʹnoyi medytsyny im. H.O. Mozhayeva. 2019;20(1):25-9. (In Ukrainian).

Lipsky BA, Berendt AR, Cornia PB, Pile JC, Peters EJ, Armstrong DG, et al. 2012 Infectious Diseases Society of America clinical practice guideline for the diagnosis and treatment of diabetic foot infections. Clin Infect Dis. 2012 Jun;54(12):e132-73. doi: 10.1093/cid/cis346.

Sydorchuk LI. Vydovyy sklad, populyatsiynyy rivenʹ ta mikroskopichni pokaznyky i stupinʹ porushenʹ mukoznoy i mikrobiotytovstoyi kyshky bilykh shchuriv z eksperymentalʹnym tsukrovym diabetom [Species composition, population level and microscopic indices and degree of disorders of white rat colon mucosal microbiota with experimental diabetes mellitus]. Zah. patolohiya ta patolohichna fiziolohiya. 2013;8(2):98-104. (in Ukrainian).

Sydorchuk RI, Khomko OY, Plehutsa OM, Tkachuk OV, Kifiak PV, Sydorchuk LP. Dynamika zmin vydovoho skladu providnykh zbudnykiv ta asotsiantiv bioplivky hniyno-nekrotychnykh protsesiv myakykh tkanyn [Dynamics species composition changes of leading pathogens and associates in biofilm of the purulent necrotic processes soft tissues]. Suchasni medychni tekhnolohiyi. 2018;1(36):66-9. (in Ukrainian).

Sydorchuk RI, Khomko OY, Knut RP, Volyanyuk PM, Sydorchuk LI, Plehutsa OM, et al. Taksonomichnyy sklad ta mikroekolohichni pokaznyky zbudnykiv hniyno-zapalʹnykh protsesiv shkiry ta pidshkirnoy iklitkovyny [Taxonomic composition and microecological indices of skin and subcutaneous tissue purulent-inflammatory processes]. Surgery of Ukraine. 2018;4:54-6. (in Ukrainian).

Dr. Suman Kapur, editor. Immunosuppression - Role in Health and Diseases. InTech; 2012. Chapter 11, Microbial Immunosuppression [Internet]. [cited 2019 Jun 5]. 470 p. Available from: https://www.intechopen.com/books/immunosuppression-role-in-health-and-diseases/microbial-immunosuppression


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Сидорчук РІ, Хомко ОЙ, Рева ВБ, Полянський ОІ, Сидорчук ЛП, Попович АІ. Морфологія синдрому діабетичної стопи. Клін. хірургія. 2017;2:66-7.

2. Hingorani A, LaMuraglia GM, Henke P, Meissner MH, Loretz L, Zinszer KM, et al. The management of diabetic foot: A clinical practice guideline by the Society for Vascular Surgery in collaboration with the American Podiatric Medical Association and the Society for Vascular Medicine. J Vasc Surg. 2016;63(2 Suppl):3S-21S.

3. Іоффе ОЮ, Стець ММ, Цюра ЮП, Перепадя ВМ, Кривопустов МС, Білик ІІ, Сидорчук РІ. Сучасні підходи в хірургічному лікуванні заочеревинних флегмон. Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва. 2019;20(1):25-9.

4. Lipsky BA, Berendt AR, Cornia PB, et al. 2012 Infectious Diseases Society of America clinical practice guideline for the diagnosis and treatment of diabetic foot infections. Clin Infect Dis. 2012;54(12):e132-73.

5. Сидорчук ЛІ. Видовий склад, популяційний рівень та мікроскопічні показники і ступінь порушень мукозної мікробіоти товстої кишки білих щурів з експериментальним цукровим діабетом. Заг. патологія та патологічна фізіологія. 2013;8(2):98-104.

6. Сидорчук РІ, Хомко ОЙ, Плегуца ОМ, Ткачук ОВ, Кіфяк ПВ, Сидорчук Л.П. Динаміка змін видового складу провідних збудників та асоціантів біоплівки гнійно-некротичних процесів м’яких тканин. Сучасні медичні технології. 2018;1(36):66-9.

7. Сидорчук РІ, Хомко ОЙ, Кнут РП, Волянюк ПМ, Сидорчук ЛІ, Плегуца ОМ, Райляну СІ, Сидорчук ІЙ. Таксономічний склад та мікроекологічні показники збудників гнійно-запальних процесів шкіри та підшкірної клітковини. Хірургія України. 2018;4:54-6.

8. Elfaki MG, Al-Hokail AA, Kambal AM. MicrobialImmunosuppression, Immunosuppression – RoleinHealthandDiseases, Dr. SumanKapur (Ed.), 2012.InTech. Availablefrom: http://www.intechopen.com/books/immunosuppression-role-in-healthand-diseases/microbial-immunosuppression. Accessed 05.06.2019.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)