DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.18.3.2019.16

СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ПАНКРЕАТИТ

V. V. Maksymyuk

Анотація


Напрацьовано нові та оптимізовано існуючі підходи до діагностики, прогнозування перебігу та лікування гострого панкреатиту. Застосування запропонованого діагностично-лікувального комплексу та лікувальної тактики дозволило суттєво покращати результати лікування хворих на гострий панкреатит: знизити частоту виникнення панкреатичних нориць й арозивних кровотеч на 25,7 % та 31,0 % відповідно; зменшити кількість повторних хірургічних інвазій на 34,0 %; знизити частоту розвитку післяопераційних ускладнень з 31,6 % до 12,5 %; скоротити тривалість стаціонарного лікування у разі вогнищевого панкреонекрозу на 8 ліжко-днів; знизити летальність при поширеному панкреонекрозі з 30,0 % до 14,3 %. Усе це свідчить про ефективність запропонованої лікувальної тактики та доцільність її широкого клінічного впровадження.

Ключові слова


гострий панкреатит; діагностика; лікування

Повний текст:

PDF

Посилання


Hodlevsʹkyy AI, Savolyuk SI, Tomashevsʹkyy YaV. Optymizatsiya likuvalʹno-diahnostychnykh ta taktychnykh pryntsypiv kuratsiyi hostroho pankreatytu biliarnoyi etiolohiyi u khvorykh z tsukrovym diabetom [Optimization of medical-diagnostic and tactical principles of curation of acute pancreatitis of biliary etiology in patients with diabetes mellitus]. Visnyk Vinnytsʹkoho natsionalʹnoho medychnoho universytetu. 2014;2:210-4. (in Ukrainian).

Ashley SW. The management of pancreatic necrosis continues to evolve, and this has been accompanied by significant improvements in outcomes. Foreword. Curr. Probl Surg. 2014;51:369.

Akinosoglou K, Gogos C. Immune-modulating therapy in acute pancreatitis: Fact or fiction. World J Gastroenterol. 2014 Nov 7;20(41):15200-15. doi: 10.3748/wjg.v20.i41.15200.

Bakker J, Issa Y, van Santvoort HC. Treatment options for acute pancreatitis. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2014 Aug;11(8):462-9. doi: 10.1038/nrgastro.2014.39.

Puri R, Thandassery RB, Alfadda AA, Kaabi SA. Endoscopic ultrasound guided drainage of pancreatic fluid collections: Assessment of the procedure, technical details and review of the literature. World J Gastrointest Endosc. 2015 Apr 16;7(4):354-63. doi: 10.4253/wjge.v7.i4.354.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Годлевський АІ, Саволюк СІ, Томашевський ЯВ. Оптимізація лікувально-діагностичних та тактичних принципів курації гострого панкреатиту біліарної етіології у хворих з цукровим діабетом. Вісник Вінницького національного медичного університету. 2014;2:210-4.

2. Ashley SW. The management of pancreatic necrosis continues to evolve, and this has been accompanied by significant improvements in outcomes. Foreword. Curr. Probl Surg. 2014;51:369.

3. Akinosoglou K, Gogos C. Immune-modulating therapy in acute pancreatitis: Fact or fiction. World J Gastroenterol. 2014;20:15200-15.

4. Bakker J, Issa Y, van Santvoort HC. Treatment options for acute pancreatitis. Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology. 2014;11:462-9.

5. Puri R, Thandassery RB, Alfadda AA, Kaabi SA. Endoscopic ultrasound guided drainage of pancreatic fluid collections: Assessment of the procedure, technical details and review of the literature. World J. Gastrointest. Endosc. 2015;16:354-63.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)