DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.18.3.2019.1

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СТАНУ ГІГІЄНИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ЗАЛЕЖНО ВІД КОНСТРУКЦІЇ ЧАСТКОВОГО ЗНІМНОГО ПРОТЕЗА

Z. R. Ozhogan, M. M. Yasinsky

Анотація


У статті проведено порівняльний аналіз звичайних часткових знімних пластинкових протезів з бюгельними протезами та запропонованими авторами тимчасовим знімним пластинковим протезом для профілактики інфекційно-запальних процесів. При користуванні знімним протезом в слизовій оболонці протезного ложа виникають порушення гемодинаміки, зростання явищ тканинної гіпоксії та як наслідок, розвиток хронічного запального процесу, які залежить від виду конструкції та терміну користування нею. Зміна показників гігієнічних індексів у відповідь на новий подразнюючий чинник є якісним відображенням використаної конструкції. Мета роботи: визначити стан гігієни ротової порожнини пацієнтів, запротезованих удосконаленою ортопедичною конструкцією і стандартним частковим знімним пластинковим протезом. Матеріал та методи. Обстежено 150 пацієнтів, з яких 150 хворих з дефектами зубних рядів віком від 18 до 68 років. Для визначення діагнозу застосовували класифікацію дефектів зубних рядів за Кеннеді, захворювань пародонта, запропоновану М.Ф. Данилевським. В якості контролю для порівняльної оцінки взято 50 осіб такого ж віку без дефектів зубних рядів. Дослідження включало комплексний порівняльний аналіз характеру змін зубощелепної системи на різних стадіях розвитку патологічного процесу. Для визначення стану гігієни порожнини рота використали індекси Федорова-Володкіної та Green-Vermillion. Оцінку стану твердих тканин проводили за допомогою індексу КПВ. Результати. У пацієнтів запротезованих удосконаленим тимчасовим знімним протезом для профілактики інфекційно-запальних процесів визначили покращення гігієнічних показників в усі терміні спостереження після протезування. Висновок. Згідно даних щодо інтенсивності карієсу, нами встановлено статистично вірогідне збільшення цього показника залежно від виду використаної конструкції, а саме в осіб контрольної групи встановлено інтенсивність карієсу на рівні 4,15±0,052, 4,06±0,050, та 5,33±0,057. Нами відмічено статистично достовірне збільшення показників індексу Green-Vermillion між усіма групами, а саме від 0,95±0,0241,06±0,038, 1,17±0,055 відповідно в осіб із давністю протезування 1 місяць 3 місяці та 6 місяців відповідно. індексу Федорова-Володкіної в осіб 1 групи (запротезованих 6 міс. тому) був на рівні 1,65±0,034 та 1,78±0,052, що відповідає доброму значенню індексу, тоді як в осіб контрольної групи відповідний показник був на рівні 1,74±0,048, що відповідало задовільному значенню індексу.

Ключові слова


часткові знімні протези; індекси гігієни; індекс КПВ

Повний текст:

PDF

Посилання


Zaharova G. Osoblyvosti ortopedychnoho etapu kompleksnoho likuvannia heneralizovanoho parodontytu v osib, yaki strazhdaiut` na tsukrovyi diabet [Features of the prosthetic stage in complex treatment of the periodontal diseases at the persons suffering from diabetes mellitus]. Sovremennaya stomatologiya. 2016;5:70-4. (in Ukrainian).

Udod OA, Hlivynska AO. Potentsiometrychni pokaznyky v patsiientiv iz nezminnymy ortopedychnymy konstruktsiiamy ta intraoralnym halitozom [Potentiometric parameters in patients with non-removable orthopedic structures and intraoral halitosis]. Ukrainian Dental Almanac. 2018;2:17-20. doi: https://doi.org/10.31718/2409-0255.2.2018.04 (in Ukrainian).

Mykhailenko TM, Rozhko MM. Klinichne vyvchennia ta vzaiemozv’iazok stanu hihiieny rotovoi porozhnyny z inshymy skladovymy zuboschelepnoi systemy v osib zi znimnymy konstruktsiiamy zubnykh proteziv [Clinical study and interconnection of the oral hygiene with other components of the tooth-jaw system in persons with removable denture structures]. Ukrainian Dental Almanac. 2011;6:57-64. (in Ukrainian).

Ozhohan ZR, Yakovyn OM. Klinichna i eksperymental`na porivnial`na otsinka vdoskonalenykh metodiv vyhotovlennia estetychnykh neznimnykh konstruktsii zubnykh proteziv [Clinical and experimental comparative evaluation of improved methods of making aesthetic non-removable denture structures]. Ukrainian Dental Almanac. 2014;2:53-6. (in Ukrainian).

Mikhaylenko TN, Ersteniuk HM, Rozhko MM. Prohnostychne znachennia deiakykh khimichnykh elementiv rotovoi ridyny osib, scho korystuiut`sia znimnymy konstruktsiiamy zubnykh proteziv, u protsesi kameneutvorennia [Prognostic Value of Some Chemical Elements in the Oral Fluid of People Who Use Removable Dentures in the Process of Stone Formation]. Galician Medical Journal. 2015;22(1):48-52. (in Ukrainian).

Yanishen IV. Klinichno-oriientovani tekhnolohii zabezpechennia yakosti likuvannia patsiientiv biuhelnymy protezamy [Clinical-centred technologies to enhance the quality of correction with clasp dental prosthesis]. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny. 2015;15(3,part 1):57-61. (in Ukrainian).

Dubova LV, Madzhidova RE, Dzaurova MA, Kitkina TB, Lebedenko IYu. Blizhayshie rezultaty primeneniya s&quotemnykh zubnykh protezov iz novogo otechestvennogo bazisnogo materiala «Nolatek»; [Next results of the application of removable dentures with a new base of domestic material]. Russian Journal of Dentistry. 2016;20(1):16-9. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Захарова ГЄ. Особливості ортопедичного етапу комплексного лікування генералізованого пародонтиту в осіб, які страждають на цукровий діабет. Современная стоматология. 2016;5:70-4.

2. Удод OA, Глівінська AO. Потенціометричні показники в пацієнтів із незмінними ортопедичними конструкціями та інтраоральним галітозом. Український стоматологічний альманах. 2018;2:17-20. doi: https://doi.org/10.31718/2409-0255.2.2018.04.

3. Михайленко ТМ, Рожко ММ. Клінічне вивчення та взаємозв’язок стану гігієни ротової порожнини з іншими складовими зубощелепної системи в осіб зі знімними конструкціями зубних протезів. Український стоматологічний альманах. 2011;6:57-64.

4. Ожоган ЗР, Яковин ОМ. Клінічна й експериментальна порівняльна оцінка вдосконалених методів виготовлення естетичних незнімних конструкцій зубних протезів. Український стоматологічний альманах. 2014;2:53-6.

5. Михайленко ТМ, Ерстенюк ГМ, Рожко ММ. Прогностичне значення деяких хімічних елементів ротової рідини осіб, що користуються знімними конструкціями зубних протезів, у процесі каменеутворення. Галицький лікарський вісник. 2015;22(1):48-52.

6. Янішен ІВ. Клінічно-орієнтовані технології забезпечення якості лікування пацієнтів бюгельними протезами. Актуальні проблеми сучасної медицини. 2015;15(3 Ч 1):57-61.

7. Дубова ЛВ, Маджидова ЕР, Цзаурова МА, Киткина ТБ, Лебеденко ИЮ. Ближайшие результаты применения съемных зубных протезов из нового отечественного базисного материала «Нолатек». Российский стоматологический журнал. 2016;20(1):16-9.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)